Tags: Kitap   Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi   Kelime Öğretimi   sözlük   Türkçe kelimeler   Resimli Sözlük  

Resimli Dört Dilli Sözlük adlı bu çalışmada; Türkçe ile yeni tanışan insanlara Türkçeyi sevdirip onların kelime haznelerine yardımcı olmak, dil eğitiminin ilk basamağında yanlış anlamlandırmaların önüne geçip kalıcı öğrenmeyi sağlamak amacıyla günlük dilde sıklıkla karşılaşılan kelimeler görsel olarak anlatılmıştır.

Eserde yer alan kelimeler; Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi ve alanda en sık kullanılan eğitim setlerindeki söz varlığı dikkate alınarak tematik tasnif yöntemiyle hazırlanmıştır. Eserdeki kelimeler A1 ve A2 seviyelerini kapsamaktadır.

Resimli Dört Dilli Sözlük  resimlerin Türkçe, Arapça, İngilizce ve Rusça karşılıklarını ihtiva etmesi bakımından bu dillerden herhangi birini öğrenmek isteyenler için faydalı bir eserdir.

Eserde 6000’in üzerinde kelime yer almakta ve günlük hayatta sıkça kullanılan cümleler Türkçe diyaloglar üzerinden verilmektedir.

Mevcut tematik sözlükler incelenerek oluşturulan bu çalışmadaki kelimelerin görsellerine ve tüm dillerdeki telaffuzlarına, kitap arkasındaki internet adresinden, karekodlar vasıtasıyla Android ve IOS uygulamalarından ulaşmak mümkündür.

ESERİ KİMLER KULLANABİLİR?

Eser resimli ve 4 dilli olduğu için okul öncesi dil eğitimi de dahil olmak üzere her seviyeden öğrenici için uygundur.

Özellikle;

Türkiye’de TÖMER’lerde okuyan uluslararası öğrenciler,

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamındaki öğrenciler,

Yerel belediyelerimn açmış olduğu kurslarda Türkçe öğrenenler,

Özel kurslarda veya dil okullarında Türkçe öğrenenler,

İlkokul ve ortaokulda Türkçe, Rusça, İngilizce ve Arapça öğrenen öğrenciler,

Okul öncesi eğitimi veren okullar,

Konuşmaya yeni başlayacak çocuklara nesneleri, hayvanları, bitkileri, taşıtları vs. öğretmek isteyen ebeveynler veya eğiticiler,

İşitme engelli öğrencilere kelime öğretiminde bulunan öğreticiler

kullanabilir.

 

SATIN ALMAK İSTEYENLER İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Enes AĞRIKAN +90 546 207 06 26

Yunus MUCAN +90 535 934 26 57

 

RESİMLİ DÖRT DİLLİ SÖZLÜK - ÖRNEK SAYFALAR