Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı’ndan;

Türkiye Maarif Vakfı’nın yurt dışındaki okullarında görevlendirilmek üzere Okul Yöneticisi ve Öğretmen alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Yurt dışında, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

 

Başvuru Özel Şartları:

 

Türkçe Öğretmenleri için:

 1. Üniversitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı alanlarından mezun olmak,
 1. Belgelendirmek kaydıyla en az iki (2) yıl resmi veya özel eğitim kurumlarında, “Yabancılara Türkçe Öğretimi” alanında tecrübe sahibi olmak,
 2. Tercihen “Yabancılara Türkçe Öğretimi” alanında sertifika sahibi olmak,

 

İngilizce Öğretmenleri için:

 1. Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun,
 2. Belgelendirmek kaydıyla en az iki (2) yıl resmi veya özel eğitim kurumlarında öğretmenlik tecrübesine sahip olmak,
 3. İngilizce dilinden; son beş yıl içinde Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK), eşdeğerliliğini kabul ettiği sınavlardan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) karşılığındaki en az (B) düzeyinde sınav belgesine sahip olmak ya da ilgili dilin yurtdışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olmak,

 

Branş Öğretmenleri için:

 1. Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olup Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında belgelendirmek kaydıyla en az iki (2) yıl tecrübe sahibi olmak,
 2. Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji alanlarında öğretmenlik mezunu olmak veya Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası sahibi olmak,
 3. Belgelendirmek kaydıyla en az iki (2) yıl resmi veya özel eğitim kurumlarında öğretmenlik tecrübesine sahip olmak,
 4. İngilizce ve/veya Fransızca dilinden; son beş yıl içinde Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK), eşdeğerliliğini kabul ettiği sınavlardan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) karşılığındaki en az (C) düzeyinde sınav belgesine sahip olmak ya da ilgili dilin yurtdışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olmak,

 

Okul Yöneticileri için:

 1. Üniversitelerin örgün eğitim veren dört yıllık fakültelerinden mezun olmak,
 2. Belgelendirmek kaydıyla okul müdürleri için en az beş (5) yıl, okul müdür yardımcıları için en az iki (2) yıl resmi veya özel eğitim kurumlarında okul yöneticiliği tecrübesine sahip olmak,
 3. İngilizce veya Fransızca dilinden; son beş yıl içinde Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK), eşdeğerliliğini kabul ettiği sınavlardan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) karşılığındaki en az (C) düzeyinde sınav belgesine sahip olmak ya da ilgili dilin yurtdışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olmak,

*Branş öğretmenleri öncelikli olarak Irak ve Afganistan okullarımız için değerlendirilecektir.

Başvuru İşlemleri:

Adayların;

 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden sisteme üye olmaları,
 2. Adımda: ‘Yeni’ ikonundan özgeçmişlerini oluşturmaları ve istenen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’a her bir adımda farklı doküman ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,
 3. Adımda: Yayındaki İş İlanları modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.

 

İstenen Belgeler;

Adayların,

 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslını ya da onaylı örneğini,
 2. Yabancı dil belgesini,
 3. Özgeçmişini,
 4. 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını,
 5. Türkçe Öğretmenliğine başvuran adaylar için, yabancılara Türkçe öğretim sertifikasını
  tarayarak sisteme yüklemeleri ve 26/07/2019 günü saat 23.59.00 kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

 

*Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Tarihi:

Başvurular; 12 – 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında 26 Temmuz 2019 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır.

Yazılı Sınav:

Sınav çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşacaktır.

Sözlü Sınav:

Sözlü sınav üç aşamalı gerçekleştirilecektir.

Birinci aşamada aday;

 1. Alanına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme, muhakeme gücü ve analitik düşünme yeteneği,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin tutarlılığı ve mesleğe uygunluğu,
 4. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

 

İkinci aşamada;

 1. Okul yöneticiliği ile yönetim yetkinliklerine haiz, iletişim ve temsil kabiliyetine sahip olması,
 2. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 3. Ekip yönetimi, takım çalışması, okul işletmeciliği başlıklarında vaka analizi değerlendirmesi yapılacaktır.

Üçüncü aşamada ise;

İngilizce ve/veya Fransızca dil bilgisini dört temel beceride (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) kullanabiliyor olması değerlendirilecektir.

Sınav Tarihi:

Yazılı ve sözlü sınavlar 5-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacaktır.

Diğer Hususlar:

 1. Başvurular ile ilgili gerekli şartların sağlanması ve geçerliliği konusunda Değerlendirme Komisyonunun görüşleri esas alınır.
 2. Adayların istihdam sürecine dahil olabilmeleri için çalışma yıllarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 3. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir.
 4. Başarılı olan adaylar, Vakıf tarafından belirlenen Hizmetiçi Eğitim Programına tabi olurlar.
 5. Mülakatta başarılı olunması Türkiye Maarif Vakfı’nın istihdam ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunduğu anlamını taşımamaktadır.
 6. Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken yurtdışı görevlendirilmesi onaylanan Okul Yöneticileri, görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler için Vakıf değerlendirme hakkını saklı tutar.

 

Bilgi Alma

*Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.

RizVN Login
Scroll to top