Link Turkish Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı

Link Turkish Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı

Link Turkish Yabancılar için Türkçe Ders Kitapları Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen genç yetişkin ve yetişkinler için Ayşin Önder (Link Turkish Akademi) tarafından Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programının A1 ve A2 düzeyleri dil becerileri temel alınarak, başlangıç düzeyindeki öğrenciler için hazırlanmıştır.

Link Turkish Yabancılar için Türkçe Ders Kitapları; çalışma kitabı, dinleme kayıtları, online video dersler, dil-kültür unsurlarının tanıtıldığı kültürel videolar ve blog yazıylarıyla desteklenen zengin ve bir içeriğe sahiptir.

Bu ders kitaplarında 7 ünite yer almaktadır ve her ünite kendi içinde konu sıralamasına göre bölümlere ayrılmıştır. Her ünitenin “Öğrenelim” bölümünde ünitede yer alan dilbilgisel yapılar öğretilmektedir. “Okuyalım”, “Yazalım”, “Konuşalım” ve “Dinleyelim” bölümlerinde ünite konularıyla ilgili okuma, yazma, konuşma ve dinleme etkinlikleri bulunmaktadır. “Seyredelim” bölümlerinde ise ünite konularında yer alan dilsel ve kültürel unsurların tanıtıldığı videolara yer verilmiştir. “It’s So Turkish” projesinin bir parçası olan bu videoların amacı öğrencilere Türkçenin iletişimsel dil yapılarını öğretirken Türk kültürüne ait unsurları da tanıtmaktır. Bu videolar yazarın konuyla ilgili blog yazılarıyla desteklenmektedir.

Bu kitaplar, Türkçe öğretmeni Ayşin Önder’in 1998’den bu yana kendi dersleri için hazırladığı ve uyguladığı ve öğrencilerin geridönütleriyle güncellediği metaryallerin bir araya getirilmesinden oluşmuştur. Kitapların içeriği kullanıcılardan gelen geridönütlere göre güncellenmeye devam edecektir.

Kitapla iligli daha fazla bilgi ve iletişim için https://linkturkish.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

“It’s So Turkish” kısa film projesi ve yayın kanalı hakkında bilgiye www.soturkish.com web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

Link Turkish Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı A1 ÜNİTE 1 - PDF

Link Turkish Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı A2 ÜNİTE 1 - PDF

 Link Turkish Akademi Türkçe Kursları Hakkında Bilgi


Link Turkish Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı A1 - KİTAP HAKKINDA

Link Turkish Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı 1, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen genç yetişkin ve yetişkinler için Ayşin Önder tarafından Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programının A1 düzeyi dil becerileri temel alınarak, başlangıç düzeyindeki öğrenciler için hazırlanmıştır. Bu kitap Link Turkish tarafından yayınlanan yabancı dil Türkçe ders öğretim setinin ilk kitabıdır.

Link Turkish Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı 1, çalışma kitabı, dinleme kayıtları, online video dersler, dilkültür unsurlarının tanıtıldığı kültürel videolar ve blog yazıylarıyla desteklenen zengin ve bir içeriğe sahiptir.

Bu ders kitabında 7 ünite yer almaktadır ve her ünite kendi içinde konu sıralamasına göre bölümlere ayrılmıştır. Her ünitenin “Öğrenelim” bölümünde ünitede yer alan dilbilgisel yapılar öğretilmektedir. “Okuyalım”, “Yazalım”, “Konuşalım” ve “Dinleyelim” bölümlerinde ünite konularıyla ilgili okuma, yazma, konuşma ve dinleme etkinlikleri bulunmaktadır. “Seyredelim” bölümlerinde ise ünite konularında yer alan dilsel ve kültürel unsurların tanıtıldığı videolara yer verilmiştir. “It’s So Turkish” projesinin bir parçası olan bu videoların amacı öğrencilere Türkçenin iletişimsel dil yapılarını öğretirken Türk kültürüne ait unsurları da tanıtmaktır. Bu videolar yazarın konuyla ilgili blog yazılarıyla desteklenmektedir.

Bu kitap ve Link Turkish Türkçe öğrenim setlerine ait tüm kitaplar, Türkçe öğretmeni Ayşin Önder’in 1998’den bu yana kendi dersleri için hazırladığı ve uyguladığı ve öğrencilerin geridönütleriyle güncellediği metaryallerin bir araya getirilmesinden oluşmuştur. Kitapların içeriği kullanıcılardan gelen geridönütlere göre güncellenmeye devam edecektir.

“It’s So Turkish” kısa film projesi ve yayın kanalı hakkında bilgiye www.soturkish.com web sayfası, ders kitapları hakkında bilgiye ve etkileşimli akitivitelere www.linkturkish.com web sayfası üzerinden ulaşılabilir.


ABOUT THE BOOK

Link Turkish Textbook for Foreigners 1 is a textbook prepared by Ayşin Önder based on language skills of A1 level for Common European Framework of Reference for Languages for beginner students – both young adults and adults - who are learning Turkish as a foreign language. This textbook is the first book in the Turkish as a foreign language education set published by Link Turkish. Link Turkish Textbook for Foreigners 1 offers a rich context supported by a workbook, listening tracks, online video lectures and videos introducing various elements of the language and culture, as well as blog articles.


This textbook contains 7 chapters and each chapter is divided into sections according to the order of the topics. In the “Let’s Learn” sections of each chapter, the grammatical constructions mentioned in the chapter are examined. In the “Let’s Write”, “Let’s Speak” and “Let’s Listen" sections, reading, writing, speaking and listening activities on chapter topics are given. And finally, the “Let’s Watch” sections contain videos in which lingual and cultural elements of the chapter topics are introduced. As part of the “It’s So Turkish” project, these videos aim to teach the students the communicative language constructions of Turkish while introducing the various elements of Turkish culture. These videos are supported by the blog articles written by the author on the subjects.


This book and all other books from the Turkish learning sets of Link Turkish is a compilation of materials prepared and implemented by Turkish teacher Ayşin Önder since 1998 for her lectures, and updated with the feedback from her students. The contents of the books will also be updated based on the feedback from the users.

For more information on “It’s So Turkish” short film project and broadcast channel, you can visit www.soturkish.com web page, and visit www.linkturkish.com web page for textbooks and interactive activities.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR