Yazılı anlatım (Kompozisyon) Konuları I (100 adet)

 

Aşağıda 100 kompozisyon (Yazılı Anlatım) konusu bulunmaktadır. Ayrıca sayfa altındaki bağlantı aracılığı ile öğrencilerin yazdığı kompozisyon örneklerine de ulaşabilirsiniz...

1-“İnsan hayatı sınırlıdır, sınırsız olan bilgidir.” sözünü açıklayan bir yazılı anlatım hazırlayınız.

2-“Başkasının zararını isteme, kendin de zarar verme; hep iyilik yap, kibirlenme, kötülük yapmaktan sakın!” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız?

3-“Çok yaşamak elimizde değil, ama adımızı çok yaşatmak elimizdedir.” Sözünü açıklayan kompozisyon yazınız.

4- “Büyüklerimize nasıl davranmalıyız? Sizin büyüklerinizden beklediğiniz davranışlar nelerdir?” konulu bir kompozisyon yazınız.

5- “Zor, imkânsızdan kolaydır.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

6- Kış mevsiminin, sizi nasıl etkilediğini anlatan bir kompozisyon yazınız.

7- Aşağıdaki plana dikkat ederek okumanın yararlarını anlatan bir kompozisyon yazınız.
a)Giriş bölümünde, insanların niçin okumaya ihtiyaç duyduğunu belirtiniz.
b)Gelişme bölümünde, kitap okuyanlarla okumayanlar arasındaki farklılıkları örneklerle açıklayınız.
c)Sonuç bölümünde ise kitap okumanın yararları konusunda değerlendirme yapınız.
d)Yazınıza uygun bir başlık koyunuz.

8-“Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

9- Okuduğunuz bir kitabı tanıtınız.(Eserin adı, yazarı, sayfa sayısı, kahramanları, ana düşüncesi hakkında bilgi veriniz.)

10-“Damlaya damlaya göl olur.” Atasözünü açıklayan bir yazı yazınız.

11-“Son pişmanlık fayda vermez.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

12-Verilen bir işi zamanında yapmanın önemini açıklayan bir yazı yazınız.

13-“ Atına bakan ardına bakmaz.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

14-“Çok zengin olsanız paralarınızı nasıl değerlendirirsiniz?” konulu bir kompozisyon yazınız.

15- “Her çiçek dalında güzeldir.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

16-“Zaman sana uymazsa, sen zamana uy.”atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

17-“Ben hep bunları hayal ediyorum.” konulu bir kompozisyon yazınız.

18-Hayatınızda kendiniz için sorun olarak gördüğünüz, keşke bunlar hayatımda olmasaydı daha iyi olurdu dediğiniz konular hakkında bir yazı yazınız.

19–23 Nisan törenindeki gözlemlerinizi anlatan bir kompozisyon yazınız.

20-İstediğiniz konuda bir kompozisyon yazınız.

21-”Bir insanın gerçek zenginliği; bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.”sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

22- Çevre kirliğinin zararlarını ve çevreyi korumanın önemini anlatan bir kompozisyon yazınız.

23-“Tek bir şeye ihtiyacımız vardır: çalışkan olmak.” M. K. Atatürk
Yukarıdaki sözü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

24-“Yalnız taş duvar olmaz.” Bu atasözünü kompozisyon kuralları çerçevesinde açıklayınız.

25-“Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

26-“İşleyen demir ışıldar.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

27-“Her işin başı sağlıktır. “ Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

28-“Acele işe şeytan karışır. “ Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

29-Kitap ve kitap okumanın faydaları hakkında bir kompozisyon yazınız.

30-“Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

31-“Demir tavında dövülür.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

32-“ İstediğinizi alma gücünüz olsaydı ne almak isterdiniz.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

33-”Öğretmenler, yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.” K.ATATÜRK Özdeyişini açıklayan bir yazı yazınız.

34- “Yalan söylemek” konusunda, aşağıdaki plâna göre bir kompozisyon yazınız.
Giriş bölümü: Yalan nedir?
Gelişme bölümü: İnsanlar niçin yalan söylerler?
Yalan söylemek kötü bir davranıştır.
Hiçbir zaman, yalan söylememeliyiz.
Sonuç bölümü: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

35-“Ölen insan mıdır, ondan kalacak şey: eseri;
Bir eşek göçtü mü, ondan da nihayet semeri.”
— Dizelerinden anladıklarınızı açıklayan bir kompozisyon yazınız.

36- Temizlik hakkında bir kompozisyon yazınız?

37-“Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

38- “Umudunu kaybeden insanın başka kaybedecek bir şeyi yoktur.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

39-" Kitap en iyi dosttur." Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

40-Çok sevdiğiniz âdeta hayran olduğunuz birisini anlatan bir kompozisyon yazınız.

41- Otobiyografinizi (yaşam öykünüzü) düzgün cümleler kurarak yazınız.

42-Yeni yıldan beklentilerinizi ve isteklerinizi anlatan bir fikir yazısı yazınız.

43-Konusu “anne” olan bir kompozisyon yazınız?

44-“İnsanların gönlünü fethetmek için en kestirme yol, sevgi yoludur.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız?

45-”Ağaç yaş iken eğilir.” Atasözünü aşağıdaki plana göre açıklayınız?
a) Çocuklar küçük yaşta eğitilir.
b) Büyüklerin eğitimi zordur.
c) Öğrenim çağına gelmiş çocukların, bu çağda eğitilmemesi ne gibi sonuçlar doğurur?

46- Gördüğünüz bir rüyayı düzgün bir şekilde, oynadığınız oyunu anlatır gibi anlatınız?

47-Sağlıklı yaşamak için spor yapmalıyız.”sözünü açıklayan bir yazı yazınız?

48-“Hayatta en hakiki (gerçek ) mürşit( yol gösterici, kılavuz) ilimdir.(bilimdir.)” Mustafa Kemal ATATÜRK, vecizeyi açıklayan bir yazı yazın.

49- Dürüst bir insan olmanın faydaları hakkında bir kompozisyon yazınız.

50- Çevre kirliliği ile ilgili bir kompozisyon yazınız.

51-Trafikte uyulması gereken kurallar hakkında kısa bir kompozisyon yazınız.

52- Aşağıda belirtilen dört konudan biri hakkında, imlâ ve noktalamaya dikkat ederek bir kompozisyon yazınız.
a-Eğitimde öğretmenin yeri ve önemi
b-Gelecekle ilgili planlarınız
c-Alışkanlıklar
d- Okumanın insana sağladığı faydalar

53-Doğayı korumak için neler yapılması gerektiği konusundaki düşüncelerinizi kompozisyon bütünlüğü içinde yazınız.

 

54-“Fakirlik ayıp değil; tembellik ayıp” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

55-“ Bir kütüphane, bin hapishane kapatır.” sözünü kompozisyon kurallarına uyarak açıklayınız.

56-“Erken kalkan yol alır.” sözünü kompozisyon kurallarına uyarak açıklayınız.

57- Okuduğunuz romanlardan bir tanesini kısaca özetleyiniz. (Kitabın yazarını ve adını belirtiniz.)

58-“Bir insanın gerçek zenginliği; bu dünyada yaptığı iyiliklerdir” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

59-“Anne ve babasına hayrı olmayanın kimseye hayrı olmaz.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

60-Bir dilekçe örneği yazınız.

61-“Sevgi, acının en önemli ilacıdır.” Sözünü açıklayan bir yazı yazınız.

62- Bir sınıf arkadaşınızın fiziksel ve ruhsal portresini iki paragraf halinde yazınız.

63-“Sende bir elma var onda bir elma var. O sana bir elma verse sen ona bir elma versen. Sende bir elma onda bir elma olur. Ama sende bir bilgi, onda bir bilgi olsa o sana bir bilgi öğretse sen ona bir bilgi öğretsen sonuçta ikinizde de iki bilgi olur.”cümlesini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

64-Çevre kirliliği ile ilgili bir kompozisyon yazınız.

65- Okulumuza istediğiniz bir konuda dilekçe yazınız.

66-“Okumanın insana sağladığı faydalar” konulu bir kompozisyon yazınız.

67-“Kitap bilginin anahtarıdır.”sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

67- Çocukluk günlerinize ait bir anınızı kompozisyon şeklinde yazınız.

68-“Düzenli yaşamanın insan hayatındaki önemi” hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi söyleşi(sohbet) türünün özelliklerine uygun olarak yazınız.

69- “Okumak bilgelerle dostluk kurmaktır.” özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

70- “Sağlıklı bir yaşam için, her zaman ve her yerde temizliğe dikkat etmeliyiz.” sözünden hareketle “temizlik” konusunu açıklayan bir yazı yazınız.

71- “Sigara ve zararları” konusunu açıklayıcı anlatımla ele alan bir kompozisyon yazınız.

72-“Zaman, ölüm, ilkbahar” konularından istediğiniz birini seçerek konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi dile getiren bir kompozisyon yazınız.

73- Aşağıdaki atasözlerinden birini seçerek kompozisyon kuralları çerçevesinde açıklayınız.
“İki dinle, bir söyle.”
“Biliyorsan konuş ibret alsınlar, bilmiyorsan sus da adam sansınlar.”

 

74- “Duvarı nem, insanı gam yıkar.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

75- “Bayrak” konulu bir kompozisyon yazınız.

76-Yaşadığınız veya tanık olduğunuz bir olayı öykü türünde yazarak anlatınız.

77- Baharı ve baharın güzelliklerini anlatan bir kompozisyon yazınız.

78- İstediğiniz bir kişiye kurallara uygun olarak özel bir mektup yazınız.

79-“Kibirlik ederseniz, eldeki de gider;
Hiçbir şeyi küçük görmeyin sakın.” Dizelerini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

80-“İnsanın gözünü bir avuç toprak doyurur. ” atasözümüzü ülkemizdeki soygunculuk ve vurgunculukları da göz önüne alarak aşağıdaki plana göre açıklamaya çalışınız.
Ana Fikir: İnsanoğlu hep daha fazlasını ister.
Açıklama yapmak için izlenecek yol:
a-İnsanlar alın teriyle kazanç elde etmelidir.
b-İnsanın gözü doymak bilmez.
c-Daha fazlasını isterken yanlış yollara başvurulmaktadır.
d-Ülkemizin paraları açgözlü insanlar tarafından çalınmaktadır.
e-Bu insanlar er geç yaptıklarının cezasını çekerler.
f-Bu nedenlerle açgözlü olmamak gerekir.
g-Sonuç

81-“Başkasından üstün olmamız önemli değildir. Asıl önemli olan şey, dünkü halimizden üstün olmamızdır.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

82-Hayatınızda en değerli şey nedir? Değerli kabul ettiğiniz varlık ile para ya da şan-şöhret arasında seçim yapmanız gerekseydi hangisini seçerdiniz. Düşüncelerinizi gerekçelerinizle birlikte planlı bir yazı halinde yazınız.

83-“Zaman en iyi öğretmendir; ancak ücreti çok yüksektir.” atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

84-“Öğretmen-Öğrenci İlişkileri” konusunda düşündüklerinizi anlatan bir kompozisyon yazınız.

85-“Dün, dün ile gitti cancağızım
Bugün yeni bir gün
Yeni şeyler söylemek lâzım”
Mevlâna
Yukarıdaki üçlüğü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

86-“Gözünü yükseklere dikmiş olanlar ellerindekileri de kaybedebilirler.” sözünden hareket ederek bir kompozisyon yazınız.

87- “Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmıştır.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

88-“İnsanın en büyük dostu zorluklardır; çünkü insanı onlar güçlendirir.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

89-Okuduğunuz romanlardan bir tanesini kısaca özetleyiniz. (Kitabın yazarını ve adını belirtiniz.)

90-“Yağmur, dostluk ve kitap” konularından birini seçerek bir kompozisyon yazınız.

91-“Savaş” konulu bir kompozisyon yazınız.

92-“İnsanı ölümsüzleştiren geride bıraktığı yapıtlardır.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

93-“Derdini söylemeyen derman bulamaz.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

94-“Dağ başı dumansız olmaz.” atasözümüzü bugün ülkemizde yaşanan sorunları da dikkate alarak aşağıdaki plana göre açıklamaya çalışınız?
Açıklama yapmak için izlenecek yol:
Ülkemiz çeşitli yönlerden önemli bir coğrafyadadır.
Ülkemizde bir sorun sona ererken bir diğer sorun ortaya çıkmaktadır.
Bu sorunlar ülkemizi bölmek isteyenlerce çıkarılmaktadır.
Ülkemizi bölmek isteyenler var oldukça başımızdan sorun eksik olmayacaktır.
Bu nedenlerle bize düşen görevler vardır.
Sonuç

95-“Tatlı dil her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

96- “Kitapsız yetişen çocuk susuz büyüyen ağaca benzer.” cümlesini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

97- “Uğrunda hayatınızı feda edebileceğiniz bir idealliniz yoksa hayatınızın da bir anlamı yok demektir.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız

98-“Hayalinizde nasıl bir yerde yaşamak isterdiniz?” konusuyla ilgili bir kompozisyon yazınız.

99-“Her yaştaki insanların daha çok kitap ve gazete okumalarını sağlamak ve okumayı alışkanlığa dönüştürmek için neler yapılmalıdır?” konusunu açıklayan bir kompozisyon yazınız.

100- “Kitaplar da dostlar gibi az fakat iyi seçilmiş olmalıdır.” Özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

 

Yazılı anlatım (Kompozisyon) Konuları II (100 adet)

 

KOMPOZİSYON ÖRNEKLERİ / ÖĞRENCİLERDEN GELEN KOMPOZİSYON ÖRNEKLERİ

 

Yorumlar   
-14 # gamze 14-01-2010 14:51
bende daha kolay bişeyler bekliodum amaa:))
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
-26 # semra 06-03-2010 14:25
bana insanı suskunlaştıran içe dönükleştiren şeydir konulu kompozisyon gerek ama bulamadım yardım edin lütfen :-| salı ya kadar yetiştirmeliyim
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
-2 # seocan 07-03-2010 12:52
GÜZEL AMA DAHA KOLAYLARI OLABİLİRDİ
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
-32 # hande 05-04-2010 00:24
Harika şeyler mutlaka okuyun erkekler aşklarım sizi öpüyorum...
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
-22 # hebun 27-05-2010 21:06
çiçek yürek gibidir
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
-5 # komoazisyon yazın 14-06-2010 19:07
bnce çook güzel kompozisyon konuları...Beğe nmeyenler için ben bi tane biliyorum isterseniz size onu söyleyebilirim
''Allaaddin'in lambasından çıkan cin size paraya boğacak ama karşılıında öyle bir şey isteyecek ki siz reddetteceksini z sizden ne istemiş olabilir yada siz neyi feda etmezdiniz???'' bn bunu öncedn birisinden duymuştum bu kompozisyon konusu insanı çook düşündürüyor bu sayede beynimiz gelişmiş olur inş bu kompazisyon konusunu beğenirsiniz size tawsiyemdir... ;-)
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
-16 # MALİ 11-10-2010 22:16
hemen bir insanın gerçek zenginliği onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir kompozisyonu bulmam gerek lütfen yardımcı olun
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
-13 # Guest 01-04-2013 17:01
çok güzel bir kompozisyon tebrikler
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
+4 # atilla 17-02-2014 15:25
çok güzel ama bana birazcik zor geliyor
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
-1 # lmltoetskzlmkt 11-12-2014 06:44
çok güzel olmuş ve ben hayır diyorum :-x
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
+7 # türkçee 15-12-2015 17:31
:lol: kompozisyon yazmak çok sıkıcı :(
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR