9. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu Bildiri Konuları

Ankara Üniversitesi TÖMER, iki yılda bir düzenlemekte olduğu “Dünyada Türkçe Öğretimi” adlı uluslararası sempozyum serisinin dokuzuncusunu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ile ortaklaşa Bişkek’te, 12.05.2011- 14.05.2011 tarihleri arasında “9. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi" adı altında düzenleyecektir. Sempzoyumda sunulacak olan bildiri konuları aşağıdadır. (Kaynak:turkceogretimisempozyumu.com)
SEMPOZYUM KATILIMCILARI VE BİLDİRİ KONULARI 

 

 

ADI SOYADI

Üniversite - Kurum

Ülke

Konu Başlığı

Ar. Gör. Abdul Rahim  MASUMİ

Kabil üniversitesi

Afganistan

Afganistan Özbek Türkçesinin Alfabe, Yazı ve Telaffuzdaki meselesi

 Öğr. Gör. Xhemile Abdiyu

Tiran Yabancı Diller Yüksek Okulu, Türkoloji Bölümü

Arnavutluk

Arnavutluk’ta Türkçe Öğretimi; Sorunlar ve Öneriler

Prof.Dr. Ebulfez Amanoglu

Azerbaycan İlimler Akademisi

Azerbaycan

Türkçenin öğretiminde karşılaştırma yöntemi ve onun yabancı öğrencilereuygulanması üzerine bir inceleme

Prof. Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU

İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Azerbaycan Avrasya Araştırmaları Merkezi Başkanı (Azerbaycan)

Azerbaycan

TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL MALZEMENİN ÖNEMİ ÜZERİNE

Doç. Dr. Gaffar Çakmaklı (Mehdiyev)

Erciyes  Üniversitesi

Azerbaycan

Ermenistan’da Türk diline ilginin nedenleri, Türk dilinin  öğretimi ve eğitiminde yeni hususlar ...

Dr.Kenan Beşirov

Bakü Kafkas Üniversitesi (Qafqaz)

Azerbaycan

Özbek Türkçesinin Öğretiminde Azerbaycanlı Öğrencilerin Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Yolları

Zemine Ziyayeva

Qafqaz Üniversitesi

Azerbaycan

Azerbaycan Türkçesinin Öğretiminde Türkiyeli Öğrencilerin Karşılaştıkları Zorluklar ve Azerbaycan Türkçesinin Söyleyiş Özellikleri

Semahat RESMİ

PCVO Moderne Talen – Hasselt / Belçika, CTT- Genk

Belçika

Kitap sunumu (A2 TURKS – TÜRKÇE: stap voor stap Leerboek met oefeningen)

Yrd. Doç  Mustafa ARSLAN

International Burch University

Bosna Hersek

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Çoklu Zekâ Kuramına Göre Materyal Tasarımı

Zeynel Polat
MUSTAFA ÇETİN

Uluslararası Burç Üniversitesi    /   Yunus Emre Enstitüsü,  Saraybosna Türk Kültür Merkezi 

Bosna Hersek

Semerkant’ta Türkiye Türkçesinin Öğretiminde Etimolojik , Morfolojik Ortaklık ve Farklılıkların Öğrenmeye, Konuşmaya Olumsuz Etkileri ve Çözüm Yolları

Prof. Dr. GULIZHAER WUSHOUER

Çin Şincan Üniversitesi

Çin

Tillarnıng Uçirişi ve Uygur Dili Bilen Henzu Tilining Uqirişidiki Bezi Mesililer Hekkide

Doç. Dr.Zeynep HESEN

Çin Şincang Maliye- İktisad Universite
( XINJIANG UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS )

Çin

Çin Uygur Türkçesiyle Türkiye Türkçesindeki Bazı Benzer Sözler ve Farklar Hakkında
Araştırma

MAWENHUA MA

Şincan Maliye- İktisad Üniversitesi Çin Dilleri Enstitüsü

Çin

ÇET ELLİKLER UYGUR TILI ÖGİNİŞTE MİLLİY MEDENIYET BİLİMLİRİNİ ÖGİNİŞKE EHMİYET BERİŞ LAZIM

Dr. Cihan Özdemir

JMI Üniversitesi, Beşeri Bilimler ve Diller Fakültesi

Hindistan

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ders Malzemelerinin Önemi

Dr.GÜLNAZ SATBAY

Abay Kazak Devlet Üniversitesi

Kazakistan

Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Masal ve Fabllerin Önemi

İbrahim YILDIRIM 

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Kazakistan

Türkçe ve Kazakçanın Anlaşılabilirlik Oranının İncelenmesi

Nazım Şuinşina

Abay Devlet Üniversitesi

Kazakistan

Kazakistan’da Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi

Dr. Ali Daşman

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Kırgızistan

Türkçe Öğretiminde Türkçe ve Kırgızcada Ortak ve Farklı Kullanılan Arapça Sözcüklerin Sözcük Anlambilim Açısından Karşılaştırılması

Okutman Baktıgül ÇINIBAEVA

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Kırgızistan

Кыргыз тилин чет тили катары аралыктан окутууда үйрөтүү жана үйрөнүү каражаттары

Okutman Belgin Özek

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Kırgızistan

Yabancı Dil Olarak Türkiye Türkçesinin Öğretiminde Görsel-İşitsel Materyal Kullanımı “Reklam Filmleri”

Okutman Bilge Kağan SELÇUK

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Kırgızistan

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Ana Dilin Etkisi

Dr. Чолпон Сыдыкова

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

Kırgızistan

Грамматиканы функционалдык-маанилик принциптин негизинде окутуу

Okutman Derya Yelis

Kırgızistan Türkiye Manas Universitesi

Kırgızistan

Kırgızca Turkçe Karşılaştırmalı Gelecek ve Geniş Zaman Kipleri

Doç.Dr. Mevlüt GÜLTEKİN

Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi

Kırgızistan

Kırgızcada Zarf-Fiiller ve Türkçe Karşılıkları Üzerine Bir Deneme

Okutman Döölötbek Eşkenov

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Kırgızistan

Kırgızca Öğrenen Türk Öğrencilerin Sıfat Kullanımında Karşılaştığı Zorluklar

Dr. Baktygul Kulamhaeva

Kırgızistan-Türkiye “Manas” Üniversitesi

Kırgızistan

Kırgız Öğrencilere Türkiye Türkçesinin Öğretiminde Karşılaşılan Morfo-Fonolojik Sorunlar

Okutman Erdal AYDOĞMUŞ

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Kırgızistan

Türkiye Türkçesinde “At” Sözcüğüyle Kurulan Deyimler

Okutman Erhan TAŞBAŞ

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Kırgızistan

Türkçenin Temel Söz varlığı Açısından
Diğer Türk Lehçeleriyle Karşılaştırılması (Fiil)

Öğr. Gör. Ethem Bilen

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Kırgızistan

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Şiir ve Müzik Eserlerinden Yararlanma

Okutman Gamze Gül ÇİFTÇİ

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Kırgızistan

Yabancı Dil Öğretiminde Çoklu Zeka Kuramı ve Öğrencilerin Zeka Çeşitliliğine Göre Etkinlik Oluşturma

Okutman Halit AŞLAR

KTMÜ

Kırgızistan

Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisinin Önemi, Sorunları ve Yeni Düşünceler...

Okutman İsmail ŞEN

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Kırgızistan

TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİNDE YAKIN ANLAMLI FİİLLERİN KULLANIMI VE KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR

Okutman Kadir Yoğurtçu
Öğr. Gör. Gökçe Yoğurtçu

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Kırgızistan

Yabancı Dil Öğreniminde Kaygı ve Türkçenin Öğretiminde Kaygının Akademik Başarıya Etkisi

Каныкей Акимовна Калиева

Кыргызстан Эл аралык университети

Kırgızistan

“Тил үйрөнүү жана маданий аралык байланыш: Улуттук-маданий өзгөчөлүктөргө ээ түшүнүктөргө салыштырма талдоо жүргүзүү”

Öğr. Gör.  Levent Doyuran

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

Kırgızistan

Yurt Dışında Yabancı Dil Öğretiminde İletişimci Yaklaşımın Önemi

Dr. Mira İBRAYEVA

Кыргыз-Түрк “Манас” университети

Kırgızistan

Кыргыз тилин окутууда дилбаянды окутуунун ыкмалары темасына кыскача аннотация

Okutman Назгүл Мурзакматова

Kırgızistan-Türkiye ‘’Manas’’Üniversitesi

Kırgızistan

Кыргыз тилин окутууда тексттер менен иштөөнүн ыкмалары

Dr. Nurdin  Useev

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Kırgızistan

Çağdaş Türk Lehçelerinin Öğretiminde Eski Türkçe’nin Yeri

Okutman Oğuz Kılınç

Kırgız-Türk Manas Üniversitesi

Kırgızistan

KIRGIZİSTAN’DAKİ   TÜRKÇE   ÖĞRETİMİNİN
 ‘’İLERİYE  ETKİN  KOLAYLAŞTIRMA’’  VE ‘’İLERİYE   KET  VURMA’’
  ÖĞRENİM  PSİKOLOJİSİ   TERİMLERİ  IŞIĞINDA   İNCELENMESİ

Okutman Osman Arıcan

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Kırgızistan

 Yazılı Anlatım Çalışmalarının Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıfları Örneği

Okutman Osman ÇİĞDEM

Kırgızistan Türkiye Mana Üniversitesi

Kırgızistan

KIRGIZCA KONUŞURLARA TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİNDE ORTAK PAYDALARDAN YARARLANMA

Okutman Rifat NERGİZ

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Kırgızistan

RUSÇANIN KIRGIZCAYA ETKİSİ  (Ders Noları ve Konuşma Dili Bazında Bazı Tespitler)

Okt. Semih BABATÜRK
Okt. Mahmut GÜNDOĞDU

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Kırgızistan

Türkçe’nin Öğretiminde Yabancı Kelimelerin  İmlâsı Sorunu

Öğr. Gör.Uğur SOLDAN

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Kırgızistan

EDEBÎ METİNLERİN DİL ÖĞRETİMİNDEKİ İŞLEVİ

Öğr. Gör.Замира Мажитова

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

Kırgızistan

«Манас» тил үйрөтүү топтомунун методикалык өзгөчөлүктөрү»

Öğr. Gör.Замира Мажитова

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

Kırgızistan

Түрк жана кыргыз тилдериндеги кара сөзүнүн семантикасы

Okutman Kerim Sarıgül

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Kırgızistan

Bilgisayara Türkçe Öğretmek

Okutman Аймира Марат кызы

Кыргыз-Түрк “Манас” университети

Kırgızistan

ТИЛ ҮЙРӨТҮҮДӨ ДОЛБООР МЕТОДУНУН КОЛДОНУЛУШУ

Okutman Айнура Бейшеева

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

Kırgızistan

Тил үйрөтүүдө интерактивдүү ыкмаларды колдонуунун айрым маселелери

Алиясова Гүлмира Жусуповна

Кыргыз экономикалык университети

Kırgızistan

Кыргыз тили сабагындагы кесиптик багыттагы бышыктоо көнүгүүлөр

Асанакунов Такабай Абдыбекович

Кыргыз билим берүү академиясы
Мамлекеттик тил жана лингводидактика лабораториясы

Kırgızistan

Окутуунун ыңгайлуу методдору жана жөндөмөлөрдү окутууда аларды колдонуу

Okutman Аскатбек Мамадиев

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

Kırgızistan

Түрк тилдеринде эл аралык мамилелер лексикасынын калыптанышы

Doç. Dr. фил.и.д., доцент Бурул  Сагынбаева

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

Kırgızistan

Түрк жана кыргыз тилдеринде көптүк маанинин туюнтулушу

Бурул Элебесова

Ж.Баласагын атындагы КУУ

Kırgızistan

Кыргыз-түрк поэзиясында философиялык экзистенциализм маанисинде жазылган лирикалык ырлар

Okutman Венера Туратбек кызы

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

Kırgızistan

Кыргыз тилин чет элдиктерге үйрөтүүдөгү айрым маселелер

Öğr. Gör.Гулзада Нармаматова

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

Kırgızistan

Молдо Нияздын чыгармаларында кездешкен метафоралардынт³рк тили менен салыштырма анализи

Doç. Dr. доцент Жапаралиева Назира Жакыповна

Кыргыз экономикалык университетинин Мамлекеттик жана расмий тилдер кафедрасынын башчысы

Kırgızistan

Студенттердин тил үйрөнүү жана  ой жүгүртүүсүн Т.Сыдыкбековдун  "Көк серек"аңгемесиндеги тилдик каражаттар аркылуу инновациялык жол менен өнүктүрүү

Мурзалиева Зина Кочековна

Кыргыз билим берүү академиясы
Мамлекеттик тил жана лингводидактика лабораториясы
Кыргыз тили жана адабияты боюнча изденүүчү

Kırgızistan

Кыргызстанда кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун кээ бир маселелери

Кожоканова Гүлшайыр Эсеновна

Кыргыз экономикалык университетинин

Kırgızistan

Студенттердин тил үйрөнүү жөндөмдүлүктөрүн өстүрүү боюнча түрк тилдерин окутууда жаңы инновациялык ыкмаларды колдонуу

Dr. Кулалиева Калия Одесовна

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

Kırgızistan

Мектеп жашына чейинки балдарга кыргыз тилин үйрөтүү маселелери

Кулумкан Садыкова

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети

Kırgızistan

Чет элдиктерге антонимдерди окутуунун методикалык маселелери

Okutman Кыял Токтоналиева

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

Kırgızistan

Тил үйрөтүүдө которуп үйрөтүүнүн терс жана оң таасирлери

Okutman Ленара Арстаналиевна Niyazbekova

Кыргыз-Трк «Манас» университети

Kırgızistan

Учур чакты түшүндүрүүдө көркөм сүрөттөрдү пайдалануу

Okutman МАЙРАМКАН АБЫЛКАСЫМОВА

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

Kırgızistan

Чет элдиктерге кыргыз тилин үйрөтүүдө колдонулган усулдук ыкмалар

Медер Салиев

Ош Мамлекеттик Социалдык Университети

Kırgızistan

Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesindeki Çekim Eklerin Morfonolojik ve Eşzamanlı Karşılaştırılması.

Райхан Таштемирова

КТМУ

Kırgızistan

Тектеш тилдүүлөргө кыргыз тилин окутууда көптүк маанини түшүндүрүү

Okutman Сааткан Наркулова

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

Kırgızistan

Чет элдиктерге кыргыз тилин тематикалык-кырдаалдык
негизде окутуу аркылуу диалогдук кепке үйрөтүү

Okutman Тамара АБЫЛКАСЫМОВА

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

Kırgızistan

Тил үйрөтүүдө коммуникативдик темаларды окутуунун  маселелери (Орхон-Енисей жазууларынын мисалында)

Okutman Тойчубай Үсөналиев

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

Kırgızistan

Угуп түшүнүүнүн элдик ыңгайынын тарыхынан,  кыргыз тилин окутууда методикалык кызматы жана техникалык каражаттарды колдонуунун мааниси

Okutman Шукурова Гулбара Шерназаровна

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

Kırgızistan

Студенттердин окуу речтик ишмердүүлүгүн өнүктүрүү маселелери

Öğretim Gör. Muhittin Gümüş

KTMÜ

Kırgızistan

Türkçe ile Kırgızcadaki Cümle Türlerinde Karşıtsal Çözümleme

Yrd. Doç. Dr.
Emel GÖZLÜ

Doğu Akdeniz Üniversitesi

KKTC

Türkçedeki İsim-fillerin İletişimsel Yaklaşımla (Communicative Approch) Yabancılara Öğretimi

Yrd.Doç.Dr. Ahmed Sami Abd El Fattah El Aydy

Ayn Şams Üniv. Kahire

Mısır

Mısır’da Türkçe Eğitimi

Prof. Dr. İbrahim Yoldaşev

Taşkent Devlet Pedagoji Üniversitesi

Özbekistan

Özbekçe-Türkçe Cümle Türlerinde Öğretim Amaçlı Karşıtsal Çözümleme

Prof.Dr. Nizomiddin Mahmudov

Özbekistan Bilimler Akademisi

Özbekistan

Özbekçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde yeni uygulamalar ve Türkçe Öğretimi Örneği

Doç. Dr. İsmet Biner

Varşova Ekonomi Ve Bilgisayar Bilimleri Üniversitesi

Polanya

Başkurt Halkının Aforizm (Veciz Söz)Edebiyatında ‘Dil’ kelimesini İçeren Atasözü ve Deyimlerin Günlük Konuşmalarda Kullanım Alanları

Yrd. Doç. Dr. A. Cendel  KARAMAN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Türkiye

Derin Yaklaşım Çerçevesinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Birimleri’nin Hazırlanması

Öğretmen/Yazar Abdullah Yiğit

Mersin Özel Yıldırımhan Lisesi

Türkiye

Dünyanın Farklı Bölgelerine Yönelik “Bölgesel Türkçe Öğretimi”

Yrd. Doç. Dr. Minara ALİYEVA ESEN

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

Türkiye

Türkçe Öğretiminde Semantik Saha Çalışmaları Üzerine

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Güngör

Sinop Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi

Türkiye

Kırgızca ve Türkçede Geçmiş Zamanlı Basit Tümcelerde Eşdeğer Yapılar

Yrd. Doç. Dr. Akif ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir KIRBAŞ
Arş. Gör. Ahmet AKÇAY

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Türkiye

1. Türk Yazı Dilinin ve Türkçenin Diğer Dil Becerilerinin Yabancılara Öğretiminde İhmal Edilen Bir Kitle: Mülteci Öğrenciler
2. Türkçe Öğretiminde Türk Kültürünün Tanıtımı İçin Bir Araç: Web Macerası

Yard. Doç. Dr. Ayhan ÇELİKBAY

Sinop Üniversitesi

Türkiye

Lehçeler Arası Aktarmalar: +KI Aitlik Eki Örneği (Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Temelinde)

Yrd. Doç. Dr. Aysun Demirez Güneri

Gazi Üniversitesi

Türkiye

Bir Dil Öğretim Kitabı: Uygur Tilidin Asas

Öğr. Gör. Ceyda Arslan Kechriotis
Öğr. Gör. Bilgen Erdem

Boğaziçi üniversitesi

Türkiye

Öğrencilerin dille ilgili genel tutumlarının yabancılar için Türkçe derslerini planlama sürecine etkisi

Okutman Dilek AKAN

Atatürk Üniversitesi

Türkiye

Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Zaman Birimlerini Karşılayan Sözcükler

Doç. Dr. M. Naci ÖNAL

Muğla Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Türkiye

Türkçenin Eğitim ve Öğretiminde Halk Kültürünün Yeri ve Önemi

Doç.Dr. Bayram DURBİLMEZ

Erciyes Üniversitesi

Türkiye

Kazakistan Türklerine Türkiye Türkçesi Öğretimi

Dr. Arzu Ateş

Ankara Üniversitesi TÖMER

Türkiye

Kazak ve Kırgız Öğrencilerin Türklere Karşı Tutumları

Dr. Arzu Ateş,
Gülben Gencer

Ankara Üniversitesi TÖMER

Türkiye

Bir Dil Öğretim Metodu : Glottodrama

Dr. İlhan UÇAR
Yrd. Doç. Dr. Paki KÜÇÜKER

Sakarya Üniversitesi

Türkiye

Üniversitelerde Türk Dili Derslerinin Okutulmasında Karşılaşılan Zorluklar ve Türk Dili Derslerine Yeni Yaklaşımlar

Dr. Yusuf AKÇAY

İstanbul Üniversitesi

Türkiye

İkinci Dil Öğretimi Açısından Yeni Bir Sözlük Modellemesi-Manzum Sözlükler Örneği

Ar. Gör. Emrah Özcan

Araş. Gör. Gülümser Efeoğlu

Araş. Gör. Elif Kır

Yıldız Teknik Üniversitesi

Türkiye

Yabancı Dil Olarak Türkçe Programı İçin Ders Önerileri

Ferdi Bozkurt

Anadolu Üniversitesi

Türkiye

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sanal Sınıf Uygulaması

Gülümser Efeoğlu

Yıldız Teknik Üniversitesi

Türkiye

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreticilerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Gereksinimleri

Yrd. Doç. Dr. Halit KARATAY

Okut. Nurettin KARTALLIOĞLU

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Türkiye

KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI

Doç. Dr. İsmail Doğan

  ORDU ÜNİVERSİTESİ  FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türkiye

SES, ŞEKİL VE KELİME HAZİNESİNDEKİ FARKLILIKLAR ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİNİN ÖĞRETİMİNDE NASIL KULLANILMALIDIR?

Jiydegul ALYMIDIN KYZY

Fatih Üniversitesi, İstanbul/TÜRKİYE

Türkiye

Kültürler Arası Yeterlilik Edinimi: Türkçe Öğrenen Öğrencilerin İltifat Yanıtları Örneğinde

Araş. Gör. Melike ÜZÜM

Süleyman Demirel Üniversitesi

Türkiye

Ruelaine Stokes’un Şiirlerle Dil Öğretimi Çalışması ve Türk Dili ile Mukayesesi

Yard .Doç.Dr. Mustafa  AYYILDIZ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Türkiye

Üç Ana Dil, Üç Farklı Etnik Yapı ve Üç Ayrı Kültürel Donanım  Ortamında Türkçe Öğretimi
( Suriye- Halep Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Örneği)

Yard. Doç. Dr. Nevin Akkaya, Okt. Zarife Ekim Sevindi

Dokuz Eylül Üniversitesi- İzmir Ekonomi Üniversitesi

Türkiye

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türk Efsanelerinden Yararlanma

Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN

Erciyes Üniversitesi

Türkiye

GAGAVUZLARA TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ

Yard. Doç. Dr. Yusuf AVCI
Nur KORKMAZ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Türkiye

Yabancılara Türkçe Öğretim Seti “Bengü” nün Türkçe Öğretimine Getirdiği Program Disiplini

DERYA YEŞİM BENLİ

Ordu Üniversitesi

Türkiye

Lehçeler Arası  Kelime Farklılığı Öğretiminde Kolaylık Sağlar mı ?      
(Oğuz Grubu Örneklemesi)

Prof. Dr.Cemal YILDIZ
Duygu AK

Marmara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi TÖMER

Türkiye

2. Yeni materyal, yöntem, teknik vb. geliştirme çalışmaları

Prof. Dr. Ceval Kaya

Marmara Üniversitesi

Türkiye

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Gramer Sırası Sorunu

Recai ÜNAL

T.C. M.E.B. Özel DİLMER Dil Öğretim Merkezi

Türkiye

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TÜRKÇESİ’NDE VE ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN TÜRKÇESİ’NDE BAĞIMLI ÖGELİ BİRLEŞİK CÜMLE

Doç. Dr. Aziz KILINÇ
Arş. Gör. Sait TÜZEL

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Türkiye

YENİ BİR DİL BECERİSİ ALANI: GÖRSEL ALAN

Sema BAŞAR
Seçil COŞKUN

MEB İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAKİ KONUŞMA ÖĞRETİMİNİN ÇALIŞMA BİÇİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yrd. Doç. Dr. İbrahim ATABEY

Gazi Üniversitesi

Türkiye

Köktürk, Kırgız ve Türkiye Türkçesi Çerçevesinde İsim Tamlaması ve Öğretimi

Yrd.Doç.Dr. Mehmet KILDIROĞLU

Sinop Üniversitesi

Türkiye

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE
KIPÇAKLAR VE KIPÇAKÇANIN ETKİSİ

YRD. DOÇ. DR., HALİL İBRAHİM, YAKAR
ÖĞR. GÖR. DR AHMET ÖZPAY

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Türkiye

KAŞGARLI MAHMUT- ARAPLAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ PROJESİNİN TANITIMI

YRD. DOÇ.DR. ADNAN KARADÜZ

ERCİYES ÜNV.

Türkiye

ORTA ASYA TÜRK YAZI DİLLERİNİ KONUŞAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN YAZI DİLİNİ ÖĞRENMEDE YAŞADIKLARI SORUNLARIN DİL BİLGİSEL BAKIMDAN GÖRÜNÜMÜ

Dr. Yusuf Polat

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER

Türkiye

İkinci Dil Öğrenen Türk ve Yabancı Öğrencilerin İstek Söz Edimini Gerçekleştirme Düzeyleri

Arş. Gör. Mehmet Ali BAHAR

Amasya Üniversitesi

Türkiye

Şekil Bilgisi Öğretiminde Tekerlemeler ve İsim Tamlamaları

 

Yard. Doç. Dr. Ömer Kutlu
Safiye Bilican
Özen Yıldırım

Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Fakültesi

Türkiye

Dil Öğretimi Sürecinde Dinlediğini Anlama Etkinlikleri Yapma Sıklıklarını Yordayan Faktörlerin Belirlenmesi

Prof.Dr. N. Engin Uzun,  

Dr. Arzu Ateş.

AÜ TÖMER Müdürü,
AÜ TÖMER Türkçe Projeleri Koordinatörü

Türkiye

Diyatürk: Türk Dillerini Kendi Kendine Karşılıklı Öğrenme Programı

Mesut Dursun,

 

Ali Çiçek.

AÜ TÖMER Merkez Türkçe Bölüm Başkanı,
AÜ TÖMER Kızılay Şubesi Türkçe Bölüm Başkanı

Türkiye

Yeni Hitit – Yabancılar İçin Türkçe Seti

Doç.Dr. Özgür Aydın,

 

Hacer Altaş.

AÜ DTCF Dilbilim Bölümü Öğretim Üyesi,
AÜ TÖMER Türkçe Okutmanı

Türkiye

UTD Uzaktan Türkçe Öğretmeni Destek Programı

Cemil Kurt,

 

Ergun Özkalaycı.

AÜ TÖMER Müdür Yardımcısı,
Bilemek Ltd. Şti. Genel Müdürü.

Türkiye

UTS Uzaktan Türkçe Sınavı

Akad. (Ord.) Prof. Dr. Muratgeldi Söyegov

Uluslar Arası Türkmen Türk Üniversitesi

Türkmenistan

Çağdaş Türkmen Yazı Dilinin Alfabe Değiştirilmesi ve Öğretimi Tarihinden Önemli Notlar

Dr. Remziie Berberova

 

Ukrayna-Kırım Özerk Cumhuriyeti

Qırımtatar ve türk tillerinde murekkep sözlerni yapıcı modelleriniň parallelleri.

 

Yorumlar   
0 # Guest 07-05-2012 14:13
Yabancı ülkelerde türkçenin öğrenilmesi gruru verici ve çok güzel bir olay. başarılarızın devamını dilerim..
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR