TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ BİLİM DALI - 2-4 Temmuz 2009, Ürgüp-Göreme

 II.ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI ANKARA ÜNİVERSİTESİ DTCF DİLBİLİM BÖLÜMÜ 
TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ BİLİM DALI
2-4 Temmuz 2009, Ürgüp-Göreme
II.Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Ankara Üniversitesi tarafından 2-4 Temmuz 2009 tarihleri arasında, Ürgüp-Göreme'de düzenlenecektir. Türkçenin eğitimi-öğretimi kapsamında belirtilen konularda hazırlanacak kuramsal ve uygulamalı çalışmaları içeren özgün içerikli sunularınızı beklemekteyiz. 
Düzenleme Kurulu Adına
Doç. Dr. Leylâ Uzun

Yorum ekle


Top