3. ULUSLARARASI TÜRKÇE KONGRESİ

3. ULUSLARARASI TÜRKÇE KONGRESİ

Kongreye Çağrı

Saygıdeğer Bilim İnsanları ve Değerli Araştırmacılar,

Türkçe, bugün çeşitli lehçe ve ağızlarıyla 200 milyonu aşkın bir nüfus tarafından konuşulan, Balkanlardan Büyük Okyanus'a, Kuzey Buz Denizi'nden Tibet'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada ses bayrağımız olarak dalgalanan dünyanın en eski ve yaygın dillerinden biridir. Aynı zamanda kurdukları devletlerle dünya ve uygarlık tarihini etkilemişler, büyük değişim ve etkileşimlere yol açmışlardır. Özellikle Osmanlı Devleti, geniş bir coğrafyayı, farklı milletlerin kültür ve tarihini ilgilendiren zengin bir arşive sahip olması sebebiyle, Türkoloji dünyadaki araştırmacıların daima ilgi odağı olmuştur.  

Türk dili, edebiyatı ve tarihinin tüm yönleriyle ele alınacağı kongremizde dil, edebiyat ve tarihimizin geleceğine ışık tutacak yeni bilgi ve araştırma yöntemlerinin tartışılıp ortaya konması amaçlanmıştır. 

Kongremiz ONLINE olarak 26-27 ARALIK 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olup, dili Türkiye Türkçesidir.

 

Türk diline, Türk tarihine, Türk edebiyatına ve genel olarak Türkoloji’ye  gönül veren, bu alanda çalışmalar yapan tüm araştırmacıları  kongremize davet ediyoruz.

Selam ve saygılarımızla    

Prof. Dr. Möhsün NAĞISOYLU

AMEA Dilçilik İnstitutu

 

Prof. Dr. Alaaddin KARACA
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi


Önemli Günler

Özet gönderimi son tarihi: 10 ARALIK 2021

Kongre tarihi: 26-27 ARALIK  2021

Tam metin bildiri gönderimi son tarihi: 10 ARALIK 2021

Kongre Özet ve Tam Metin (ISBN numaralı) yayınlanma tarihi: ARALIK 2021


Kongre Konuları

           Türk Dili

 • Ana dili olarak Türkçe
 • Bilim, kültür ve iletişim dili olarak Türkçe
 • Çeviri dili olarak Türk dili
 • Devlet dili olarak Türkçe
 • Dil ilişkileri bağlamında Türkçe
 • Diplomasi dili olarak Türkçe
 • Dünyada Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi
 • Dünyadaki Türkoloji merkezleri ve çalışmaları
 • Geçer bölge dili olarak Türkçe
 • Ağız araştırmaları
 • Köken bilgisi araştırmaları
 • Tarihî Türk lehçeleri
 • Türk dili araştırmalarında yöntem ve sorunlar
 • Türk dili tarihi
 • Türk dilindeki terim araştırmaları ve sorunları
 • Türk dilinin kaynakları, tarihi, dünya dilleri ile etkileşimi
 • Türk dilinin söz varlığı
 • Türk dilinin tarihî ve çağdaş grameri
 • Türk dünyasında Türkçenin kullanımı
 • Türk yazı sistemleri
 • Türkçe haritası içinde çok dillilik
 • Türkçe öğretiminde yöntemler
 • Türk dili ve edebiyatı öğretmeni yetiştirme programları
 • Türkçenin anadili ve ikinci dil olarak eğitimi ve öğretimi (yöntem ve materyal geliştirme, karşılaşılan sorunlar, çağdaş yaklaşımlar)
 • Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ve öğretmen yetiştirme
 • Türkçenin yurtdışında ana dil olarak öğretimi
 • Türkiye’de ve dünyada dil öğretimi politikaları
 • Yazı dili olarak Türkçe

Türk Edebiyatı

 • Türkiye dışındaki Türk kültürü, Türk dili ve edebiyatı
 • Türk dili ve edebiyatının yabancı dil ve edebiyatlarla karşılaştırılması
 • Klasik Türk Edebiyatı, araştırma yöntemleri, sorunları, dönemler, şahsiyetler, eserler
 • Türk Halk Edebiyatı, araştırma yöntemleri, sorunları, dönemler, şahsiyetler, eserler
 • Yeni Türk Edebiyatı araştırma yöntemleri, sorunları, dönemler, şahsiyetler, eserler

  Türkoloji


KONGRE SAYFASI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR