Avrupa kredi toplama ve transfer sistemi (ECTS)

Definition
Bir yüksek öğretim programını, bileşenlerine (modüller, kurslar, seviye tespit, tez çalışmaları, vs.) kredi ekleyerek tanımlamanın sistematik bir yoludur ve aşağıdakileri hedefler: öğrenim programlarının yerli ve yabancı tüm öğrenciler için okunması ve karşılaştırılmasını kolaylaştırmak; öğrencilerin hareketliliğinin ve örgün, yaygın ve resmi olmayan öğrenmenin tanınmasını teşvik etmek; üniversitelerin öğretim programlarını düzenlemelerine ve gözden geçirmelerine yardımcı olmak.
Comments
ECTS, bir programın hedeflerine erişmek için gereken, edinilecek öğrenme sonuçları olarak belirlenen öğrenci işyüküne dayanır. Avrupa’da tam zamanlı bir öğretim programının öğrenci işyükü çoğu durumda yılda 1.500-1.800 saate karşılık gelmekte olup söz konusu durumlarda bir kredi yaklaşık 25 ila 30 mesai saatine denk gelir. Başka öğrenme ortamlarında benzer öğrenme sonuçları gösteren kişiler derece veren organlardan tanınma ve kredi (muafiyet) elde edebilir.
Source
Avrupa Komisyonu, 2004’e dayanmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR