Tags: Manas Üniversitesi   personel ilanı   Kırgızistan   Türkoloji  

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için bazı fakülte ve yüksekokullarda görevlendirmek üzere 25 akademik personel alımı ilana çıkmıştır.

Başvuru Süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür (14-28 Ağustos 2020).

Başvurular, Üniversite Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, e-posta ve/veya normal posta ile yapılan başvurularda gecikmelerden doğan sorumluluk kabul edilmemektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Öğretim Üyesi Kadrosuna Yapılacak Başvurular için: Başvuru Formu*, Özgeçmiş, Profesörlük/Doçentlik/Dr.Öğr. Üyesi/Doktora/Mezuniyet ve Denklik belgeleri, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar Listesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 1 Adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge,

Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman Kadrolarına Yapılacak Başvurular için: Başvuru Formu*, Özgeçmiş, Doktora/Yüksek Lisans/Mezuniyet ve denklik belgeleri, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar Listesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 1 Adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge,

Akademik personel alımı için ilana çıkılan fakülte ve yüksekokullar: Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Y.O., Yabancı Diller Y.O., Meslek Y.O.

Akademik personel başvuru şartları aşağıda yer almaktadır…

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölümü/Programı

Kadro Türü

Adedi

Alanı/Aranan Şartlar

Felsefe

Profesör

1

KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak,
Hermenetik, Varoluşçuluk, Türk Felsefesi ve Eğitim Felsefesi alanında çalışmaları olmak.

Yardımcı Doçent

1

KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak.

Mütercim-Tercümanlık

Doçent

1

KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak,
İngilizce Filoloji, Dil Bilimi veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık alanında doktora yapmış olmak.

Tarih

Profesör

1

KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak,
İngilizce, Almanca ve muhtelif Türk Dillerindeki kaynakları kullanabilecek ve disiplinler arası ilmi çalışmalar yürütebilecek niteliklere sahip olmak.

1

KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak,
Eski ve Ortaçağlarda Kırgızlar'ın Etno-Siyasi ve Etno-Kültürel Tarihi, Merkezi Asya'nın Tarihi Coğrefyası ve Ortaçağ Merkezi Asya Türk Halkları'nın Tarihi üzerine ders verebilecek niteliklere sahip olmak.

Uzman (akademik)

1

KTMÜ Alınacak Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzmanların Seçimi ve Atama Yönergesi'nde belirtilen şartları taşımak,
Arkeoloji-Etnografya Müze Laboratuvarlarında çalışabilecek niteliklere sahip olmak.

Türkoloji

Profesör

1

KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak,
Disiplinler arası bilimsel çalışmaları artzamanlı, eşzamanlı ve karşılaştırmalı dilbilim yöntemiyle yürütebilme niteliklerine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak,
Orta Türkçe (Osmanlıca, Çağatayca, Harezm ve Kıpçak Türkçeleri) derslerini Türkçe ve Kırgızca verebilecek ve bu alanda bilimsel çalışma yapabilecek niteliklerine sahip olmak.

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Bölümü/Programı

Kadro Türü

Adedi

Alanı/Aranan Şartlar

Resim

Öğretim Görevlisi

1

KTMÜ Alınacak Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzmanların Seçimi ve Atama Yönergesi'nde belirtilen şartları taşımak,
Sanat ve tasarım alanında lisans ve lisansüsti diplomalara sahip olmak,
Tükçe dil yeterlilik sertifikasına sahip olmak.
Yabancı dil şartı aranmayacaktır.

Sahne Sanatları

1

KTMÜ Alınacak Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzmanların Seçimi ve Atama Yönergesi'nde belirtilen şartları taşımak,
Tiyatro alanında yönetim deneyimi bulunmak,
Oyunculuk alanında Yüksek Lisans mezunu veya en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak,
Yabancı dil şartı aranmayacaktır.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölümü/Programı

Kadro Türü

Adedi

Alanı/Aranan Şartlar

Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

1

KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak.
Doktorasını Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında tamamlamış olmak,
Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Güvenlik alanında bilimsel çalışmaları bulunmak, bu alanlarda İngilizce ve Türkçe ders verebilmek.

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Gazetecilik

Öğretim Görevlisi

1

KTMÜ Alınacak Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzmanların Seçimi ve Atama Yönergesi'nde belirtilen şartları taşımak,
Doktorasını İletişim Bilimleri Anabilim Dalında tamamlamış olmak,
Uluslararası iletişim ve yeni medya konularında çalışmaları bulunmak.

Halkla İlişkier ve Reklamcılık

Yardımcı Doçent

1

KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak,
Doktorasını İletişim Bilimleri Anabilim Dalında tamamlamış olmak,
İmaj yönetimi konularında çalışmaları bulunmak. 

Öğretim Görevlisi

1

KTMÜ Alınacak Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzmanların Seçimi ve Atama Yönergesi'nde belirtilen şartları taşımak,
Doktorasını İletişim Bilimleri Anabilim Dalında tamamlamış olmak,
Stratejik iletişim ve stratejik halkla ilişkiler konularında çalışmaları bulunmak.

Radyo-Televizyon ve Sinema

Yardımcı Doçent

1

KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak,
Doktorasını İletişim Bilimleri Anabilim Dalında tamamlamış olmak,
Belgesel Sinema ve kimlik konularında çalışmaları bulunmak.

Öğretim Görevlisi

2

KTMÜ Alınacak Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzmanların Seçimi ve Atama Yönergesi'nde belirtilen şartları taşımak,
Radyo-TV ve Sinema Bölümünden mezun olmak ve İletişim Bilimleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak,
Kamera ve kurgu konularında tecrübesi bulunmak.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak.

Çevre Mühendisliği

Doçent

1

KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak.

Öğretim Görevlisi

1

KTMÜ Alınacak Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzmanların Seçimi ve Atama Yönergesi'nde belirtilen şartları taşımak,
Çevre Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak.

 

TURİZM VE OTELCİLİK Y.O.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Profesör

1

KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak,
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde en az iki yıl ders vermiş olmak ve bu alanda çalışmaları bulunmak.

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Doçent

1

KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak,
Sürdürülebilir turizm, ekoturizm ve tur rotalarının belirlenmesi alanlarında akademik çalışmaları bulunmak.

  

YABANCI DİLLER Y.O.

Yabancı Diller

Okutman (Rusça)

2

KTMÜ Alınacak Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzmanların Seçimi ve Atama Yönergesi'nde belirtilen şartları taşımak,
Üniversitelerin Rus Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmak,
Alanında Yüksek Lisans mezunu veya en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak,
Yabancı dil şartı aranmayacaktır.

  

MESLEK Y.O.

Pazarlama

Yardımcı Doçent

1

KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak.
Doktorasını İşletme Anabilim Dalında tamamlamış olmak.

 

Başvuru Adresleri: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Cal Mikrorayonu No: 30/42, C. Aytmatov Yerleşkesi Rektörlük Binası Bişkek-Kırgızistan, Personel Dairesi Başkanlığı (Oda No: 112), E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (başvuru belgelerinizi bu e-posta adresine gönderebilirsiniz), Tel: 00996 (312) 49 27 81-82, Faks: 00996 (312) 54 19 35

Not: Başvurular Üniversitemiz Öğretim Elemanı Planlama, Temin ve Seçme Komisyonu tarafından, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine Alınacak Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzmanların Seçimi ve Atanması Yönergesi" (http://manas.edu.kg/index.php/tr/ktmu-emevzuat) uyarınca değerlendirilecektir. İlgili kadrolara müracaat eden adayların vatandaşı olduğu ülkenin devlet ve/veya resmi dili yabancı dil olarak kabul edilmez.
* Başvuru Formuna (http://www.manas.edu.kg/index.php/dokumanlar), adresinden ulaşılabilir.