Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanına yönelik her geçen gün yeni yayınlarla karşılaşıyoruz. Uluslararası alanda Türkçe öğrenmek, Türkiye’de eğitim almak isteyenlerin sayısındaki artış alanla ilgili öğretim setlerinin ve yardımcı kaynakların artmasına vesile olmaktadır. Ülkemizde, yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik akademik çalışmaların artmış olması ve milyonlarca mültecinin Türkçe öğrenmesi için görevlendirilen binlerce Türkçe okutmanının ihtiyaçları dikkate alındığında bu alanın daha da zenginleşeceği aşikâr.

Yeni yayınlanan “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Uygulama Örnekleri” kitabı; Türkçe öğretim merkezlerinde çalışan okutmanlara, Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapan Türkçe öğreticilerine,  yurt dışında Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten okutmanlara ciddi anlamda fayda sağlayacak, dolayısıyla dil öğretim/öğrenim sürecini kolaylaştıracaktır.

Kitapta; konuşma, dinleme, okuma, yazma, dil bilgisi ve kelime öğretimi alanlarında temel seviyede (A1-A2) 55 uygulama örneği ve ilgili uygulamalarda yer alan oyun temelli 257 etkinlik bulunmaktadır.

Kitapta yer alan uygulamalar, yaratıcı drama üzerine çalışan okutmanlar tarafından sınıf ortamında uygulanarak hazırlanmıştır. Etkinliklerin Türkçeyi yabancı dil veya ikinci dil olarak öğrenen çocuk ve yetişkinlere kolaylıkla uygulanabilmesi için hazırlık, uygulama ve değerlendirme aşamaları tematik olarak yazılmıştır.

Etkinlikler, sadece yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine değil, diğer dillerin de öğretimine katkı sağlayacak niteliktedir.

YAZARLAR

Tolga ERDOĞAN
Betül YEŞİLBAŞ
Kasım YILDIRIM
Yusuf GÜNAYDIN
Gökçe YAĞCIOĞLU
Z. Elmas CANKURTARAN

Satın almak için bağlantılar:

Kitap Yurdu'ndan satın al.

Eğiten Kitap'tan satın al.

 

Kapak ve Örnek Sayfalar

 

Yorum ekle


RizVN Login
Scroll to top