Türkçe, Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretmeni İlanı, Türkçe Okutmanı İlanı, Yunus Emre Enstitüsü Personel Alımı İlanı, Türkiye Maarif Vakfı Personel Alımı İlanı, Türkoloji Bursları, Türkçe Yaz Okulları, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programları  gibi Türkçeyle ilgili her türlü duyurulara bu sayfada yer verilmektedir...

Manas Üniversitesi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için 25 Öğretim Üyesi ve 5 Türkçe Okutmanı istihdam edecek.

Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2020

 

Türkçe Okutmanlığı İçin Aralan Şartlar:

  • Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Türkçe Eğitimi ve Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümlerinden mezun olmak,
  • Alanında ALES veya eşdeğeri uluslararası geçerliliği olan sınavlardan en az 60 puana sahip olmak,
  • YDS/YÖKDİL veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından en az 50 puana sahip olmak,
  • Mezuniyetten sonra alanında en az üç yıllık mesleki deneyim sahibi veya Yüksek Lisans mezunu olmak.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Öğretim Üyesi Kadrosuna Yapılacak Başvurular için: Başvuru Formu*, Özgeçmiş, Profesörlük/Doçentlik/Dr.Öğr. Üyesi/Doktora/Mezuniyet ve Denklik belgeleri, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar Listesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 1 Adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge,

Okutman Kadrolarına Yapılacak Başvurular için: Başvuru Formu*, Özgeçmiş, Doktora/Yüksek Lisans/Mezuniyet ve denklik belgeleri, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar Listesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 1 Adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkçe yetkinliklerini ile ifade kabiliyetlerini artırmak ve Türk Diasporasına özgü edebiyat alanında yeni açılımları teşvik etmek amacıyla “YTB Türkçe Ödülleri” yarışması düzenliyor. Farklı alanlarda ilan edilecek programla birlikte Türkçe’nin doğru, düzgün ve yaygın olarak kullanılması hususunda bir farkındalık oluşması hedefleniyor.

Applications are open for Yunus Emre Institute's 2020 Thematic Summer Schools.

The Institute's summer schools had initially focused on Turkish teaching and promoting Turkish culture through immersion, but a thematic twist was added in 2018 as summer schools were structured around central themes. The Archaeology Summer School, the Turkish Literature Summer School, the Turkish Cuisine Summer School, the Turkish Cinema Summer School and the TABİP Summer Science Academy will host participants in Turkey in 2020.

The thematic Summer Schools will be held between July 13 and 25, 2020, and their closing ceremony will be held in Istanbul.

Yunus Emre Enstitüsünün Tematik Yaz Okulları'nın 2020 yılı başvuruları başladı.

Temelde Türkçe öğretimi ve Türk kültürünü yaşayarak tanımaya yönelik gerçekleştirilen yaz okulları 2018’den bu yana tematik olarak farklı alanlarda da hayata geçirildi. Arkeoloji Yaz Okulu, Türk Edebiyatı Yaz Okulu, Türk Mutfağı Yaz Okulu, Türk Sineması Yaz Okulu ve TABİP Bilim Yaz Okulu ile bu yıl da katılımcılar Türkiye’de misafir edilecek.

13-25 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi öngörülen Tematik Yaz Okulları'nın kapanış programı ise İstanbul’da olacak.

Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni (Sempozyumu) 11-13 Haziran 2020’de Isparta’da, Süleyman Demirel Üniversitesinde gerçekleştirilecektir.

Türk Dili Derneği ile Süleyman Demirel Üniversitesinin iş birliği çerçevesinde bilgi şöleni ve çalıştay düzenlenecektir. Bu etkinlikler sonunda türkolojiye katkı sağlak, gelecek kuşaklara bilgi aktarmak amaçlanmaktadır.

Bilgi şöleninde sunulacak bildiriler Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin “Dede Korkut Özel Sayısı’nda” yer alacak, yine tam metinlerin tümünün bir arada bulunduğu “Bildiriler Kitabı” ile yayımlanacaktır.

Bu bağlamda Dede Korkut ana konusu çerçevesinde dil bilimi başta olmak üzere yazın (edebiyat), ağız araştırmaları, çağdaş lehçeler, dil öğretimi, dil politikaları ve ilgili alanlarda bildirilere yer verilecektir.

RizVN Login
Scroll to top