Металл эместер ● Ametal madenler ● Неметаллы

туз

tuz

соль

күкүрт

kükürt

сера

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR