birim (ECVET)

Definition
Bir ehliyetin tutarlı bir parçasını oluşturan bilgi, beceri ve/veya yeterlilikler dizisidir. Bir birim, bir ehliyetin değerlendirilebilir, aktarılabilir, onaylanabilir ve olasılıkla belgelendirilebilir en küçük parçası olabilir. Bir birim tek bir ehliyete özel ya da birkaç ehliyette ortak olabilir.
Comments
birimlerin özellikleri (içerik, boyut, bir ehliyet oluşturan toplam birim sayısı, vs.) ilgili düzeydeki ehliyetten sorumlu yetkili organ tarafından belirlenir. Birimlerin tanımı ve açıklaması yeterlilikler sistemi ile yetkili organın usullerine göre farklılık gösterebilir. Ancak, ECVET sistemi her birim için aşağıdakilerin sağlanmasını önerir: birimin genel başlığı; bir birime dahil olan bilgi, beceri ve yeterlilik; ilgili öğrenme sonuçlarının değerlendirmesine yönelik kriterler.
Source
Avrupa Komisyonu, 2006c.
Related verb(s)
Mesleki eğitim ve öğretim için Avrupa kredi (transfer) sistemi (ECVET), Yaşam boyu öğrenim için Avrupa yeterlilikler çerçevesi (EQF)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR