Türkiye Maarif Vakfı Türkçe Öğretimi Faaliyetleri

Türkiye Maarif Vakfı Türkçe Öğretimi Faaliyetleri

Çok dillilik ve çok kültürlülüğün bir zenginlik olarak kabul edildiği günümüz dünyasında Türkiye Maarif Vakfı faaliyet yürüttüğü okullarda yabancı dil öğretimine büyük önem vermekte, bilhassa Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusuna ayrıca eğilmektedir.

Türkiye Maarif Vakfının eğitim politikasında Türkçeye yapılan yatırım Türkiye’nin geleceğine yönelik yapılan bir yatırım olarak değerlendirilmekte, bu minvalde Türkçe öğretimi faaliyetleri sistemli ve etkin bir şekilde yürütülmektedir. Liseden mezun olan öğrencilerinin B2 seviyesinde Türkçe kullanmalarını hedefleyen Vakıf, okul öncesi kademesinden ortaöğretim kademesine kadar halihazırda 43.000 öğrenciye Türkçe eğitimi sunmaktadır.

Türkiye Maarif Vakfı Türkçe öğretimi faaliyetlerini; Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR), 21. Yüzyıl Becerileri (P21), Türkçe Yeterlikler Çerçevesi (TYÇ) ve Maarif Öğrenen Profili’ni esas alarak düzenlemektedir. Vakfımız Türkçe öğretimi faaliyetlerinin özellikleri süreç odaklı, işlevsel, görev temelli, keşfetmeye dayalı, problem çözme ve eleştirel düşünme, iş birliği ve iletişim, yaratıcılık ve yenilenme becerilerini esas alan, gerçek hayatla bağlantılı, kültürlerarası etkileşime dayalı, oyun ve drama temelli şeklinde öğretilmektedir.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı

Program Türkçe öğretimi, yabancı dil öğretimi, eğitim psikolojisi, program geliştirme, okul öncesi eğitimi, sınıf öğretmenliği, ölçme ve değerlendirme alan uzmanlarının katılımıyla modern dil öğretimi yaklaşımları esas alınarak 2018-2019 yıllarında geliştirilmiş, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmıştır. Türkiye’de ve yurtdışında uygulanan programın Türkçe ve İngilizce hazırlanmış baskısı, 2020 yılında yenilenerek web sitemizde sahada çalışanların kullanımına sunulmuştur.

Program Temelli Ders Kitap Setlerinin Hazırlanması

Program esas alınarak hazırlanan ders kitapları örgün eğitimin her kademesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. A1, A2, B1, B2 ve C1 dil seviyelerinde eylem odaklı yaklaşımla hazırlanan ders kitapları ile Türkçenin sistematik bir şekilde öğretilmesi sağlanmaktadır. Böylelikle öğrencilerimizin en az B2 dil seviyesinde Türkçeyi kullanmaları hedeflenmektedir.

Program Temelli Yardımcı Okuma Kitaplarının Hazırlanması

Türkiye Maarif Vakfı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı temel alınarak öğrencilerin yaş seviyesi ve dil düzeylerine göre yapılandırılan K12 düzeyinde okuma kitap setlerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Ders kitaplarına ek olarak hazırlanan okuma kitapları ile öğrencilerin dil gelişimini desteklemek, söz varlığını zenginleştirmek, Türkçeye aşinalık kazanmalarını sağlamak ve Türk kültürüne ilgilerini artırmak hedeflenmektedir.

İki Dillilere Yönelik Oyun ve Drama ile Etkili İletişim Becerileri Müfredatı ve Materyali

Avrupa’da ve dünyanın çeşitli yerlerindeki Türk ailelerin çocukları için hazırlanan eğitim içerikleri ile iki dilli Türk çocuklarının dil gelişimlerine katkı sağlanmaktadır. Oyun ve drama tekniğiyle Türkçenin etkin bir şekilde kullanımı konusunda destek sağlayacak eğitim içeriklerinden Avrupa’ki eğitim merkezlerimizde yararlanılmaktadır.

Türk Kültür ve Medeniyeti Müfredatı

Toplumların kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacak nitelikli insanlar yetiştirmeyi amaçlayan Türkiye Maarif Vakfı, insanlığın ortak birikimini ve Anadolu’nun kadim irfan geleneğini esas alarak bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış; kültürlere duyarlı, evrensel, millî ve yerel/mahalli zenginliklerin farkında ve bunları önemseyen, çağın ihtiyaçlarına uygun yenilikçi bir eğitim anlayışını benimsemektedir. Türkiye Maarif Vakfı öğrencilerin, kendi kültürlerinin yanı sıra farklı kültürleri bilen kültürlerarası duygudaşlık becerisi gelişmiş kişiler olarak yetişmelerine önem vermektedir.

Ortaöğretim kurumlarında seçmeli ders olarak okutulacak Türk Kültürü ve Medeniyeti/Türkiye ve Türk Kültürü dersi vasıtasıyla kültür ve medeniyetimizin yapı taşlarının kültürel ve kültürlerarası duyarlılık temelinde nesnel ve objektif bir anlayışla uluslararası öğrencilere tanıtılması, Türklerin kültürel zenginliklerinin kültürlerarası bir zeminde paylaşımının sağlanması, kültür ve medeniyet bağlamında Türklerin insanlığın ortak değerlerine ve mirasına katkılarının anlatılması hedeflenmektedir.

Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri ve Öğretmen Yetiştirme Programları

Türkiye Maarif Vakfı Türkçenin yurtdışında öğretimine yönelik faaliyetlerini sürdürürken öğretmen eğitimlerine önem vermekte, her yıl Türkiye’de gerçekleştirdiği iki haftalık uygulamalı programlarla öğretmenlerinin meslekî becerilerinin gelişimini takip etmektedir. Öğretmenlerin modern dil öğretim yöntem ve teknikleriyle tanışması, öğretim sürecini coğrafî bölgelerin mevcut durum ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirebilmesi, etkileşimli bir öğretim süreci için oyun, şarkı ve drama kullanımına yönelik uygulamalarda bulunabilmesi için tasarlanan eğitimler alan uzmanlarının rehberliğinde yürütülmektedir. Vakfımız farklı ülkelerde görev alan öğretmenlerinin gelişimine katkıda bulunurken aynı zamanda Türkçe öğretmeni istihdam etmek üzere Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Sertifika Programları düzenlemektedir. 4 ay süren bu programı başarıyla tamamlayan adaylar Türkçe öğretmeni olarak istihdam edilmektedir.

Ders Dışı Sosyal Kültürel Faaliyetlerle Türkçe Öğretimi

Dil öğretiminde ekolojik öğrenme kuramını önemseyen Vakfımız, öğretim sürecini okul ortamının dışına taşıyarak sürece sosyal çevreyi ve aile katılımını dahil etmekte böylece çocukların gerçek hayatla ilişki kurarak öğrenmelerini sağlamaktadır. Kişisel alan, kamusal alan, mesleki alan ve eğitim alanında kullanılması beklenen dilin ancak oyun parkı, bahçe, ev, orman, kütüphane, müze gibi alanlarda sürdürülecek etkinliklerle işlevsellik kazanmasını mümkün görülmekte, öğretim süreci ders dışı tasarlanan etkinliklerle yapılandırılmaktadır.

Yükseköğretimde Türkçe Öğretimi Faaliyetleri

Vakfımızın 2023 Stratejileri doğrultusunda faaliyette bulunduğu ülkelerin üniversitelerinde Türkçenin seçmeli ders olarak okutulması için girişimlerde bulunulmaktadır. Bu bağlamda 5 yıllık süreç içerisinde Arnavutluk (Universiteti New York Tirana), Çad (Université de N’Djaména), Endonezya (Universitas Indonesia), Fildişi Sahili (L’Universite Félix Houphouët-Boigny), Kamerun (University of Yaunde II), Kolombiya (Universidad Externado de Colombia), Pakistan (NED University of Engineering and Technology) ve Umman (Sultan Qaboos University) olmak üzere farklı coğrafyalarda bulunan 8 üniversitede Türkçe dersleri verilmeye başlanmıştır.

Kaynak: Türkiye Maarif Vakfı, 26.09.2021

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR