Yazılı anlatım (Kompozisyon) Konuları II (100 adet)

Aşağıda kompozisyon (Yazılı Anlatım) için kullanılabilecek 100 konu bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin yazdığı kompozisyon örneklerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

 

1 . “İnsanlar, düşünmek sevmek ve inanmak için dünyaya gelmiştir.” (J.J.Rousseau) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız. 

2- “ Düşünmeden öğrenmek, vakit kaybetmektir.” (KONFÜÇYÜS ) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız. 

3-“ En kudretli insan, kendini idare edebilen insandır.” Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız. 

4-“En geveze kuş umuttur, yüreğimizde hiç susmaz.” ( Cenap Şehabettin ) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

5-“Yüzü gülmeyen insanlar hiçbir işte başarılı olamazlar.” sözünden hareketle, güler yüzlü olmanın önemini anlatan bir kompozisyon yazınız.

6- Pazar yerini anlatan bir kompozisyon yazınız. (Pazara gidişinizi, gitme nedeninizi, gördüklerinizi, yaşadıklarınızı tasvir ederek anlatınız.)

7-Yapmış olduğunuz bir geziyi, gezi yazısı türünde anlatınız. 

8-Zararlı alışkanlıkların gençler üzerindeki etkileri hakkında bir kompozisyon yazınız.

9-Dürüst bir insan olmanın faydaları hakkında bir kompozisyon yazınız.

10-Ülkemize yararlı birer insan olmak için neler yapmalıyız konulu kısa bir kompozisyon yazınız. 

11-İnsan hayatında aile ortamı önemli midir? Niçin? Düşüncelerinizi kompozisyon biçiminde yazınız.

12-Büyüklerimizin neden çoğu zaman dedikleri doğru çıkar? Düşüncelerinizi kompozisyon biçiminde yazınız.

13-Bir arkadaşınızla telefon konuşması yaptığınızı düşünerek, bir konuşma yazısı yazınız.

14-Bir zarf örneği yazınız.

15-Bir günlük yaşantınızı (duygularınızı da katarak) anlatınız.

16-Bu vatan bize nasıl bırakıldı? Tarihi bilgilerinizle bunu kısaca anlatınız. 

17-Bayrağımızı ve yurdumuzu niçin sevdiğinizi kompozisyon kurallarına uygun olarak açıklayınız.

18-Erken kalkmanın insan ve toplum açısından yararlarını anlatan bir kompozisyon yazınız.

19-Yaşadığınız ya da tanık olduğunuz ilginç bir olayı kompozisyon kurallarına göre anlatınız.


20-Siz İstiklâl Savaşı”nda şehit olan bir Nene Hatun veya Sütçü İmam olsanız ve tekrar dirilseniz bugünkü manzara karşısında günümüzün gençliğine neler söylerdiniz? Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.

21-Bugünden İstiklâl Savaşı yıllarına bakınca neler hissediyor, neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.

22-Gelecekle ilgili hedefleriniz ve bu hedeflerinize ulaşmak için neler yaptığınızı ya da yapmayı düşündüğünüzü anlatan bir yazı yazınız.

23-Nasıl bir doğada ve sosyal çevrede yaşamak istediğinizi anlatan bir kompozisyon yazınız.

24- 21. yüzyılda (gelecekte) hayalinizdeki Türkiye’yi anlatan bir kompozisyon yazınız.

25-“Küçük insanlar kişileri, normal insanlar olayları, büyük insanlar fikirleri tartışırlar.” Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.

26-Çalışmanın kişiye ve milletimize kazandıracaklarını kompozisyon bütünlüğü içinde anlatınız.

27-Çok sevdiğiniz âdeta hayran olduğunuz birisini anlatan bir kompozisyon yazınız.

28-Oynadığınız bir oyunu anlatınız.

29-Çok iyi bildiğiniz bir fıkrayı anlatınız.

30-Yeni yıldan beklentilerinizi ve isteklerinizi anlatan bir fikir yazısı yazınız.

