Yurt Dışında Yüksek Lisans veya Doktora

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin başvuruları ÖSYM sistemi üzerinden bugün saat 10:00 itibariyle alınmaya başlanacaktır. 29 Eylül – 09 Ekim 2017 tarihleri arasında ÖSYM sistemi üzerinden alınacak başvurularda adayların 2017 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2017 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme

Başlangıç Tarihi : 29.09.2017 10:00

Bitiş Tarihi : 09.10.2017 23:59

Tercih Ücreti: 15 TL

Başvuru işlemleri: https://ais.osym.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.

Ödeme Yerleri: Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

Ek-1 : 2017 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu için (Tıklayınız)
Ek-2 : 2017 YLSY Tercih Tablosu için (Tıklayınız)

BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.),

c. 2012 Sonbahar, 2013 İlkbahar-Sonbahar, 2014 İlkbahar-Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar ve 2017 İlkbahar dönemlerinde yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak,

ç. 1987 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, (Her ne sebeple olursa olsun 18 yaşından sonra yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı, düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır. Adayların yaş kontrolü başvuru aşamasında ÖSYM tarafından MERNİS’ten alınan bilgiler doğrultusunda yapılacaktır. Yaş düzeltmesi yaptırmış adaylardan yaş düzeltmesi yapılmadan önceki yaşı bu kurala uymayanların yerleştirmesi yapılsa bile yerleştirme sonuçları MEB tarafından geçersiz sayılacaktır.)

d. Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

e. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya erteletebilecek durumda bulunmak),

f. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.),

g. Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50”, “100 üzerinden 65,00" veya daha yukarı olmak,

ğ. Daha önce 1416 sayılı Kanun kapsamında yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olup (doktora öğrenimini tamamlayanlar hariç) mecburi hizmetlerini ifa etmiş adaylar başvurabilirler. Ancak bu adaylar sadece doktora öğrenimi için burstan yararlanabilirler. Bu adaylardan bursluluğa hak kazananlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını belgelendirmek zorundadır. 1416 sayılı Kanun kapsamında doktora öğrenimini tamamlamış olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

h. Kılavuzun 8.2 b) maddesinde yer alan “2014, 2015 ve 2016 YLSY kapsamında ÖSYM tarafından kurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin başvuru, seçme ve yerleştirme işlemleri iptal edilecektir.” hükmü gereği, 2014, 2015 ve 2016 YLSY kapsamında ÖSYM tarafından kurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin tercih yapmaları sistemde engellenecektir.

 

KILAVUZ - İÇİNDEKİLER
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
2. BAŞVURU
2.1 BAŞVURU ŞARTLARI
2.2 BAŞVURU/SEÇME İŞLEMLERİ
2.3 ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİNDEKİ BİLGİ ALANLARI
3. SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAYLARI SEÇME İŞLEMLERİ
4. SÖZLÜ SINAV
5. SÖZLÜ SINAVDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER VE AÇIKLAMALARI
6. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
7. KONTENJANLARA YERLEŞTİRİLENLERİN YAPACAKLARI İŞLEMLER
8. BAŞVURU, SEÇME VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
9. YABANCI DİL ÖĞRENİMİ VE ESAS ÖĞRENİME BAŞLAMA
9.1 YURT İÇİ DİL ÖĞRENİMİ
9.2 YURT DIŞI DİL ÖĞRENİMİ
9.3 ESAS ÖĞRENİME BAŞLAMA
10. ASKERLİK İŞLEMLERİ
11. TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
12. GENEL AMAÇLI DİLEKÇE

RizVN Login
Scroll to top