ÇOMÜ Yabancı Öğrenci Sınavı - 2013

Çanakkale Onsekiz Mart University 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Üniversite birimlerinde öğrenim görmek isteyenlerin girecekleri ve sonuçlarını üniversitemize başvuruda kullanabilecekleri ÇOMÜ-YÖS sınavı (Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi, Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı) Türkiye ve Türkiye dışı pek çok merkezde Türkçe, İngilizce dillerinde yapılacaktır.

ÇOMÜ-YÖS Başvuru Tarihleri: 15 Nisanla 15 Mayıs arasında online başvuru alınacaktır.

 

Sınav Tarihi:24 Mayıs 2013
Sınav Saati:09:30

ÇOMU YÖS Detaylı Bilgi

Başvuru İşlemleri Rehberi

Not: Sınav Merkezi hakkında şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Ancak planladığımız merkezler şu şekilde:

Türkiye (Çanakkale, İstanbul, Ankara)
Almanya (Münih)
Azerbaycan (Bakü)
Kırgızistan (Bişkek)
Makedonya (Üsküp)
Yemen (Sana)

 


 

Kimler ÇOMÜ-YÖS Sınavına başvurabilir?

Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları
koşuluyla;

a) Yabancı uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,

ç) T.C vatandaşı olup lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

d) K.K.T.C vatandaşı olup K.K.T.C’de ikamet eden ve K.K.T.C’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların, başvuruları kabul edilir.

Adaylardan;

a) T.C uyruklu olanların (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç) ,

b) K.K.T.C uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

c) Uyruğundan birisi T.C olan çift uyrukluların, (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),

d) Uyruğundan birisi K.K.T.C olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

e) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanların,

f) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların, başvuruları kabul edilmez.

Not: Beyana esas teşkil eden bilgilerle adaylar sınava gireceklerdir. Üniversiteye öğrenci yerleştirilmesinde Üniversite Yönetim Kurulu kararları esas alınacaktır.

Sınav Hakkında Genel Bilgiler

1-Uluslararası Öğrenci Giris Sınavı (ÇOMU-YÖS), Türkiye’deki Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) okumak isteyen yurt dışı öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını ÇOMÜ’ye kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır.

2-Bu sınav, ÇOMU-YÖS Sınav Koordinatörlüğü’nce yapılmaktadır. Bu kılavuz, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı için Onsekiz Mart Üniversitesinde öğrenim görmek üzere Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavına (ÇOMU- YÖS 2013) başvurmak isteyenlerin uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır.

3-ÇOMU- YÖS 2013 sınavı sonuçları, iki yıl süre ile geçerlidir.

4-ÇOMU- YÖS 2013 sınav başvuruları tamamen online olarak Türkçe, İngilizce olarak alınacaktır.

5-ÇOMU- YÖS 2013 sınavı Türkiye ve Türkiye dışındaki sınav merkezlerinde tamamen denetimli olarak Türkçe ve İngilizce olarak yapılacaktır.

6-ÇOMU- YÖS Koordinatörlüğü ile adaylar arasındaki haberleşmede (e-posta, posta, faks vb), sadece Türkçe kullanılır.

7-Haberleşme sırasında, haberleşme araçlarındaki gecikme veya kaybolmalardan ÇOMU- YÖS Koordinatörlüğü sorumlu değildir. Ancak, Adaylar sınava başvuru ve sınav dilini Türkçe’nin dışında ÇOMU- YÖS Koordinatörlüğü’nün öngördüğü dillerden herhangi birisinden yapabilirler.

8-ÇOMU- YÖS sonuçları yalnız lisans ve önlisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler içindir. Bir yükseköğretim kurumunda okumakta olanların ÇOMÜ’ye geçiş (transfer işlemleri) işlemleri ile ÇOMÜ lisansüstü programlarında öğrenim görmek isteyenlerin işlemleri, ÇOMU- YÖS Koordinatörlüğünün faaliyet sahası dışındadır.

9-ÇOMU- YÖS Koordinatörlüğü, öğrencilerin barınma, burs, geçim ve Türkiye’de oturma izni gibi işlemleriyle ilgilenmez.

10-ÇOMU- YÖS Koordinatörlüğü, adayların sınava girmek için ülkelerinden çıkış için gerekli resmi izin almaları ya da kendilerine pasaport çıkartılması konularında sorumluluk almaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.

11-Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Başvuru ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, her ne nedenle olursa olsun sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ücretleri geri verilmez.

12-Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu, COMÜ Üniversite Yönetim Kurulu ve COMÜ Senatosu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, COMÜ tarafından saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar için COMÜ Senatosu tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.


Yasal Durumlar
Adaylar online başvuru sırasında yazdıkları her bilginin ve başvuru için gönderdikleri her türlü belgenin doğruluğundan sorumludurlar. Yanlış beyanda bulunma, yerine başkasını sınava sokma, sınav kurallarına aykırı hareket etme ve benzeri eylemler, sınav sonucunun iptal edilmesine neden olacak ve bununla ilgili yasal ve idari işlemler başlatılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR