Türkçe, Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretmeni İlanı, Türkçe Okutmanı İlanı, Yunus Emre Enstitüsü Personel Alımı İlanı, Türkiye Maarif Vakfı Personel Alımı İlanı, Türkoloji Bursları, Türkçe Yaz Okulları, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programları  gibi Türkçeyle ilgili her türlü duyurulara bu sayfada yer verilmektedir...

Uluslararası - "Balkan Dünyasında Türkçe" Sempozyumu

Türkiye Maarif Vakfı, Tiran New York Üniversitesi bünyesinde bulunan “Balkan Araştırmalar Enstitüsü”, Balkanlar ve Türkiye'nin her yerinden dilbilim, tarih, edebiyat, folklor, etnografya, mimarlık, sosyoloji ve diğer benzer alanlardaki akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Balkan Araştırmalar Enstitüsü (BAE), Balkan ülkeleri ile Türkiye arasındaki kadim dostlukları, tarihi ve kültürel bağları güçlendirmeyi; ortak ilgi alanlarına yönelik olarak Türk-Balkan projelerini hayata geçirmeyi, bu alanlarda uluslararası sempozyumlar ve bilimsel konferanslar düzenlemeyi, Türk ve Balkan akademisyenler ve öğrencilerin arşiv, kütüphane ve saha araştırmalarına destek olmayı hedeflemektedir.

Enstitümüz, Türk ve Balkan bilim adamlarının bilimsel araştırmalarını teşvik ederek, yeni ve kapsamlı çalışmaların da destekleyicisi olacaktır.

Malumlarınız olduğu üzere, 2021 yılı “Yunus Emre ve Türkçe yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu bağlamda, Maarif Tiran NY Üniversitesi olarak 24-25 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirecek olduğumuz I. Uluslararası “BALKAN DÜNYASINDA TÜRKÇE” Sempozyumuna katılımınız bir bildiri ile bizleri onurlandıracaktır.

XIII. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU

İstiklâl Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı ve Yunus Emre'nin Vefatının 700. Yılı Münasebetiyle
XIII. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU - 
RİZE

Dünyadaki Türklük bilimi çalışmaları içerisinde önemli bir yere sahip olan ve on iki yıldır aralıksız olarak yapılan “Dünya Dili Türkçe Sempozyumu”nun on üçüncüsü İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılı ve Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı münasebetiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ev sahipliğinde Rize'de düzenlenecektir. Sempozyuma Türkiye’de ve dünyada “Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları” bölümlerinde önemli ve seçkin çalışmalar yapan yaklaşık 200-250 akademisyenin katılımı amaçlanmaktadır. 14-16 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılması planlanan Sempozyum; açılış, bilimsel oturumlar ve katılımcılar adına düzenlenen sosyal faaliyetlerle birlikte 3 gün sürecektir. Sempozyumda sunulacak tebliğler, en az iki hakem tarafından titizlikle değerlendirildikten sonra programa alınacaktır. 

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER

2020-2021 TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

SERTİFİKA PROGRAMI

Başlangıç Tarihi: 07 Haziran 2021 Bitiş Tarihi: 25 Haziran 2021

Çevrim İçi Ön Başvuru Tarihleri: 20-28 Mayıs 2021 Çevrim İçi Kesin Kayıt Tarihleri: 31 Mayıs- 7 Haziran 2021

Eğitim Süresi: 3 hafta (40 saat teorik ders / 5 saat ders izleme / 10 saat ders ve materyal tasarımı uygulamaları)

Eğitim Yeri: Programın tamamı çevrim içi olacak ve Zoom uygulaması kullanılacaktır. Program Ücreti: 1250 TL (Tüm öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi personeli ve mezunları için 1000 TL)

Programın Amacı ve İçeriği: Bu sertifika programının amacı, Türkiye'de ve Dünyada Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında artan istihdam ihtiyacına yönelik olarak bu alanda çalışan veya çalışmayı düşünen bireylerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda programın içeriği sadece Türkiye'deki yabancılara Türkçe öğretimine yönelik değildir. Yurt dışında, çeşitli bağlamlardaki yabancılara Türkçe öğretimi deneyimlerinin aktarımını kapsayacak şekilde de zenginleştirilmiştir.

Program içeriğindeki dersler, Hacettepe Üniversitesinde ve çeşitli kurumlarda çalışan alan uzmanları, yurt dışında ve yurt içinde uzun yıllar yabancılara Türkçe deneyimine sahip öğretim elemanları tarafından verilmektedir.

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI (UZAKTAN EĞİTİM) (HAZİRAN DÖNEMİ)

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sertifika Programı

Başvuru Koşulları:    Programa; Fen-edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Halk Bilimi, Türk Halk Bilimi ve Dilbilim Bölümü; Eğitim Fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği Bölümü ve diğer yabancı diller bölümleri ile Filoloji bölümlerinin (İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı vs.) 3. ve 4. sınıf öğrencileri, mezunları ile bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapanlar, mezuniyeti farklı alanlarda olup ilgili programlardan birinde yüksek lisans veya doktora yapanlar başvurabilir.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı (Mayıs 2021)

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GUZEM) ile Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) iş birliğinde düzenlenen uzaktan eğitim programına ait detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı çevrim içi (online) dersler şeklinde, Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan, alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilecektir. Eğitim sonunda katılımcılara “Sertifika Belgesi” düzenlenecektir.