Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 yılında yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler için “Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı” kılavuzunu yayımladı.

Sınav, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçmek amacıyla açılmış olup kılavuzda belirtilen esaslar çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

Önemli Not: Bu kılavuz kapsamında başvuru yapan adaylar, “Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu 2019” kapsamında gerçekleştirilecek sınava başvuru yapamazlar.

 

GÖREVLENDİRMELERİN YAPILACAĞI ÜLKELER, BÖLGELER VE ÖĞRETMEN SAYILARI

Avrupa ülkelerinde görevlendirilmek üzere 384,

Batı Trakya’da görevlendirilmek üzere 4,

Suudi Arabistan’da görevlendirilmek üzere 62,

Kuveyt, Katar ve İran’da görevlendirilmek üzere 13,

Tacikistan, Lübnan, Tunus vb. ülkelerde görevlendirilmek üzere 10,

Sudan’da görevlendirilmek üzere 6,

Gürcistan, Moldova, Romanya ve Türk Cumhuriyetlerinde görevlendirilmek üzere 89,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görevlendirilmek üzere 27

Toplam 595 öğretmen görevlendirecek.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak*,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında yer alan kadroda fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),

d) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

e) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

f) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

h) İlgili makamlarca yapılacak güvenlik soruşturması sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere göre yurt dışında görevlendirilmesine engel bir durumu bulunmamak,

i) Son 10 yılda, uyarma ve kınama cezalarından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

j) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

k) Tablo 7’de belirtilen ve İngilizce dil belgesi istenen Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarında İngilizce; Tablo 1’de belirtilen ülkelerdeki alanların tamamında ise görevlendirmeye esas yabancı dilde sınav başvurusunun son günü itibariyle son 5 yıl içinde YDS veya YÖKDİL Sınavından en az “E/50 Puan” düzeyinde ya da sınav başvurusunun son günü itibariyle son 5 yıl içinde ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk bir dil belgesine*sahip olmak,

l) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilmiş olanlar, önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az 2 yıl çalışmış olmak.

 

Başvuru Tarihleri: 2-16 Ocak 2019

Mesleki Yeterlilik Sınavı Tarihi ve Saati: 17 Şubat 2019, 10.00

Sınav Ücreti: 110,00 TL

Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları: 1 Mart 2019

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

a) Başvuru, https://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle 2-16 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Bankaya ücret yatırılmaması veya yanlış T.C. kimlik numarasıyla yatırılması halinde başvuru ekranı açılmayacaktır. Başvurular 16 Ocak 2019 tarihinde saat 23.59’ da sona erecektir.

b) Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi vb. bilgilerinin başvuru yapmadan önce MEBBİS e- Personel Modülünden kontrol edilmesi varsa yanlış veya eksik bilgilerin düzeltilmesi gerekmektedir.

c) Adayın bireysel başvurusu, görev yaptığı okul/kurum müdürlükleri tarafından kontrol edilerek 2-17 Ocak 2019 tarihleri arasında MEBBİS Başvuru Onay Modülünden onaylanacaktır.

d) Aday, belirtilen ülke gruplarından yalnız biri için başvuruda bulunabilecektir. Bu nedenle, başvuru ekranında ülke gruplarından yalnız birini işaretlemeleri gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve kılavuza uygun olarak tamamlanması gerekmektedir.

e) Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday, kabulü ve onayından ise onay makamları sorumludur. Aday, elektronik başvuru ile kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır.

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Faaliyet

Tarih

Sorumlular

Duyuru

30 Kasım 2018

Millî Eğitim Bakanlığı

Başvuru Tarihleri /Ücret Yatırma

2-16 Ocak 2019

Adaylar

Aday Başvuru Ekranındaki Bilgilerin Onaylanması

2-17 Ocak 2019

Okul/ Kurum Müdürlükleri

 

Sınav Giriş Belgesi

 

12 Şubat 2019

Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan belge adaylar tarafından alınacaktır.

Mesleki Yeterlilik Sınav Tarihi / Saati

/ Süresi

17 Şubat 2019/10.00/120 dk.

Millî Eğitim Bakanlığı

Mesleki Yeterlilik Sınav Soruları ve Cevap Anahtarının Yayımlanması

 

19 Şubat 2019

 

Millî Eğitim Bakanlığı

Mesleki Yeterlilik Sınav Sonuçlarının İlanı

1 Mart 2019

Millî Eğitim Bakanlığı

Temsil Yeteneği Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Gerekli Evrakları Okul/Kurum Müdürlüğüne Teslim Etmesi

 

4-8 Mart 2019

 

Adaylar

Temsil Yeteneği Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Evraklarının İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi

 

8-12 Mart 2019

 

Okul/Kurum Müdürlükleri

Temsil Yeteneği Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Evraklarının İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi

 

12-14 Mart 2019

 

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri

Temsil Yeteneği Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Evraklarının Millî Eğitim Bakanlığına Gönderilmesi

 

14-18 Mart 2019

 

İl Millî Eğitim Müdürlükleri

 

Kılavuzun tamamına aşağıdaki bağlantı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİ SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 2009

 Not: Bu kılavuz kapsamında başvuru yapan adaylar, “Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu 2019” kapsamında gerçekleştirilecek sınava başvuru yapamazlar.

 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

&

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

Yorumlar   
+1 # Yasemin Rahoojo 11-02-2019 19:15
İslamabad’daki NUML’a da Eylül deki yeni akademik yılımızda Phd Türkçe-Türkoloj i hocası gerekiyor . İlgili makama saygılarımızla .
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
Yorum ekle


RizVN Login
Scroll to top