MEB, YURT DIŞINDA 520 ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRECEK

MEB, YURT DIŞINDA 520 ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRECEK

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılında yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler için “Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı” başvuru kılavuzunu yayımladı. MEB, 2022 yılı için farklı ülke ve bölgelerde 520 öğretmen görevlendirecek. Ayrıca "Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman" görevlendirmesi kılavuzu da yayımlanmıştır.

 

GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN ALANLARI, SAYILARI VE ÜLKELER

Almanya’da Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı: 159

İsviçre’de Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı: 8

Fransa’da Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı: 84

İngilizce Dil Belgesi İstenen Ülkelerde (Almanya, İngiltere, Ukrayna, İtalya vb.) Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı: 62

FARKLI BRANŞLARDAN

Belçika’da Görevlendirilmek Üzere: 8
Arnavutluk, Moldova, Romanya, Bulgaristan ve Batı Trakya’da Görevlendirilmek Üzere: 24
Kuveyt, Katar ve İran’da Görevlendirilmek Üzere: 15
Tacikistan, Lübnan, Tunus, Sudan vb. Ülkelerde Görevlendirilmek Üzere: 17
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Görevlendirilmek Üzere: 53
Gürcistan ve Türk Cumhuriyetlerinde Görevlendirilmek Üzere: 90
olmak üzere toplamda 520 öğretmen görevlendirilecektir.

Başvuru Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlar hariç),

ç) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,
d) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,
e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,
f) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
g) Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,
ğ) Son 10 yılda kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
h) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,
ı) Tablo-1’de belirtilen İngilizce Dil Belgesi İstenen Ülkeler ile Tablo-3’te belirtilen Biyoloji ve Matematik branşlarında İngilizce; Tablo-5’te belirtilen Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı branşında ise Arapça olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla son 5 yıl içinde YDS/YÖKDİL Sınavından en az “E/50 puan” düzeyinde veya bu puana denk ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan alınmış dil belgesine* sahip olmak,
i) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az 2 yıl çalışmış olmak,
j) Tablo-2’de belirtilen ülke grubuna başvuru yapacak adaylar için Avrupa Birliği ülkelerinden birinin vatandaşlığına ve/veya Belçika’da süresiz oturma ve çalışma iznine sahip olmak.

Başvuru Ücreti ve Ödeme İşlemleri

a) Mesleki Yeterlilik Sınavına başvuracak adaylar, 10-18 Ocak 2022 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının İnternet Bankacılığı, Mobil Şube ve ATM kanallarından sınavın adıyla (Okutman ve Öğretmenlerin Yurt Dışı Sınavı) KDV dâhil 170,00TL (yüz yetmiş) yatıracaklardır. Sınav ücretleri https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden de tüm banka kartları ile yatırılabilecektir. Banka Şubelerinden tahsilat yapılmayacaktır.
b) Sınav yerleştirme işlemi tamamlanan aday, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemeyecektir. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itirazları dikkate alınmayacaktır.
c) Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan adaylara ait ücretler ya da yanlış yatırılan ücretler, adaylara iade edilir. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadesi, sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi tarafından herhangi bir başvuruya gerek olmadan yapılır. Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yaptırılarak iade edilir.
ç) Bu Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
Aday Başvuru İşlemleri
a) Başvurular, https://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle 10-18 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Bankaya ücret yatırılmaması veya yanlış T.C. Kimlik Numarasıyla yatırılması hâlinde başvuru ekranı açılmayacaktır. Başvurular 18 Ocak 2022 tarihinde saat 23.59’ da sona erecektir.
b) Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi vb. bilgilerinin başvuru yapmadan önce MEBBİS e- Personel Modülünden kontrol edilmesi varsa yanlış veya eksik bilgilerin düzeltilmesi gerekmektedir.
c) Adayın bireysel başvurusu, görev yaptığı okul/kurum müdürlükleri tarafından kontrol edilerek 10-19 Ocak 2022 tarihleri arasında MEBBİS Başvuru Onay Modülünden onaylanacaktır.

ç) Aday, belirtilen ülke gruplarından yalnız biri için başvuruda bulunabilecektir. Bu nedenle, başvuru ekranında ülke gruplarından yalnız birini işaretlemeleri gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve Kılavuza uygun olarak tamamlanması gerekmektedir.
d) Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday, kabulü ve onayından ise onay makamları sorumludur. Aday, elektronik başvuru ile Kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır.

Başvuru Tarihleri: 10-18 Ocak 2022

Mesleki Yeterlilik Sınavı Yeri, Tarihi ve Saati: Ankara, 13 Şubat 2022 (Pazar), 10.00

Sınav Ücreti: 170,00 TL

Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları: 04 Mart 2022

 

AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLARIN YER ALDIĞI BAŞVURU KILAVUZUNU BU BAĞLANTI ARACILIĞIYLA İNDİREBİLİRSİNİZ.

AYRICA YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETİM ÜYESİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/OKUTMAN KILAVUZU VE duyurusu İÇİN BU SAYFAYI İNCELEYİNİZ.

 

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Kılavuzu

İÇİNDEKİLER

SINAV UYGULAMA TAKVİMİ . 1

 1. GENEL ESASLAR . 2
 2. BAŞVURU İŞLEMLERİ . 3

2.1. Başvuru Şartları .. 3

2.2. Aday Tarafından Yapılacak Başvuru İşlemleri  4

2.3. Okul/Kurum Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler .. 5

2.4. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler . 5

2.5. İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler .. 5

2.6. Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar .. 6

 1. YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLER İÇİN YAPILACAK SINAVLAR .. 6

3.1. Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Konuları . 6

3.2. Mesleki Yeterlilik Sınavı Giriş Belgesi .. 7

3.3. Mesleki Yeterlilik Sınavı Uygulaması . 7

3.4. Mesleki Yeterlilik Sınavı Değerlendirmesi .. 8

3.5. Temsil Yeteneği Sınavı, Sınav Konuları ve Değerlendirme . 9

3.6. Temsil Yeteneği Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Yapacağı İşlemler . 9

 1. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI .. 10
 2. GÖREVLENDİRMEYE ESAS BAŞARI SIRALAMASI .. 10
 3. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR .. 11
 4. MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İTİRAZLARI .. 11
 5. TEMSİL YETENEĞİ SINAVI İTİRAZLARI 12
 6. GÖREVLENDİRMENİN YAPILMAYACAĞI VEYA İPTAL EDİLECEĞİ HALLER .. 12
 7. GÖREVLENDİRME HAKKINDAN VAZGEÇENLER 12
 8. DİĞER HUSUSLARA YÖNELİK AÇIKLAMALAR . 13

11.1. Yol Giderleri ve Gündelikler . 13

11.2. Yurt İçi Aylığı .. 13

11.3. Yurt Dışı Aylığı  13

11.4. İzinler  13

11.5. Yurt İçi Göreve Döndürme  13

11.6. Öğretmenlerin İzinli Sayılacakları Haller .. 13

11.7. Yol ve Konaklama Giderleri . 13

11.8. Sınav İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi  14

TABLOLAR LİSTESİ

 1. Tablo-1 Avrupa Ülkelerinde Görevlendirilmek Üzere .. 14
 2. Tablo-2 Belçika’da Görevlendirilmek Üzere .. 16
 3. Tablo-3 Arnavutluk, Moldova, Romanya, Bulgaristan ve Batı Trakya’da Görevlendirilmek Üzere .. 17
 4. Tablo-4 Kuveyt, Katar ve İran’da Görevlendirilmek Üzere 17
 5. Tablo-5 Tacikistan, Lübnan, Tunus, Sudan vb. Ülkelerde Görevlendirilmek Üzere .. 18
 6. Tablo-6 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Görevlendirilmek Üzere 18
 7. Tablo-7 Gürcistan ve Türk Cumhuriyetlerinde Görevlendirilmek Üzere . 18

EK LİSTESİ

 1. Güvenlik Soruşturması Formu (Ek-1) . 20
 2. Öğretmen Bilgi Formu (Ek-2) . 21
 3. Genel Amaçlı Dilekçe Örneği (Ek-3) .. 23

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR