Maarif Türkçe Kitap Setleri (PDF)

Maarif Türkçe Kitap Setleri (PDF)

Türkçenin Dünyaya Açılan Kapısı: Maarif Türkçe Kitap Setleri
 

Maarif Türkçe Kitap Setleri, Türkçe öğretiminde bir ilk olarak hem örgün hem de yaygın öğretimi kapsayacak şekilde okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm kademelerde okutulmak üzere Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı’na uygun olarak hazırlamıştır.

Maarif Türkçe Kitap Setleri, öğrencilerin ve çağın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak modern dil öğretimi uygulamalarına uygun bir sistem çerçevesinde hazırlanmıştır.  Dört temel dil becerisinin (okuma, dinleme, konuşma, yazma) yanı sıra dil bilgisi öğretimi de kitapların sisteminin en önemli parçalarını oluşturmuştur. Her bir beceri alanı müstakil olarak işlenmekle birlikte bütünleşik dil öğretimine uygun olarak tertip edilmiştir.

Maarif Türkçe Kitap Setleri, dil öğretimine yeni bakışlar getiren yaklaşımlar ve yöntemler dikkate alınarak Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı’nın esas aldığı eylem odaklı yaklaşım çerçevesinde aşamalılık ve sarmallık ilkeleri çerçevesinde yapılandırılmıştır. Buradan yola çıkarak kitaplarla öğrenciyi harekete geçirmek, Türkçeyi sadece bir ders olmaktan çıkarıp oyunlarla, şarkılarla, türkülerle hayatı sınıfa taşıyarak eğlenceli bir eğitim ortamı oluşturmak hedeflenmiştir.

 

Kitap Setlerinde kültürel duyarlılığa önem verilmiştir. Türkiye ve Türk kültürünü özgün bir şekilde sunmak için Hacivat ile Karagöz, Nasreddin Hoca, Keloğlan gibi kahramanlarımıza yer verilmiş; bu kahramanların yer aldığı içeriklerle Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ilk kez Türkçenin söyleyiş inceliklerini sezdiren, sistemli bir şekilde olası konuşma hatalarının önüne geçen telaffuz bölümleri oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra, kendine özgü TRT bölümüyle otantik içerikler sunarak Türkiye ve Türk kültürünün tanıtımı keyifli ve eğlenceli bir hâle getirilmiştir.

Ünite sonunda yer alan proje bölümleri ile öğrencilerin öğrenme sürecini okul dışına taşımak, rol ve görevlerle kitap boyunca Maarif Öğrenen Profili ve 21. yüzyıl becerilerine uygun yeterlikler kazanmaları ve böylece çok yönlü, hayatın her alanında etkin fertler olarak yetişmeleri hedeflenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR