YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DİLBİLGİSİ: A1 - A2 KURALLAR VE ALIŞTIRMALAR (PDF)

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DİLBİLGİSİ: A1 - A2 KURALLAR VE ALIŞTIRMALAR (PDF)

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DİLBİLGİSİ: A1 - A2 KURALLAR VE ALIŞTIRMALAR

Kitap Dokuz Eylül Üniversitesi Kurumsal Akademik Açık Arşivinde kullanıcıları açık olarak paylaşılmıştır. Kitabın .pdf versiyonuna sayfa altındaki bağlantı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Bu kitap kendi başına dilbilgisi çalışmak isteyen Türkçe öğrenicilerine yönelik hazırlanmıştır. Açıklamalarda A1 ve A2 düzeyine uygun basit bir dil kullanımı tercih edilmeye çalışılmıştır. Ancak yeni başlayanların ilk birkaç konuda bazı kavramları anlayabilmek için sözlük kullanmaları önerilir. A1 düzeyinde açıklanan konular Avrupa Ortak Başvuru Metni çerçevesinde düzenlenmiş ve temalarda ihtiyaç duyulan dilbilgisi konuları DEDAM’da hazırlanan program çerçevesinde sıra dikkate alınarak düzenlenmiştir.

Bir yapı ile ilgili tüm işlevlere yer verilmemiş, A1 ve A2 düzeyini tamamlamak için ihtiyaç olduğu düşünülen işlevlerle sınırlı kalınmıştır. Tüm işlevler için genel dilbilgisi kitaplarına başvurulabilir. Kitapta yer alan bazı açıklamalarda, genel kurallara değil, kuralların genelleştirilip kolayca anlamlandırılmasını sağlayacağı düşünülen farklı yollara yer verilmiştir. Bir başka deyişle, bir durumun dilbilimsel açıklaması yerine öğrenicilerin sistematik bir biçimde akıllarında tutabilecekleri yollar gösterilmeye çalışılmıştır. Örneğin “–(I)yor” şimdiki zaman ekinin ses uyumları kuralı anlatılırken son sesi /a/ ve /e/ olan eylemlerde yaşanan daralma, açıklanırken “son seste /a/ ve /e/ var o zaman, bu sesler gidiyor ve ““–Iyor” ekleniyor” şeklinde öğreniciler tarafından kolayca akılda tutulabilecek açıklamalar yapılmıştır. Dilbilimsel açıklamalar için hazırlanmış dilbilgisi kitaplarına bakılabilir.

 

This grammar book is prepared for self study for Turkish learners. It is used a simple and an appropriate language for A1 and A2 levels in the explanations. However, it is suggested that beginners use a dictionary to understand some concepts in the beginning subjects. The subjects in A1 level are organized and based on The European Framework of Reference for Languages and the grammar subjects in the themes are organized considering the order determined by DEDAM. All the functions of a grammatical structure don’t take part, functions are limited just to complete the A1 and A2 levels’ requirements. It is suggested that learners apply to the general grammar books for all the functions of grammatical structures. In some of the explanations in the book, it isn’t given general rules, but some different ways that allow the rules to be generalized and easily understood. In other words, instead of a linguistic explanation, some systematic and remindful ways are given. For example, the vocal harmonies rule of –(I)yor, the present continuous tense suffix, if there is /a/ or /e/ in the final sound, it is called vowel constriction according to the linguistics. But in this book, it is explained as “If the verb has /a/ or /e/ in the final sound, those vowels are erased and - Iyor is added.”,-to avoid using linguistic terminology. Grammar books can be applied for further linguistic explanations.

 

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DİLBİLGİSİ: A1 - A2 KURALLAR VE ALIŞTIRMALAR

PDF AÇ/İNDİR

 

İÇİNDEKİLER VE SAYFA NUMARALARI

ANAHTAR SÖZCÜKLER VE İŞARETLER ....1

TEMEL BİLGİLER ......2

SÖZCÜK TÜRLERİ ......2

Ad........2

Adıl ........2

Sıfat ........3

Eylem........3

Belirteç .......3

Bağlaç ........3

İlgeç ........3

Ünlem........3

TÜMCELER ......4

A1.......6

ALFABE ......6

-lAr (ÇOĞUL EKİ)......7

Alıştırmalar .......8

SAYILAR ......9

Sayma sayıları.......9

Sıra sayıları .......10

Yüzdelikler.......10

Alıştırmalar .......11

EVET/HAYIR SORULARI .....12

Bu ne? .......12

Bu kim? .......12

mI? (Soru Eki) .......12

Alıştırmalar .......14

-DA (BULUNMA DURUMU) ....16

Alıştırmalar .......17

VAR/YOK......19

Alıştırmalar .......20

-(I)yor (ŞİMDİKİ ZAMAN EKİ)....22

-(I)yor (Şimdiki Zaman Eki) Olumlu .....22

-(I)yor (Şimdiki Zaman Eki) Olumsuz ....25

-(I)yor (Şimdiki Zaman Eki) Soru.....25

Alıştırmalar .......26

KOŞAÇ......28

Koşaç (olumlu).......28

Koşaç (Olumsuz)......29

Koşaç (Soru) .......30

Alıştırmalar .......31

-lI/-sIz EKLERİ ......34

-lI Eki........34

-sIz Eki .......34

Alıştırmalar .......35

-DAn (ÇIKMA DURUMU) / -(y)A (YÖNELME DURUMU)..37

-DAn (Çıkma Durum Eki) ......37

-(y)A (Yönelme Durum Eki).....39

Alıştırmalar .......41

EMİR KİPİ ......42

Alıştırmalar .......43

SAAT KAÇ?/ SAAT KAÇTA? .....45

Saat Kaç? .......46

Saat Kaçta?.......48

Alıştırmalar .......53

-DI (BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMAN)....55

-DI / Olumlu.......55

-DI / Olumsuz .......57

-DI / Soru.......58

AD/SIFAT + -(y)DI (GEÇMİŞ ZAMANDA AD TÜMCELERİ)..59

Ad/Sıfat + (y)DI Olumlu ......59

Ad/Sıfat + (y)DI Olumsuz ve Soru .....61

Alıştırmalar .......62

-DAn SONRA / -DAn ÖNCE .....66

Alıştırmalar .......67

BAĞLAÇLAR (BU NEDENLE/ÇÜNKÜ)....69

Alıştırmalar .......70

İYELİK EKLERİ......72

İyelik Ekleri .......72

Özel Ad+(n)In Ad+(s)I / (Özel Ad İle Sahiplik Belirtme)...74

Alıştırmalar .......75

-DAki EKİ......77

Alıştırmalar .......79

İSTEK KİPİ......80

İstek Kipi / Olumlu......80

İstek Kipi / Olumsuz ......81

İstek Kipi / Soru ......81

Alıştırmalar .......82

-(y)A GÖRE/-CE......84

Alıştırmalar .......84

-(y)Ip (ULAÇ)......85

Alıştırmalar .......87

-mAk.......89

Alıştırmalar .......89

A2.......90

-(y)I (BELİRTME DURUMU).....90

Alıştırmalar .......91

-DAn DAHA / EN.....93

Karşılaştırma: -DAn daha......93

Enüstünlük: En + Sıfat ......94

KARŞILAŞTIRMA: ‘KADAR’ ve ‘GİBİ’ ....95

Alıştırmalar .......95

İYELİK ADILI + -ki / ÖZEL AD + İYELİK ADILI + -ki...98

Alıştırmalar .......99

-mAdAn (ULAÇ) ..... 100

Alıştırmalar ......100

ile/-(y)lA (ARAÇ/BİRLİKTELİK).... 102

Alıştırmalar ......103

-(I)yordu (SÜREN GEÇMİŞ ZAMAN).... 105

-(I)yordu / Olumlu ......105

-(I)yordu / Olumsuz......106

-(I)yordu / Soru......106

Alıştırmalar ......107

-(y)ken ...... 109

Alıştırmalar ......110

BELİRTİLİ AD TAMLAMASI.... 112

Alıştırmalar ......115

YER BELİRTİCİLERİ..... 117

Alıştırmalar ......118

BELİRTİSİZ TAMLAMASI ..... 120

Alıştırmalar ......122

EYLEM + -DIktan sonra / EYLEM + -mAdAn önce .. 124

ADLAŞTIRMA: -mA + DURUM EKLERİ... 128

Eylem + -mA + -(y)I = -mAyI.....128

Eylem + -mA + -(y)A = -mAyA .....128

Eylem + -mA + -dA = -mAdA .....129

Eylem + -mAk + -tAn = -mAktAn.....129

Adlaştırma Eki –mA ve Olumsuz -mA....129

Alıştırmalar ......130

BAĞLAÇLAR (HEM … HEM DE/YA.YA DA/ NE.NE DE).. 132

Hem . hem (de) ......132

Ya . ya (da).......133

Ne . ne (de).......133

Alıştırma.......134

-(y)AcAK (GELECEK ZAMAN EKİ) .... 136

Gelecek zaman Olumlu ......137

Gelecek Zaman Olumsuz.....137

Gelecek Zaman Soru ......138

ol + -(y)AcAk .......139

ÖYLEYSE / MADEM..... 141

Öyleyse.......141

Madem.......141

Alıştırmalar ......142

-sAnA / -sAnIzA ..... 144

Alıştırmalar ......145

-mAk lazım/gerek..... 146

Alıştırmalar ......147

-mA+iyelik eki lazım/gerek .... 148

Alıştırmalar ......149

-(I/A)r (GENİŞ ZAMAN)..... 151

Alıştırmalar ......153

BELGİSİZ ADIL VE SIFATLAR.... 155

Belgisiz Sıfatlar ......155

Belgisiz Adıllar ......156

Alıştırmalar ......160

DOLAYSIZ AKTARIM..... 162

Alıştırmalar ......164

-(y)ArAk (ULAÇ)..... 165

Alıştırmalar ......166

-DIK + İyelik Eki İçin (ULAÇ) .... 168

Alıştırmalar ......169

-mIş (DUYULAN GEÇMİŞ ZAMAN).... 171

-mIş / Olumlu .......171

-mIş / Olumsuz......171

-mIş / Soru.......172

Alıştırmalar ......174

-(I)yormuş (SÜREN DUYULAN GEÇMİŞ ZAMAN) .. 175

Olumlu.......175

Olumsuz .......175

Soru.......176

Alıştırmalar ......177

-CI / -(y)IcI ...... 179

Ad + -CI.......179

Eylem + -(y)ICI ......179

Alıştırmalar ......180

-Abil+ir (RİCA VE İZİN İŞLEVLERİ)... 181

–Abil+ir mi + Kişi Eki? /İzin Alma .....181

–Abil+ir + kişi eki / İzin Verme.....181

–Abil+ir mi+kişi eki? /Rica .....182

Alıştırmalar ......182

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DİLBİLGİSİ: A1 - A2 KURALLAR VE ALIŞTIRMALAR

PDF AÇ/İNDİR

Kaynak: http://acikerisim.deu.edu.tr/

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR