SU

(+lı eki, +hk eki, hem ... hem bağlacı, geniş zaman, bildirme eki)         

SU

 

Bütün hayvanlar, bitkiler yaşamak için suya muhtaçtır. Dünyamızda su var ve bunun için rahatça yaşıyoruz. Ay ise yaşamdan yoksundur. Sağ ve sağlıklı kalmak için hem yemek yer hem de sudan faydalanırız.

Su, vücuda besinleri eritmesi, emdirmesi ve besinleri dokulara hücrelere taşıması bakımından gereklidir. Yetişkin bir insanın vücut ağırlığının ortalama %77'si sudur ve bu suyun büyük bir kısmını yiyecek ve içeceklerden alırız. Uygar bir yaşamda suyun önemli bîr bölümünü tem­izlik için harcarız. Metal endüstrisi, dokuma ve kimya endüstrisi, termik ve nükleer güç santrallerinde de çok su kullanırlar.

Suların bir kısmı dünyamıza yağmur ve kar olarak düşer. Diğer kay­naklar ise yeraltından gelen sulardır. Bu sular kendi basınçlarının etk­isiyle yeryüzüne fışkırırlar ve bunlar gölleri, denizleri ve nehirleri oluştururlar.

Hem sağlığımız hem de ihtiyaçlarımızı gidermek için suya ihtiyacımız vardır. Bir yangın aınında bile bizi kurtaran su değil midir?

Evlerimizde musluğu açık bırakıp başka işle uğraşmak bir savurganlık örneğidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR