"etmek" yardımcı fiili ile oluşturulan birleşik fiiller

Türkçede fiiller yapısına göre üçe ayrılır.

1. Basit fiiller

2. Türemiş Fiiller

3. Birleşik fiiller

Bir hareketi karşılama noktasında bu üçü arasında hiçbir fark yoktur. Fark, bu fiillerin yapısıyla ilgilidir.

“okumak, başlamak, affetmek” örneklerine baktığımızda, her üç fiilin de kullanılış amacı belli bir hareketi karşılamaktır. Aralarındaki fark yapı yönündendir. “okumak” fiili kök durumunda olduğu için basit fiil, “başlamak” fiili “baş” adına “-la” yapım eki getirilerek oluşturulduğu için türemiş fiil, “affetmek” fiili ise “af” adı ile “etmek” yardımcı fiilinin birleşmesinden oluştuğu için birleşik fiildir.

Etmek, olmak, yapmak, gitmek, kalmak, vermek, göstermek, buyurmak, eylemek, geçmek, gelmek Türkçede kullanılan yardımcı fiillerdendir. Bunlar içerisinde en çok kullanılan yardımcı fiiller "etmek" ve "olmak"tır.

Aşağıda "etmek" yardımcı fiili ile oluşturulmuş 500'den fazla birleşik fiil bulunmaktadır.

Türkçede "etmek" yardımcı fiili ile birlikte kullanılan binlerce fiil vardır. Liste oluşturulurken Türkçe metinlerde en çok kullanılanlar dikkate alınmıştır. 

Zamanla her bir fiil için örnek cümleler de yazılacaktır.

(Siz de listeye eklenmesi gereken fiilleri ve örnek cümleleri yorum bölümüne yazabilirsiniz.)

acele Acele et! Yoksa derse geç kalacağız.
açık Daha önce isim vermeden yazmıştım ama bu kez açık etmek zorundayım.
adam Çocuklarımızı adam etmek için uğraş verirken onları nasıl fark etmeden zedelediğimizi düşünür üzülürüm.
af Söylediklerim için çok pişmanım. Beni affet, lütfen.
aforoz Gerçi, neden öyle düşündüğümü söylersem beni aforoz etmek ihtimaliniz var, ama olsun, yine de söyleyeyim.
afişe Bu müşterilerimiz, kendi özel yaşamlarını çok fazla afişe etmek istemedikleri için basına röportaj vermiyorlar.
ağız birliği

Sözcüklerle onları ikna etme şansım yoktu. Ağız birliği etmişler beni sıkıştırıyorlardı.
Salon ağız birliği etmişçesine beni önerdi.

akıl  
akın  
akredite  
aktif  
alay  
alçaklık  
aldırış  
alet  
allak bullak  
alt üst  
ameliyat  
amorti  
analiz  
annelik (analık)  
anons  
aracılık  
arkadaşlık  
armağan  
arz  
arzu  
âşık  
aşikâr  
ateş  
ayıp  
ayırt  
azat  
bahane  
bahis  
bahş  
baş  
başgöz  
başkanlık  
bayram  
bebeklik  
beddua  
belli  
bencillik  
beraat  
berbat  
bertaraf  
beter  
beyan  
biat  
bina  
bloke  
boca  
boykot  
buğuz  
buğz  
burun  
buyur  
cereyan  
cesaret  
cezp  
cız  
cüret  
çaba sarf  
çarçur  
çark  
çocukluk  
dâhil  
dank  
dans  
dar  
darp  
dava  
davet  
deklare  
dekore  
deli  
delik deşik  
derdest  
dert  
deşifre  
devam  
dezenfekte  
dikkat  
dikte  
diskalifiye  
dizayn  
dua  
duman  
düşman  
edâ  
eksik  
el  
elde  
emanet  
emekli  
emir  
empoze  
endişe  
enjekte  
entegre  
esir  
eşlik  
etki  
eziyet  
fark  
farz  
fayda  
feda  
felç  
fenalık  
feragat  
feryat  
finanse  
flört  
formüle  
garanti  
gasp  
gayret  
gelin  
gıcık  
gıpta  
gırgır  
gıybet  
göç  
gölge  
göz  
göz ardı  
gününü gün  
haber  
haberdar  
hadım  
hak  
hakaret  
haksızlık  
halt  
hamd  
harap  
hareket  
haset  
hasır altı  
hasta  
hastanelik  
hata  
havale  
hayal  
hayret  
hazır  
heba  
heder  
hediye  
helak  
helal  
hesap  
heves  
hıyarlık  
hibe  
hicret  
hitap  
hizmet  
hoş  
hoşbeş  
hoşnut  
huzursuz  
hücum  
hürmet  
ıslah  
ıspat  
ısrar  
iade  
ibadet  
ibraz  
icap  
icat  
icra  
içine  
idam  
idame  
idare  
iddia  
idrak  
ifa  
ifade  
iflas  
ifşa  
iftihar  
iftira  
ihanet  
ihbar  
ihlal  
ihmal  
ihraç  
ihsan  
ihtar  
ihtiva  
ihva  
ihya  
ikame  
ikamet  
ikaz  
ikna  
ikram  
ilan  
ilave  
ilhak  
iltica  
iltifat  
ima  
imal  
iman  
imar  
imha  
imtina  
inat  
infak  
infaz  
infilak  
inkar  
inşa  
intihar  
intikal  
ipotek  
iptal  
isabet  
ispat  
israf  
istan  
istifa  
istifade  
istihdam  
istila  
istirham  
istismar  
istişare  
istop  
isyan  
işaret  
işgal  
işkence  
iştirak  
itaat  
ithaf  
itham  
itibar  
itimat  
itiraf  
itiraz  
ittifak  
iyi  
iyilik  
izah  
izole  
kabul  
kafasına dank  
kahvaltı  
kalabalık  
kalkan  
kalleşlik  
kamufle  
kanalize  
kâr  
kast  
kaş göz  
kat  
kavga  
kayıp  
kayıt  
kelam  
kem küm  
kendi  
kılavuzluk  
kısmet  
komalık  
komuta  
kontrol  
konu  
konuk  
koordine  
kör  
kötülük  
kulluk  
kurban  
kurnazlık  
kuruntu  
küfür  
kül  
laklak  
lanet  
lanse  
lime lime  
linç  
madara  
mağdur  
mağlup  
mahcup  
mahkûm  
mahrum  
mal  
marine  
maskara  
maşalık  
mat  
mecbur  
memnun  
men  
merak  
merhamet  
mest  
meşgul  
mezun  
minimize  
minnet  
misafir  
monte  
motive  
muamele  
muayene  
muhabbet  
muhafaza  
muhalefet  
muhtaç  
mukayese  
mum  
musallat  
mutlu  
mücadele  
müdafaa  
müdahale  
müracaat  
müsaade  
müzakere  
nakavt  
nankörlük  
nasihat  
nasip  
nazar  
nefret  
niyaz  
niyet  
not  
nüfuz  
nüks  
onore  
organize  
ortak  
oyun  
oyunbozanlık  
öncülük  
önderlik  
örtbas  
para  
park  
pay  
paydos  
pazarlık  
perişan  
pes  
pişman  
protesto  
rafine  
rağbet  
rahat  
rahatsız  
rahmet  
rapor  
razı  
refakat  
rehabilite  
rekabet  
rencide  
restore  
ret  
revize  
rezil  
riayet  
rica  
rivayet  
rivâyet  
sabah  
sabır  
sabote  
saçını süpürge  
saf dışı  
sağır  
sarf  
sarhoş  
saygısızlık  
sebat  
secde  
seferber  
selam  
sembolize  
senkronize  
servis  
ses  
sevk  
sınır dışı  
siftah  
sinir  
sipariş  
siper  
sirayet  
sitem  
sohbet  
sorun  
söz  
söz birliği  
sözardı  
sual  
suistimal  
sünnet  
sürçülisan  
sürgün  
şahitlik  
şarj  
şefaat  
şehit  
şikayet  
şok  
şüphe  
taahhüt  
taarruz  
taburcu  
taciz  
tahakkuk  
tahammül  
tahayyül  
tahlil  
tahliye  
tahmin  
tahrik  
tahrip  
tahriş  
tahsil  
tahsis  
tak  
takas  
takdim  
takdir  
takip  
taklit  
taksim  
takviye  
talan  
talep  
tamir  
tanıklık  
tarif  
tarumar  
tasarruf  
tasavvur  
tasdik  
tasfiye  
tashih  
tasnif  
tasvip  
tasvir  
tatbik  
tatil  
tatmin  
tavaf  
tavsiye  
tayin  
tazmin  
tebessüm  
tebliğ  
tebrik  
tecavüz  
tecelli  
tecil  
tecrit  
tecrübe  
tedarik  
tedavi  
tedirgin  
tefekkür  
tefsir  
tehdit  
tehir  
tekabül  
tekerrür  
teklif  
tekrar  
tekzip  
telaffuz  
telafi  
telef  
telefon  
telkin  
temas  
tembih  
temenni  
temin  
temsil  
teneffüs  
tenezzül  
tenkit  
tenzih  
terbiye  
tercih  
tercüme  
tereddüt  
terfi  
terk  
tesbit  
tescil  
teselli  
tesir  
tesis  
teskin  
teslim  
tespit  
test  
teşebbüs  
teşekkül  
teşekkür  
teşhir  
teşhis  
teşkil  
teşrif  
teşvik  
tetkik  
tevekkül  
teyit  
tezahür  
tolere  
tövbe  
transfer  
traş  
tutsak  
umut  
ümit  
vaat  
vaaz  
var  
vasiyet  
veda  
vefat  
vekalet  
veryansın  
veto  
yâd  
yağma  
yardım  
yasak  
yazık  
yemin  
yer  
yok  
yolcu  
yurt  
zahmet  
zan  
zapt  
zarar  
zayi  
zehir  
zengin  
zindan  
ziyan  
ziyaret  
zuhur  
zulüm  

 

RizVN Login
Scroll to top