Manas Üniversitesi Okutman İlanı

 Manas Üniversitesi 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı için 30 Öğretim Üyesi ve 3 Türkçe Okutmanı istihdam edecek.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi; Edebiyat Fakültesine 5, Fen Fakültesine 4, Güzel Sanatlar Fakültesine 2, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 3, İlahiyat Fakültesine 1, Mühendislik Fakültesine 4, Veteriner Fakültesine 2, Ziraat Fakültesine 3, Beden Eğitimi ve Spor YO’na 2, Turizm ve Otelcilik  YO’na 2, Meslek YO’na 2 Öğretim Üyesi; Yabancı Diller Yüksek Okuluna 3 Türkçe Okutmanı istihdam edecek.

Başvuru Tarihleri: 02-16 Nisan 2019

Başvuru Süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür (02-16 Nisan 2019).

Başvurular, Üniversite Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, e-posta ve/veya normal posta ile yapılan başvurularda gecikmelerden doğan sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Başvurularda Kırgızistan yerel mesai saati dikkate alınacaktır.

Değerlendirme sonuçları ile ilgili Personel Dairesi Başkanlığından bilgi alınabilir.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Öğretim Üyesi Kadrosuna Yapılacak Başvurular için:

 • Başvuru Formu*
 • Özgeçmiş
 • Profesörlük/Doçentlik/Dr.Öğr. Üyesi/Doktora/Mezuniyet ve Denklik belgeleri
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlar Listesi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 1 Adet Fotoğraf
 • Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge

 

Okutman Kadrosuna Yapılacak Başvurular için:

 • Başvuru Formu*
 • Özgeçmiş
 • Doktora/Yüksek Lisans/Mezuniyet ve denklik belgeleri
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlar Listesi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 1 Adet Fotoğraf
 • Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge.

 

Başvuru Adresleri: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Cal Mikrorayonu No: 30/42, C. Aytmatov Yerleşkesi Rektörlük Binası Bişkek-Kırgızistan, Personel Dairesi Başkanlığı (Oda No: 112)

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (başvuru belgelerinizi bu e-posta adresine gönderebilirsiniz),

Tel: 00996 (312) 49 27 81-82, Faks: 00996 (312) 54 19 35

Not: Başvurular Üniversitemiz Öğretim Elemanı Planlama, Temin ve Seçme Komisyonu tarafından, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine Alınacak Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzmanların Seçimi ve Atanması Yönergesi" uyarınca değerlendirilecektir.

İlgili kadrolara müracaat eden adayların vatandaşı olduğu ülkenin devlet ve/veya resmi dili yabancı dil olarak kabul edilmez.

* Başvuru Formuna (Başvuru Formu Dosyası), adresinden ulaşılabilir.

 

 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK PERSONEL İLANI

Birimi

Bölümü/Programı

Kadro Türü

Adedi

Alanı/Aranan Şartlar

Edebiyat Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Öğretim Üyesi

1

Benlik Kavramı, Değerler Psikolojisi ve Sorumluluk Eğitimi alanlarında çalışmaları olmak.

1

Meslek ve Kariyer Rehberliği alanlarında çalışmaları olmak.

Felsefe

1

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Felsefe alanında yapmış olmak,
Mantık, Bilim Felsefesi ve Metodolojisi, Çağdaş Felsefe, Türk Felsefesi alanlarında çalışmaları olmak.

Sosyoloji

1

Araştırma ve Yöntem Teknikleri alanında çalışmaları bulunmak veya ders vermiş olmak.

1

Sosyal Yapı ve Değişme veya Kurumlar Sosyolojisi alanında çalışmaları bulunmak; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasından en az birinin sosyoloji Anabilim Dalından olması tercih sebebidir.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Öğretim Üyesi

1

Biyoteknoloji alanında, bitki biyoteknolojisi ve bitki doku kültürü konularında çalışmaları olmak.

1

Biyoteknoloji alanında, çevre biyoteknolojisi, ağır metaller ve biyomonitörler konularında çalışmaları olmak.

Matematik

1

Matematik analiz

Uyg. Matematik ve Enformatik

1

Düğüm teorisi ve uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Öğretim Üyesi

1

Müzecilik ve Türk Dünyası konularında akademik ve sanatsal çalışmaları olmak.

Sahne Sanatları

1

Tiyatro, Oyunculuk Sanatı ve Rejisörlük alanlarında akademik ve sanatsal çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Finans ve Bankacılık

Öğretim Üyesi

1

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında doktora yapmış olmak,
Finans alanında çalışmaları olmak.

İşletme

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak,
Yönetim ve Organizasyon alanında çalışmaları olmak.

Uluslararası İlişkiler

1

Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda İngilizce ders anlatabilecek düzeyde yeterliğe sahip olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Bilimleri

Öğretim Üyesi

1

Hadis Tarihi ve Hadis Usulü üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Öğretim Üyesi

1

Makine Öğrenme, Bilgisayar Görüşü ve Sanal Gerçeklik konularında çalışmaları olmak.

Çevre Mühendisliği

1

Çevre Modelleme ve Tasarım, Çevre Hukuku ve Çevre Hizmetlerinin Organizasyonu, Doğa Kullanım Temelleri ve Ekolojik Haritalama konularında çalışmaları olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında uluslararası yayın ve/veya araştırmaları olmak.

Endüstri Mühendisliği

1

Endüstri Mühendisliği alanında uluslararası yayın ve/veya araştırmaları olmak.

Veteriner Fakültesi

Veteriner

Öğretim Üyesi

1

Plastinasyon alanında araştırmaları olmak.

1

Doğum/Jinekoloji ve Suni Tohumlama alanlarında teorik ve uygulamalı dersleri verebilmek.

Ziraat Fakültesi

Bahçe ve Tarla Bitkileri

Öğretim Üyesi

1

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında çalışmaları olmak.

Bitki Koruma

1

Fitopatoloji alanında çalışmaları olmak.

1

Entomoloji ve Nematoloji alanında çalışmaları olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Y.O.

Antrenörlük Eğitimi

Öğretim Üyesi

1

Spor eğitiminde teknoloji ve web destekli öğrenme ortamlarının kullanılması konusunda çalışmaları olmak.

1

Futbolda psikomotor beceri öğretimi alanında çalışmaları olmak.

Turizm ve Otelcilik  Y.O.

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Öğretim Üyesi

1

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği üzerine çalışmaları olmak.

Turizm ve Otel İşletmeciliği

1

Konaklama İşletmeleri üzerine çalışmaları olmak.

Yabancı Diller Y.O.

Dil Hazırlık

Okutman (Türkçe)

3

Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ve Türkoloji Bölümlerinden mezun olmak.,
Alanında ALES veya eşdeğeri uluslararası geçerliliği olan sınavlardan en az 60 puana sahip olmak,
YDS/YÖKDİL veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından en az 50 puana sahip olmak,
Mezuniyetten sonra alanında en az üç yıllık mesleki deneyim sahibi veya Yüksek Lisans mezunu olmak.

Meslek Y.O.

Bilgisayar Programcılığı

Öğretim Üyesi

1

Kablosuz ağlar ve yapay sinir ağları alanlarında çalışmaları olmak.

İnşaat

1

Yapı malzemeleri ve bilgisayar destekli çizim konularında deneyimli olmak.

Yorum ekle


RizVN Login
Scroll to top