OSMANLI DEVLETi (1299-1923)

(Belirli geçmiş zarnan, iyelik ekleri, tamlayan durumu, i- eylemi)

OSMANLI DEVLETi (1299-1923)

Osmanlı Devleti, dünyadaki üç büyük imparatorluktan biridir. Osman­lı Devleti topraklan üzerinde bugün otuzdan fazla bağımsız devlet vardır.

Türkler, Anadolu'ya 1071 yılında geldiler. Anadolu'da, ilk Türk Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdular. Bu devlet 300 yıl sonra yıkıldı. Anado­lu'da küçük küçük Türk devletleri (Türk Beylikleri) oriaya çıktı. Bu beylikler­den Osmanogullan Beyliği kısa sûrede tüm Anadolu'ya hakim oldu. Devletin kurucusu Osman Beyden sonra, oğullan Osmanlı Devletini bir cihan devleti hâ­line getirdiler, Osmanlı Devleti dünyanın en güçlü ve en zengin devletiydi.

XVI. yüzyıldan sonra dünya değişti. Avrupalılar reformlar yaptılar. Amerika'yı keşfettiler. Buharlı makineleri ve matbaayı buldular. Osmanlı­lar ise, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ruslar'la uzun süre savaşlar yaptılar ve büyük topraklar kaybettiler.

Dünya Savaşı'nın galip devletleri (Fransa, ingiltere, italya ve Yuna­nistan) bütün Osmanlı topraklarını ve Anadolu'yu işgal ettiler. Türkler'i buradan atmak istediler. Atatürk ve özgür Türk Milletti işgal devletlerine karşı büyük bir özgürlük savaşına başladı. Türk Milletinin var olma ve öz­gürlük savaşı dört yıl sürdü. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. 29 Ekim 1923'te Anadolu topraklan üzerinde en ye­ni ve en son devlet doğdu; Türkiye Cumhuriyeti.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR