Europass tarihi

 1. yılında Avrupa Komisyonu ve Cedefop sosyal ortakları ulusal eğitim makamlarının temsilcileri ile saydamlık konusu çerçeveside bir araya gelerek mesleki yeterliliklerde saydamlık konusunu kapsayan Avrupa forumunu kurdular.

Forumun görevleri şunlardı:

 • Mesleki yeterlikliklerin tanımlanmaması nedeniyle Hareketlilik için oluşturduğu engellerin kaldırılması;
 • Mevcut girişimler, enstrümanlar ve kurumlar konusunda diyaloğu teşvik etmek;
 • Mevcut siyasi çözümlerin uygulanmasını teşvik etmek
 • Yeni girişimleri değerlendirmek.

Forumun çalışmaları şunların gelişmesini sağladı:

 • İki belge (Avrupa CV'si ve Sertifika Eki);
 • Mesleki Yeterlilikler Ulusal Referans Noktaları Ağı (NRPler).

Europass 1990'ların sonlarında geliştirilen üç belgeyi daha kapsar:

 • Diploma Eki, Avrupa'daki ve diğer yerlerdeki yüksek öğretim kurumlarının verdiği dereceleri tamamlamak üzere kullanılması amacıyla Avrupa Komisyonu Avrupa Konseyi ve Unesco tarafından ortak olarak oluşturuldu. Bu belgenin kullanımı, diğerlerinin yanısıra 1999 Bologna Deklarasyonu ve Topluluk içinde öğrenciler, eğitim gören kişiler, gönüllüler, öğretmenler ve eğiticilerin hareketliliği konusunda 2001 Konsey ve Avrupa Parlamentosu Tavsiyesi (9.8.2001 tarihli OJ L 215) tarafından da önerilmiştir ; Diploma ekinin yüksek öğretim kurumlarındaki önemi artmaktadır ve Avrupa ülkeleri bu belgenin kullanımını yaygın hale getirmeyi kararlaştırmışlardır (bakınız Berlin Bakanlar Bildirisi). DE'nin tasarımı ve kullanımı Avrupa Kredi Transfer Sistemi ile yakından bağlantılıdır.
 • Bu web sitesinde sunulan Europass Dil Pasaportu, Avrupa Konseyi tarafından geliştirilmiş olan ve vatandaşların dil becerilerini Ortak Avrupa Dil Kriterleri Çerçevesi bazında kaydedebileceği Avrupa Dil Portfolyosu'nun bir parçasıdır.
 • Bu web sitede sunulan Europass Hareketlilik Konseyin 1999/51/EC kararıyla oluşturulmuş olan ve 2000 yılında kullanılmaya başlayan Europass Eğitim'in yerini alır. Europass Eğitimi, öğretim veya eğitim girişiminin bir parçası olarak yurt dışında işe yerleşme deneyimlerini kaydeden bir belgeydi. 2000-2004 yılları arasında 100.000'den fazla Europass Eğitim belgesi verilmiştir. Europass Hareketlilik daha geniş bir kapsama sahiptir; örneğin çalışma dışında yurtdışında akademik dönemde edinilen deneyimleri de kaydedebilir.
 1. 2002 yılında mesleki yeterliliklerin saydamlığı konusundaki Avrupa forumunun yerini – Kopenhag Deklarasyonu'nda ifade edilen talebe uygun olarak – aşağıdaki göreve sahip bir teknik çalışma grubu aldı: "Avrupa CV'si, Sertifika ve Diploma Ekleri, Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçevesi ve Europass gibi mevcut enstrümanların tek bir çerçeveye entegrasyonu dahil olmak üzere enformasyon araçları ve ağlarının uygulanması ve rasyonalize edilmesi ile mesleki öğretim ve eğitimde saydamlığı artırmak."

Bu görevin üstesinden gelmek için çalışma grubu çerçeve için tek bir model ve prototip bir web sitesi geliştirdi.

 1. 2003 yılında ulusal makamlar ve sosyal ortaklar arasındaki kapsamlı müzakareleri müteakiben Avrupa Komisyonu yeterliliklerin ve niteliklerin saydamlığına (Europass) yönelik tek bir çerçeve konusunda Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı için bir teklif hazırladı ve bu karar Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından Aralı2004'te kabul edildi. Karar diğer hususların yanısıra web sitesinin kurulmasını da öngörmektedir.

Europass kararı nın metnini okumak için buraya tıklayın.

Şubat 2005: Avrupa Birliği Başkanlığı öncülüğünde Lüksemburg'ta gerçekleşen bir konferansta Europass'ın resmi web sitesi uygulamaya kondu.

Aralık 2011: Europass'ın web sitesi yeni, modern grafik kimliği ile yeniden radikal bir değişikliğe maruz kaldı. Geliştirilmiş navigasyon, en popüler bilgilere hızlı erişim sağlar.

Aralık 2012:

yeni bir CV şablonu ve çevrimiçi editör piyasaya sürüldü. Düzeltmeler şunları içerir:

 • kullanımı daha kolay çevrimiçi arayüz ile nihai belgenin doğrudan önizlenmesi;
 • yeni başlıklar: Kişisel websitesi, Anında mesajlaşma, Dil sertifikaları;
 • daha iyi yapılandırılmış bilgi için geliştirilmiş dersler: Proje tanımı, konferanslar, yayınlar, vb;
 • oluşturulan Europass CV'nin daha iyi okunabilmesi için yeni grafik kimliği: yeni yazı tipi, renklerin kullanımı, basitleştirilmiş başlıklar, vb gibi.

Avrupa Beceri Pasaportu yeni CV ile birlikte piyasaya sürüldü. Avrupa Beceri Pasaportu, öğrencilere, işçilere ve iş arayanlara hayatı boyunca edindikleri kişisel beceri ve niteliklerini, kişisel ve modüler envanter oluşturmaya yardım eden kullanımı kolay elektronik klasördür.

Avrupa Beceri Pasaportu, çeşitli belgeleri içerebilir (Dil Pasaportu, diploma kopyalarını, istihdam onayları, vb). Europass CV eklendiğinde, Avrupa Beceriler Pasaportu, listelenen niteliklerin ve becerilerin kanıtını getirerek, CV'yi güçlendirecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR