Türkçe, Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretmeni İlanı, Türkçe Okutmanı İlanı, Yunus Emre Enstitüsü Personel Alımı İlanı, Türkiye Maarif Vakfı Personel Alımı İlanı, Türkoloji Bursları, Türkçe Yaz Okulları, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programları  gibi Türkçeyle ilgili her türlü duyurulara bu sayfada yer verilmektedir...

Türkiye Maarif Vakfı İstihdam Planlaması - Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı

Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığından;

Türkiye Maarif Vakfı tarafından yurt içi ve yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir. Eğitim Programına 20 katılımcı alınacaktır.

Program Bilgileri

Türkiye Maarif Vakfı, Vakıf merkezi ve faaliyet gösterdiği ülkelerdeki eğitimci ihtiyacını karşılamak üzere istihdama yönelik olarak “Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı” düzenleyecektir.

Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı - Kilis TÖMER

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

BAŞVURU ŞARTLARI

Kimler Başvurabilir

  • Bu programa sadece Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim, Temel Eğitim (Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Eğitimi), Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sosyoloji, Tarih, Filoloji, Psikoloji, Felsefe, İngilizce-Arapça yabancı dil bölümlerinin/ana bilim dallarının ve İlahiyat Fakültesinin lisans (3. ve 4. sınıf) veya lisansüstü programlarında eğitimlerine devam edenler/mezun olanlar başvurabilir.
  • Kursumuzda kontenjanlar sınırlıdır.
  • İlk başvuranlara öncelik tanınır.

Yabancılara Türkçe Öğretimi Çevrim İçi Sertifika Programı ASBÜ TÖMER

ASBÜ TÖMER tarafından 15 Şubat 2021 - 5 Mart 2021 tarihleri arasında "Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" düzenlenmektedir. Programla ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir. 

Programın Amacı nedir?

Türkçe son yıllara artan bir şekilde gerek ikinci dil gerekse de yabancı dil olarak büyük ilgi görmektedir. Buna karşın yabancılara Türkçe öğretmek üzere yetişmiş öğretici sayısı oldukça azdır. Buna binaen programın amacı, katılımcıların yabancılara Türkçe öğretimi disiplinine ilişkin bilgi ve becerisini artırmaktır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nın içeriğine uygun şekilde alan uzmanları tarafından verilecek seminerlerle katılımcıların mesleki gelişimleri desteklenecektir.

EFAD Makale Çağrısı - Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi tarafından 2021 yılı Nisan ayında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı yayımlanacaktır. 15 Mart 2021 tarihine kadar makale kabul edilmektedir.

Makale gönderimi için son tarih: 15 Mart 2021

Özel sayı ayın tarihi: 23 Nisan 2021

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFAD), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yayın organı olup 2018 yılından bu yana yayın hayatındadır. EFAD, sosyal ve beşeri bilimler alanında son gelişme ve yenilikleri yansıtan, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, Ulusal akademik bir dergidir.

Makale Gönderim Sayfası: https://dergipark.org.tr/tr/pub/efad

Not: Özel sayı için makale gönderirken (makale gönderme esnasında) "Editöre Not" kısmına "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı" notunu düşebilirsiniz.

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI (MCBÜ)

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sertifika Programı (Uzaktan Eğitim)

Başvuru Koşulları:   Programa; Fen-edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Halk Bilimi, Türk Halk Bilimi ve Dilbilim Bölümü; Eğitim Fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği Bölümü ve diğer yabancı diller bölümleri ile Filoloji bölümlerinin (İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı vs.) 3. ve 4. sınıf öğrencileri, mezunları ile bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapanlar, mezuniyeti farklı alanlarda olup ilgili programlardan birinde yüksek lisans veya doktora yapanlar başvurabilir.