Göz - Görmek

Kulak - İşitmek, Duymak

Deri - Dokunmak

Dil - Tatmak

Burun - Koklamak

Gözlerimizle görür, kulaklarımızla işitir, derimizle dokunur ve hisseder, dilimizle tadar, burnumuzla koklarız...

RizVN Login
Scroll to top