Bu derste şimdiki zaman ekini, olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru örneklerini, istisna durumları öğreneceğiz.

The Present Continuous Tense in Turkish

الزمن الحاضر في اللغة التركية

Турецкий настоящее время

 

RizVN Login
Scroll to top