Türkçe GCSE Yardımcı Kitap

İngiltere’de Eğitim Sistemi ve GCSE Türkçe

GCSE - General Certificate of Secondary Education (Orta Öğretim Genel Sertifika Sınavı)

İngiltere’de yaşayan herkes 5 yaşından 16 yaşına kadar okula devam etmek zorundadır. Ulusal Eğitim Müfredatı (National Curriculum) İngiltere’de hükümet tarafından okullara verilen kılavuz bilgiler olup öğrencilere ne tür bilgilerin öğretileceğini göstermektedir. Okullarda Ulusal Eğitim Müfredatı’nda belirtilen konular öğretilir. ülkedeki 7, 11 ve 14 yaşlarındaki tüm öğrenciler SATS olarak bilinen sınavlara girerek başarı düzeyleri değerlendirir.

Daha sonra okul bir rapor göndererek öğrencinin sınavlar ve değerlendirmelerde hangi Ulusal Eğitim Müfredatı düzeyine ulaştığını velilere bildirecektir. 14 yaşından 16 yaşına kadar öğrenciler GCSE (Orta Okul Eğitimi Genel Sertifikası) almak için çalışır. Bu iki yıl boyunca öğrenciler sınavlarda alacakları notlar, derslere ilgileri ve katılımları, verilen ödevleri düzenli ve zamanında yapmaları, okula devam süreleri ve ders çalışmaları ile birlikte değerlendirilecektir.

 

16 yaşını geçtikten sonra eğitimlerine devam etmeleri için öğrencilerin en az 5 GCSE A*-C notu almayı hedeflemiş olmaları gerekmektedir.

GCSE sınavlarında geçerli not alabilen öğrenciler Altıncı Form ya da A-Level kolejlerine başlarlar. Bu da iki yıl sürer ve bu iki yıl içinde en az 3 ders seçilerek üniversiteye girmek için A-Level sınavlarına hazırlanılır.

İngiltere’de eğitim gören yirmi bine yakın Türkçe konuşan öğrencilerden yalnızca yüzde beşinin GCSE Türkçe yaptıkları biliniyor. Bunun elbette çok çeşitli nedenleri var. GCSE Türkçe’nin aileler ve öğrenciler tarafından önemsiz sayılması, konu hakkında yeterli materyallerin bulunmaması nedenler arasında sayılabilir.

Oysa GCSE Türkçe yapan bir öğrenci doğallıkla Türkçe A-Level da yapacaktır. Burdan alınacak A, B gibi iyi bir derece ile kazanılacak 100 – 120 puan çok önemli olabilir, çünkü her yıl bazen yalnızca birkaç puan yüzünden üniversiteye kabul edilmeyen çok sayıdaki öğrencimiz oluyor.

Böyle bir kitap İngiltere’de ilk kez basılıyor. Eğitimciler Birliği (Educators Forum) olarak bu kitabın, materyal eksikliğinin giderilmesi için bir başlangıç olmasını, öğrencilerimizi GCSE Türkçe ve devamında Türkçe-A Level yapmaya ve akademik kariyerlerini sürdürmeye özendirmesini diliyoruz.

 

Örnek Ünite 1

Örnek Ünite 2

 

Türkçe GCSE Yardımcı Kitap Eğitimciler Forumu öğretmenleri tarafından hazırlanmıştır.

Koordinator ve Editor: Mehmet Taş

Yazarlar:

Ali Kalkan - ESOL lecturer

Mehmet Taş - Language/maths lecturer

Nimet Arık - ESOL lecturer

Mehmet Topal - History teacher in Turkish

Mustafa Cengiz - Community maths teacher

1. Baskı: Ağustos 2007, Egetan Bas. Yay. Ltd. Şti

Web site: www.edforum.org.uk

Yorum ekle


Scroll to top