Moskova’da Akademi Dil Merkezi’nde Türkçe öğretmenliği yapan Menaf Gölcüklü, Ruslar için gramer kitabı hazırladı. Kitabın tanıtımında konuşan Gölcüklü, konuların Rusça olarak anlatıldığını, Rusların artık çok daha kolay Türkçe öğrenebileceklerini söyledi. Kitapta konu anlatımının yanı sıra, metinler, alıştırmalar, deyimler, atasözleri ve sıkça kullanılan kelimelerden oluşan sözlük de yer alıyor. Türkçe ve Rusça gramer yapısındaki farklılıkların dikkate alınarak hazırlanan kitapta, Rusların sıkça yanlış anladıkları konular özellikle vurgulandı. Sıkça talep edilen hallerin (padej) tablosu, zamanlar tablosu ve fiillerin hangi hal eki ile kullanılacağı bilgisi mevcut.

Ruslara Türkçe öğretme sürecinde sıkça sorulan sorular, Rusçadan direkt tercüme yoluyla yapılan yanlışlar kitap hazırlanırken dikkate alındı. Gölcüklü değerlendirmesinde, “Türkçe öğrenenlere ya da tekrar etmek isteyenlere çok iyi bir yardımcı kitap olup, Rusların (samuçitel) dedikleri bireysel öğrenme için de bu kitap tavsiye edilir. Ayrıca Kitapta bolca tablo kullanılmıştır. Türkçe öğrenmek isteyen biri çok rahatlıkla çalışıp alıştırmaları yapabilir, cevap anahtarından kendisini kontrol edebilir. Bu kitabı bitiren Türkiye'de günlük hayat akışında kendisini ve problemlerini çok rahatlıkla ifade edebilir.” dedi. Kitap Moskova’da birçok kitap evinde satışa sunuldu. 

Sipariş ver - Добавить к заказу 

Kaynak

Учебник турецкого языка

Предлагаемое пособие представляет собой начальный курс современного турецкого языка и построено по принципу «от простого к сложному».

Материал книги предназначен для начинающих. Он подходит и для тех, кто занимается самостоятельно, и для тех, кто изучает язык на курсах. Главная цель данной книги --- помочь студентам преодолеть трудности при изучении турецкого языка.

 

СОДЕРЖАНИЕ (İÇİNDEKİLER)

 

От автора 5

 

Введение 6

 

1. Турецкий Алфавит - Türk Alfabesi 7

 

Дни недели - haftanın günleri, месяцы -aylar , 10

 

Цвета- renkler , времена года - mevsimler 10

 

2. Знакомство - Tanışma 12

 

Диалоги 14

 

3. Приветствия, обращения, прощания, благодарность 15

 

Selamlaşmalar 15

 

4. Числительные - Sayılar 18

 

a. Количественные числительные - Sayı sıfatları 18

 

b. Порядковые числительные - Sıra sayı sıfatları 20

 

c. Разделительные числительные - Üleştirme sayı sıfatları 21

 

5. Аффикс множественного числа - Çoğul Ekleri 22

 

Диалоги 24

 

6. Инфинитив(неопределенная форма)-Fiilin mastar hali 25

 

7. Указательные местоимения (1)- İşaret Zamirleri 27

 

8. Вопросительная частица - Soru Ekleri 29

 

9. Отрицание в именном сказуемом отрицательная частица

 

- İsimlerde Olumsuzluk 32

 

Диалоги 34

 

10. Указательные местоимения (2) - İşaret Zamirleri 35

 

A. (Burası, şurası, orası) ne? (Это что за место?) 35

 

B. (Burası, şurası, orası) neresi? (Это что за место?) 36

 

Диалог 37

 

11. Аффиксы принадлежности - İyelik Ekleri 38

 

12. Гармония Согласных - Ünsüz Yumuşaması 40

 

Диалог 43

 

13. Местный падеж - Bulunma Hali 44

 

14. «Есть, имеется - var» | «Нет, не имеется- yok » 49

 

15. Настоящее Время - Şimdiki Zaman (-yor) 54

 

16. Потому что - Çünkü 64

 

17. Противительный союз «Но» - Ama, fakat 65

 

Yunus Bey 67

 

18. Винительный падеж - Belirtme Hali 68

 

19. Дательный (направительный) падеж - Yönelme Hali 73

 

20. Исходный падеж - Ayrılma Hali 79

 

21. Творительный падеж - Vasıta Hali 84

 

AYŞE’NİN BİR GÜNLÜK PLANI 89

 

 Турецкий Язык в Таблицах 90

 

 Падежи в турецком языке 93

 

ANNA’NIN BİR GÜNÜ 95

 

22. Повелительное Наклонение - Emir Kipi 96

 

MAĞAZADA 103

 

23. Прошедшее категорическое время

 

 - Görülen Geçmiş Zaman(-dı, -di) 104

 

Hikaye: TATİL 117

 

Fıkra : UNUTTUM 1184

 

Hikaye: KATYA 118

 

TAKSİDE 119

 

24. Послелоги (Önce - до / sonra- после) 120

 

25. Аффиксы сказуемости в именном сказуемом - Ek fiil 123

 

BEN VE AİLEM 133

 

ARKADAŞIM ANNA 133

 

26. Будущее категорическое время - Gelecek zaman (-ecek, -acak) 134

 

DİYALOG 144

 

NEREDEN ALIŞVERIŞ YAPIYORSUN ? 145

 

FIKRA - GELİNLİK 145

 

FIKRA - İLK AMELİYAT 145

 

FIKRA -BANKACILAR 146

 

FIKRA - HAVAALANINDA 146

 

27. Изафеты (определительное словосочетание) - İsim tamlamaları 151

 

FIKRA - TİTANİK 158

 

FIKRA - UÇAK 158

 

FIKRA - ÖRDEK 158

 

FIKRA - EVLİLİK 158

 

MAĞAZADA 159

 

MAKSİM BERBERDE 159

 

İSTANBUL’DA VAPURLAR 160

 

ŞEHRİNİZDE GÜZEL PARKLAR VAR MI ? 164

 

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI 164

 

28. Настоящее-будущее время

 

- Geniş Zaman (-r, -ar/er, -ır/ir/ur/ür) 165

 

ВРЕМЕНА В ТАБЛИЦАХ 174

 

KİRALIK EV 175

 

MARKETTE ALIŞVERİŞ 175

 

TATİL PLANI 176

 

KUM VE TAŞ 177

 

ANNE AYI VE YAVRUSU 177

 

TUZLU KAHVE 178

 

KURT, KIRMIZI BAŞLIKLI KIZI ANLATIYOR 179

 

29. Тексты с переводом 181

 

ЕЛЕНА 181

 

НЕПРАВИЛЬНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА 181

 

МУРАТ БЕЙ И ЕГО СЕМЬЯ 182

 

МОЯ СЕМЬЯ 182

 

30. Часто употребляемые глаголы и их управление 183

 

31. Часто употребляемые выражения на турецком языке 190

 

32. Пословицы и поговорки на турецком языке 201

 

Словарь 207

 

Ответы к заданиям 230

 

Переводы текстов на турецком языке 240

 

Yorum ekle


RizVN Login
Scroll to top