Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

    NASRETTİN HOCA

    (Hem ... hem bağlacı, geniş zaman, şimdiki zaman, tamlayan durumu, belirli geçmiş zaman)

    NASRETTİN HOCA-l

    Nasrettin Hoca, fıkralarıyla meşhur bir halk filozofudur. Onun fıkra­ları insanı hem güldürür hem düşündürür.

    Nasrettin Hoca bir gün eşeğini kaybeder ve onu bulmak için aramaya başlar. Oraya bakar, buraya bakar, eşek yok. Nasrettin Hoca hem şarkı söy­ler hem eşeğini arar. Bir komşusu onu görür ve "Hoca, ne yapıyorsun?" di­ye sorar. Hoca, "Dün eşeğimi kaybettim, onu arıyorum." der. Komşusu: "Hocam hem şarkı söylüyorsun hem arıyorsun, böyle şey olur mu?" der. O zaman Hoca, komşusuna şöyle cevap verir: "Eve baktım, tarlaya baktım, bahçeye baktım, yoktu, ama son bir ümidim var. Şu dağın arkasına bakma­dım. Eşeğim belki şu dağın arkasındadır." der. Komşusu: "O dağın arka­sında yoksa ne yapacaksın?" diye sorar. Hoca, "işte o zaman hem ağlaya­cağım hem arayacağım."