31-“Başarılarında gururlu olma; bil ki gurur, gelecekteki başarılarının en büyük düşmanıdır.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız?

32-Gördüğünüz bir rüyayı düzgün bir şekilde, oynadığınız oyunu anlatır gibi anlatınız.

33-İstediğinizi alma gücünüz olsaydı ne almak isterdiniz. Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.

34-Hep anlatmak istediğiniz fakat anlatmaya fırsat bulmadığınız bir düşüncenizi kompozisyon kurallarına uygun bir şekilde yazınız. 

35-Öğretmenin yurt kalkınmasındaki yeri ve önemini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

36-Kütüphanelerin eğitimdeki yeri ve önemini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

37-Evinizi, duygularınızı da katarak anlatınız.(Evinizi tasvir ediniz.)

38-Ramazan ayındaki bir anınızı bir plân dâhilinde düzgün cümleler kullanarak anlatınız.

39-Teknolojinin insan hayatındaki yeri ve önemi açıklayan bir kompozisyon yazınız.

40-Büyüklerimizin dediklerine niçin önem vermeli onların öğütlerini niçin dikkate almalıyız? Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.

41-Ahlaklı ve hoşgörülü insanlar olmak bize, yakın çevremize ve genel olarak topluma ne gibi faydalar sağlar? Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.

42-Arzuladığımız bir topluma kavuşmada bize düşen görevlerin neler olduğu ile ilgili düşüncelerinizi kompozisyon kuralları içinde anlatınız.

43-Dili iyi bilmenin ve kullanmanın bize getirdiklerini anlatan bir kompozisyon yazınız.

44-Gülmenin ve tebessümün insan ilişkilerindeki yerini anlatan bir kompozisyon yazınız.

45-Kardeşlik ve barışın dünyaya yayılması için neler yapılmalıdır? Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.

46-“Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

47-Ayrılıkların ve hasretin yaşantımızdaki yerini anlatan bir kompozisyon yazınız.

48-Kentin ışıkları, sokakları, kalabalık caddeler, insanlar, kalabalık bir şehirde yaşamak, sokakların ve yapıların size hissettirdiklerini bir kompozisyon şeklinde yazınız.

49-Bir çocuk ve uçurtmanın size hissettirdiklerini kompozisyon biçiminde yazınız.

50-"Her insan kendi adasında yaşar." sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

51-"Düşündüklerinizi söylemek iyidir. Söylediklerinizi düşündükten sonra söylemek daha iyidir." sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

52-"Yalnızlık: tek ağaçlı bahçe..." sözünden hareketle yalnızlığın size çağrıştırdığı düşünceleri yazınız.

53-"Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır." sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.

54-"Bedenin çalışması, zihnin dertlerini hafifletir; fakirleri mesut eden de budur..." sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.

55-"Rüzgâr ateş için ne ise, ayrılık da aşk için odur; ufak alevi söndürür, büyük alevi canlandırır... " sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.

56-"Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor." sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.

57-"Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir." sözünün size düşündürdüklerini kompozisyon biçiminde yazınız.

58-“Serçeden korkan darı ekemez.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

59-“Nasihat tutmayanı, musibet tutar.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

60-“Lafla peynir gemisi yürümez.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

61-“Para akıllılara hizmet eder, akılsızlara hükmeder.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

62-“Alışkanlık anahtarı yitirilmiş bir kelepçedir.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

63-“Dil ile düğümlenen, diş ile çözülemez.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

64-“Ağlarsa anam ağlar, gayrisi yalan ağlar.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

65-“El yarası geçer, dil yarası geçmez.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

66-“Bugünün işini yarına bırakma.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

67-“Kör ile yatan şaşı kalkar.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

68-“Üzüm üzüme baka baka kararır.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

69-“Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.” Atasözünü açıklayan bir yazı yazınız.

70-"Tatlı dil her kapıyı açan bir anahtardır." sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

71-“Zahmetsiz rahmet olmaz.”Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

72-“Öfkeyle kalkan zararla oturur.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız. 

73-“Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız. 

74-''Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.'' Atasözünü açıklayan bir fikir yazısı yazınız.

75-“Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız. 

76-“Yazın gölge hoş, kışın çuval boş” Atasözünü açıklayan bir yazı yazınız. 

77-“Ölen insan mıdır, ondan kalacak şey: eseri; 
Bir eşek göçtü mü, ondan da nihayet semeri.” Dizelerinden anladıklarınızı açıklayan bir kompozisyon yazınız.

78- Eflatun’un “Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

79- Bütün mutluluklar çalışmaya ve cesarete bağlıdır.(BALZAC) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

80-“Kitapsız hayat kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.” (Seneca) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

81-“Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

82-“İyi arkadaş edinerek onlarla beraber olmalı; insanın arkadaşı iyi olursa, kendisi de iyi olur.”(Kutadgu Bilig’den) sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız

83-“Adalet mülkün temelidir.” (Hz. Ömer (R.A.)) vecizesini konu alan bir kompozisyon yazınız.

84-“Hakiki arkadaşlık, sıhhatten farksızdır, kıymeti, ancak elden gittikten sonra anlaşılır.“ (Golti) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

85-“Akıllı olmakta bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.“ (Descartes) Özdeyişini açıklayan bir yazı yazınız. 

86-“Başkasının zararını isteme, kendin de zarar verme; hep iyilik yap, kibirlenme, kötülük yapmadan sakın!” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

87-“Biz dünyaya kin değil, sevgi paylaşmaya geldik.” (Yunus Emre) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

88-“Biz kollarımızı açabildiğimiz kadar insanız.” (Selahattin Batu) Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

89-“Cennet anaların ayakları altındadır.” (Hz. Muhammed ‘sav’ ) Özdeyişini açıklayan bir yazı yazınız.

90- “Dünyada hiçbir dost, insana kitaptan daha yakın değildir.” Sözünü açıklayan bir yazı yazınız. 

91-“Doğru söylemek esastır. Fakat her doğru her yerde söylenmez.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

92-“İnsanın en büyük dostu zorluklardır. Çünkü insana karşılaştığı zorluklar güçlendirir.” (Gasson) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

93-“Yükseldikçe daha yumuşak huylu ol / Büyüğe ve küçüğe tatlı dil kullan.”sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız?

94-“Yarın, yorgun kimselerin değil, rahatlarına kıyabilenlerindir.” Sözünü açıklayan bir yazı yazınız.

95-“Yurdu savunmanın en ucuz yolu eğitimdir.” Bu vecizeyi kompozisyon kuralları çerçevesinde açıklayınız. 

96-“Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” ( K. ATATÜRK ) Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

97- Aşağıdaki plandan yararlanarak, “televizyonun faydalarını ve zararlarını” anlatan bir kompozisyon yazınız. 

Giriş Bölümü : Kitle iletişim araçları arasında televizyonun yeri.

Gelişme Bölümü :Eğitim ve haberleşme aracı olarak televizyonun önemi.

Televizyonun faydalı kullanılması.

Televizyonun zararlı kullanılması.

Sonuç Bölümü : Televizyonu faydalı kullanmanın önemi.

98- “Paça ıslanmadan balık tutulmaz.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız?

99- Toplum açısından yararlı işler yapmak, hem kendimize saygımızın artmasını hem de toplumun bize saygı göstermesini sağlar. Günlük hayatımızda sorumluklarımızı yerine getirmenin ve insanlara yardımda bulunmanın önemini içeren bir kompozisyon yazınız. 

100- “Pazara giden bir ailenin satıcıyla yaptığı konuşmayı diyalog olarak yazınız. (Anne, Baba, Çocuk, Satıcı)

Yazılı anlatım (Kompozisyon) I Konuları (100 adet)

Yorumlar   
-62 # gereksiz. 06-02-2010 19:11
Arkadaşım, Google'a 'kompozisyon konuları' yazarsanız bunlar çıkar.Kompozisy on örnekleri yazsanıza..Bir de şikayet ediyorsunuz:D
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
+14 # kader 11-02-2010 20:31
ben atatürkü çook seviyorr saygıyla anıyorumm :-)
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
-57 # saliha 15-02-2010 17:11
ya bende kompozisyon istiyorum bende zaten atasözleri var :-x
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
-48 # bursaLı qirL 11-10-2010 15:13
ama zaten kompozisyon konuları diyor bnce qüseL oLmuş bi kaç tane konu verseydiniz süper oLurdu :roll:
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
-45 # miraç 13-10-2011 20:33
ya bana "bir insan topluluğunda bireyleri birbirine bağlayan değerler nelerdir. edebiyat ürünleri toplumun hangi ortak değerlerinden ortaya çıkmıştır." konulu kompozisyon lazım acillll
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
-30 # Can 26-03-2014 18:06
keşke kompozisyon konuları vermişşiniz bide 97- Aşağıdaki plandan yararlanarak, “televizyonun faydalarını ve zararlarını” anlatan bir kompozisyon yazınız.
Giriş Bölümü : Kitle iletişim araçları arasında televizyonun yeri.
Gelişme Bölümü :Eğitim ve haberleşme aracı olarak televizyonun önemi.
Televizyonun faydalı kullanılması.
Televizyonun zararlı kullanılması.
hepsini bole yazssaydınız
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
-41 # ata 04-11-2014 19:09
işime yaradı 8)
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
-41 # Otizm uzman 04-12-2014 11:56
Tam olarak neyi anlatmışlar bende tam anlamadım. Komposizyon için her hangi bir konu olabilir özellikle neden bir konu bulmak istenilsin?
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
-41 # alMeta 22-12-2014 22:23
Insanlar,düşünm ek,sevmek ve inanmak için dünyaya gelmiştir,hakkı nda bi kompozisyon mümkünse :-)
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
-11 # CANSU 01-04-2015 19:18
Arkadaşlar ben artık ismi gereksize katılıyorum yazın çıksın burada öğretmenler bakar bende öğretmenim buraya benim öğrencilerimden herhangi biri biile girmiyor ayrıca konpozisyonunuz u kendiniz yazın öğretmenleriniz anlar beyler bayanlar ben geçengün Burcu yazmıştı anladım. Kendiniz yazın öğrenin kiminiz büyüdüğünüzde Türkçe Matematik Fen İngilizce veya başka öğretmenlik seçersiniz mutlaka kimi başka ama kendinizyazın çoçuklar Bu arada Can adlı kişi bunu bir okulda yaptık burdan yada başka siteden yardım almayın kendiniz yazın 1-öğretmenlerin iz hiç diyormu intarnetten bakın diye
2- kendiniz yazamıyormusunu z?
bunların cevabını bekliyorum SİZLERİ ÇOOK SEVİYORUM :roll: :-)
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
+4 # MuhammedAli 07-11-2015 08:47
Arkadaşlar Hepinize teşekkür ederim bütün kompozisyonlar muhteşem bir numarasınız :D :-) ;-) :-)
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
-32 # lalalalal 02-05-2016 08:17
:lol: :roll: :D ;-)

güzelmiş
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
-30 # Taha 13-03-2018 18:01
Konu eğitim istetirim
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
-16 # Göztepeli 16-01-2019 20:47
Çok güzel konular var yazmayı seven herkese kılavuz niteliğinde özellikle kalemini güçlendirmek isteyenlere
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
+8 # Aslı Nur 18-04-2020 10:23
:-) Cennet Anaların ayakları altındadır ;-) Anne hakkı ödenmez
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
-1 # BUĞLEM 30-04-2020 20:09
süper hepsi çok güzelllllll :lol:
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
-1 # BUĞLEM 30-04-2020 20:09
çok güzel
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR