Çok dillilik ve çok kültürlülüğün yaygınlaştığı dünyamızda, Türkçemizin yabancı dil olarak öğretilmesi giderek önem kazanmaktadır. Bu durum Türkçe eğitimi bölümlerinde, “Yabancılara Türkçe Öğretimi” dersi ve bazı üniversitelerde “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi” yüksek lisans programlarının açılması gibi alanı destekleyici çalışmaları gündeme getirmektedir. Ancak yabancılara Türkçe öğretmek için alanda yeterli sayıda akademik kaynak bulunmamaktadır. Bu kitap böyle bir eksikliği giderme amacını tasımaktadır. Türkçe öğretmeni adaylarına, Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenlere, bu alanda araştırma yapanlara ve özellikle “Yabancılara Türkçe Öğretimi”yle ilgili dersleri yürüten öğretim elemanlarına faydalı olacağı düşünülen bu kitap, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde Türkçe öğretimi konusunda görev yapan uzman akademisyenler tarafından hazırlanmıştır.

 

Editör(ler) : Abdullah Şahin
Yazar(lar) : Abdullah Şahin Adem İşcan Ahmet Kırkılıç Ayşe Dağ Pestil Behice Varışoğlu Damla Keskin Dinçay Köksal Ekrem Demir Esin Yağmur Şahin Fatih Kana Fatih Mehmet Türker Firdevs Güneş Gülnur Aydın Hasan Bayraktar Hayrettin Tunçel Kemal Yüce M. Celal Varışoğlu M. Yunus Eryaman Murat Şengül Nalan Razı N. Engin Uzun Oğuzhan Sevim Oya Büyükyavuz Ömer Kemiksiz Ömer Koçer Pınar Koçbey Salim Razı Sevim İnal Ümit Yıldız
Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık

BÖLÜMLER VE YAZARLARI

1. Bölüm: Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Tarihçesi

Doç. Dr. Adem İSCAN

A. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KURAM, YÖNTEM VE TEKNİKLER

2. Bölüm: Yabancı Dil Öğretiminde Motivasyon ve Stratejileri

Doç. Dr. Abdullah SAHİN

3. Bölüm: Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı

Yrd. Doç. Dr. M. Celal VARISOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Behice VARISOĞLU

4. Bölüm: Yabancı Dil Öğretiminde Temel İlke ve Kavramlar

Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL

Yrd. Doç. Dr. Behice VARISOĞLU

5. Bölüm: Yabancı Dil Öğretiminde Yaklaşım Yöntem ve Teknikler

Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL

6. Bölüm: Yabancı Dilde İletişimsel Yeterlilik Kavramının Tarihçesi ve Dil Öğretimine Yansımaları

Yrd. Doç. Dr. Hasan BAYRAKTAR

7. Bölüm: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılabilecek Grupla Öğretim Teknikleri

Doç. Dr. Abdullah SAHİN

Ars. Gör. Ömer KEMİKSİZ

B. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE PROGRAM VE MATERYAL

8. Bölüm: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler

Yrd. Doç. Dr. Ümit YILDIZ

Dr. Hayrettin TUNÇEL

9. Bölüm: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Program Sorunu

Doç. Dr. M. Yunus ERYAMAN

Dr. Fatih KANA

10. Bölüm: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Kullanımı

Yrd. Doç. Dr. Murat SENGÜL

11. Bölüm: Yabancı Dil Olarak Web Tabanlı Uzaktan Türkçe Öğretiminde Görsel Materyaller

Dr. Fatih Mehmet TÜRKER

Yrd. Doç. Dr. Ekrem DEMİR

12. Bölüm: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanmış Ders Kitapları

Doç. Dr. Esin YAĞMUR SAHİN

Okt. Pınar KOÇBEY

C. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TEMEL BECERİLER

13. Bölüm: Yabancı Dil Olarak Türkçe Konuşma Öğretimi

Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL

Okt. Ayse DAĞ PESTİL

14. Bölüm: Yabancı Dil Olarak Türkçe Dinleme Öğretimi

Doç. Dr. Adem İSCAN

Ars. Gör. Gülnur AYDIN

15. Bölüm: Yabancı Dil Olarak Türkçe Yazma Öğretimi: Yaklaşım ve Modeller

Prof. Dr. Firdevs GÜNES

16. Bölüm: Yabancı Dil Olarak Türkçe Yazma Öğretimi: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Yazmanın Önemi ve Yazma Etkinlikleri

Yrd. Doç. Dr. Sevim İNAL

17. Bölüm: Yabancı Dil Olarak Türkçe Okuma Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Salim RAZI

Okt. Nalan RAZI

18. Bölüm: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi: Nasıl, Neden ve Ne Kadar?

Dr. Hayrettin TUNÇEL

19. Bölüm: Yabancı Dil Olarak Türkçe Sözcük Öğretimi

Dr. Fatih KANA

Damla KESKİN

20. Bölüm: Yabancı Dil Öğretiminde Sözcük Bilgisinin Önemi: Başlıca Öğrenme ve Öğretme Uygulamaları

Yrd. Doç. Dr. Oya BÜYÜKYAVUZ

D. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE POLİTİKALAR VE KÜLTÜR

21. Bölüm: Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni

Doç. Dr. Esin YAĞMUR SAHİN

Ars. Gör. Gülnur AYDIN

22. Bölüm: Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yeni Gelişmeler Üzerine

Prof. Dr. N. Engin UZUN

23. Bölüm: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Hedef Kültür

Prof. Dr. Kemal YÜCE

Ars. Gör. Ömer KOÇER

24. Bölüm: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türk Kültür ve Edebiyatının Yeri

Prof. Dr. Ahmet KIRKKILIÇ

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan SEVİM

Yorum ekle


RizVN Login
Scroll to top