Ankara Üniversitesi TÖMER Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek Ders Ücretli Türkçe Öğretim Elemanı Alımı Hakkında Duyuru

Ankara Üniversitesi TÖMER, Adana, Gaziantep, İstanbul ve Şanlıurfa şehirlerinde görevlendirilmek üzere ek ders ücretli Türkçe öğretim görevlisi alacaktır. Başvuru, sınav süreci ve çalışma koşullarıyla ilgili bilgiler ayrıntılı olarak aşağıda verilmiştir:

Başvuru Koşulları:

* Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği, Dilbilim, Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinin dört yıllık lisans programlarından mezun olmak

* “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Sertifikası”na sahip olmak (tercihen)

Başvuru Süresi

Adayların 09 Mayıs 2019 tarihinden başlayarak 16 Mayıs 2019 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri sağlayarak Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa için, Ankara Üniversitesi Merkez Müdürlüğüne, İstanbul için, TÖMER Taksim Şubesi Koordinatörlüğüne şahsen veya kargo yoluyla başvurmaları gerekir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

* Dilekçe

* Diploma fotokopisi

* Transkript

* İki adet fotoğraf

* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

* Fotoğraflı özgeçmiş (CV)

* Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Sertifikası (Varsa ) 

Önemli Not: Bu belgelerle başvurularınızı Adana, Gaziantep, ve Şanlıurfa için TÖMER Merkez Şube’ye, İstanbul için Taksim Şubesi’ne ve bizzat yapabileceğiniz gibi, aşağıdaki adreslerimize ıslak imzalı kargo ile de gönderebilirsiniz.

 

Kargo Adresleri

Ankara Üniversitesi Merkez Müdürlüğü :

Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 4. Kat 06560 Yenimahalle / ANKARA

 

Ankara Üniversitesi TÖMER Taksim Şubesi

Şehit Muhtar Mah. Cumhuriyet Caddesi No: 11 Taksim-Beyoğlu / İSTANBUL

 

Sınav Tarihi ve Sınav Yeri

17 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.00’da 

Ankara’da,

Ankara Üniversitesi Merkez Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 4. Kat

İstanbul’da

Ankara Üniversitesi TÖMER Taksim Şubesi

Şehit Muhtar Mah. Cumhuriyet Caddesi No: 11 Taksim-Beyoğlu / İSTANBUL

 

Sınav Hakkında

Ankara Üniversitesi TÖMER’de Ek Ders Ücretli Öğretim Elemanı olmak üzere başvuruda bulunan adaylara, 2 aşamalı bir sınav uygulanır:

İlk aşama 40 sorudan oluşan çoktan seçmeli test sınavı, Dilbilim ve Türkçe Dilbilgisiyle ilgili soruları içermekte, alan bilgisiyle ilgili bir açık uçlu soru yer almaktadır. Yazılı sınavlar en az 3 kişilik bir kurul tarafından değerlendirilir. Adayın yazılı anlatım becerisinin de dikkate alındığı ve adaylara 60 dakika sürenin verildiği sınavda 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı bulunup sözlü sınava çağrılmaktadır. Yazılı sınav sonuçları en geç 2 gün içinde ilan edilir ve başarılı olan ve olmayan bütün adaylara ayrıca telefonla bildirilir.

İkinci aşama, adayların sözlü anlatım ve karşılıklı konuşma düzlemlerindeki becerilerinin en az 3 kişilik bir kurul aracılığıyla BAŞARILI veya BAŞARISIZ olarak değerlendirildiği Sözlü Sınav aşamasıdır.

Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının belli olmasını takiben en geç 2-3 gün içinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylara sözlü sınav günü ve saatleri de bildirilir. Kişisel bilgiler, alan bilgisi, genel kültür vb. konularda soruların sorulduğu ve yaklaşık 20 dakika süren Sözlü sınavda, adaylar telaffuzlarındaki doğruluk, konuşmalarındaki akıcılık, vurgulamalarının yerindeliği, anlatımlarının açık ve duru oluşu vb. açılardan değerlendirilmektedir. Bu aşamada adayın özgeçmişi, kişisel donanımı, alanıyla ilgili deneyimleri, aldığı sertifikalar gibi etmenler de göz önünde bulundurulmaktadır.

Görevlendirme ve Çalışma Koşulları

Bu metin sözlü ve yazılı sınav süreçlerini tamamlayıp Ankara Üniversitesi TÖMER bünyesinde Ek Ders Ücretli Öğretim Elemanı olarak görevlendirilmesi planlanan öğretim elemanlarını bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur.

Ankara Üniversitesi TÖMER’in yönetmeliği ve bu çerçevede oluşturulan yönergeler, Ankara Üniversitesi TÖMER’in kurumsal kimliği, misyonu ve vizyonu da göz önünde bulundurularak hazırlanan Ankara Üniversitesi TÖMER Ek Ders Ücretli Öğretim Elemanı, çalıştırılma koşulları ile söz konusu öğretim elemanlarının görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Sınav sürecini tamamlayan ve başarılı olan kişilerin isimleri, işe başlatılmak üzere Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne sunulur.

Ankara üniversitesi Rektörlüğünün onayladığı isimler artık birer TÖMER Ek Ders Ücretli Öğretim Elemanı’dır.

Ek Ders Ücretli Öğretim Elemanı görev süreci Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün onayı sonrasında başlar.

AÜ TÖMER, Merkez ve şubelerin öğretim elemanı ihtiyacı doğrultusunda TÖMER’in Merkez ve şubelerinde veya TÖMER’in çeşitli kurum ve kuruluşlarla (SEQUA, ANKEY, İŞKUR vb.) yaptığı protokoller ve uygulamaya koyduğu projeler çerçevesinde, sahada (Adana, Gaziantep, Şanlıurfa , İstanbul,) görevlendirmek üzere bir portföy oluşturur. İhtiyaç anında portföy içerisinde yer alan EDÜÖE’nı sigorta girişlerini de yaparak yukarıda belirtilen herhangi bir yerde görevlendirir.

Ankara Üniversitesi TÖMER bünyesinde görev alan Ek Ders Ücretli Öğretim Elemanı, TÖMER’de kendisine verilen görevleri aksatmamak koşuluyla başka bir kurum veya kuruluşta çalışabilir.

AÜ TÖMER bünyesinde görev alan Ek Ders Ücretli Öğretim Elemanı’nın haftada 32 saate kadar ders yükü olabilir; bu öğretim elemanlarına YÖK Kanununun İlgili maddesinde belirtilen Ders ücreti (1 saatlik ders ücreti gündüz 15.11. TL. (net) , akşam ve hafta sonu 24.19 TL. (net) ödenir.

EDÜÖE, ders verme dışında, TÖMER’in kurum olarak yaptığı projelerde de görevlendirilebilir.

 

TÖMER Merkez Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Adres: Ankara Üniversitesi, Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası

4. Kat 06560 Yenimahalle - ANKARA

Telefon: +90 (312) 214 13 50

Belgegeçer: +90 (312) 600 01 31

e-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yorum ekle


RizVN Login
Scroll to top