Tags: sempozyum   Süleyman Demirel Üniversitesi   ISPARTA   çalıştay   Türk Dili Derneği  

Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni (Sempozyumu) 11-13 Haziran 2020’de Isparta’da, Süleyman Demirel Üniversitesinde gerçekleştirilecektir.

Türk Dili Derneği ile Süleyman Demirel Üniversitesinin iş birliği çerçevesinde bilgi şöleni ve çalıştay düzenlenecektir. Bu etkinlikler sonunda türkolojiye katkı sağlak, gelecek kuşaklara bilgi aktarmak amaçlanmaktadır.

Bilgi şöleninde sunulacak bildiriler Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin “Dede Korkut Özel Sayısı’nda” yer alacak, yine tam metinlerin tümünün bir arada bulunduğu “Bildiriler Kitabı” ile yayımlanacaktır.

Bu bağlamda Dede Korkut ana konusu çerçevesinde dil bilimi başta olmak üzere yazın (edebiyat), ağız araştırmaları, çağdaş lehçeler, dil öğretimi, dil politikaları ve ilgili alanlarda bildirilere yer verilecektir.

 

BİLDİRİ KONULARI

 

Sempzoyum Web Sitesi - Detaylı Bilgiler

KATILIM KOŞULLARI

Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni’ne katılım koşulları aşağıdaki gibidir.

Bilgi şöleninin (sempozyumun) dili Türkçedir.

Bir yazar, en çok iki bildiri ile katılabilir.

Yazıların tüm sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.

Bildiri sunma süresi 15 dakikadır. Her sunumdan sonra soru, yanıt / tartışma için ayrıca 5 dakika süre verilir.

En az 300 sözcükten oluşan bildiri özetleri en geç 21 Mart 2020 günayına dek gönderilmelidir.

Gönderilen bildiri özetleri en az iki yargıca gönderilir. Her iki yargıçtan da olumsuz yanıt gelen bildiri özetleri kabul edilmez. Yargıçlardan biri olumlu, öbürü olumsuz değerlendirdiğinde, üçüncü bir yargıcın görüşüne başvurulur. Değerlendirilmeye gönderilen bildirilerde yazar(lar)ın adları gizli tutulur.

Yargıç tutanakları sonucunda başvurusu kabul edilen bildiri sahiplerinin listesi 03 Nisan 2020 günayında yerliğimizden yazılı olarak duyurulacaktır. Bilgi şölenine okuntular (kabul yazısı çağrılar), bildiri sahiplerine 20 Nisan 2020 günayına değin gönderilecektir.

Bilgi şöleninde sunulan bildirilerin tümü 2020 yılı içinde yayımlanacaktır. Bu nedenle kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin yazım kurallarında istenen biçimde (APA), 03 Temmuz 2020 günayına dek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir.

Katılımcılar, ulaşım giderlerini kendileri karşılayacaklardır.

Katılımcıların yemek, bilgi şöleni çantası ve etkinlik giderleri Düzenleme Kurulu tarafından karşılanacaktır.

Bilgi şölenine katılım ücretleri 15 Mayıs 2020 tarihine dek yatırılmalıdır.

Bilgi şölenine katılım ücretleri şöyledir:


Yurt içinden katılacaklar için:400 TL
Yurt dışından katılacaklar için:100 $ (veya karşılığı)
Dinleyiciler için:250 TL
Öğrenciler için:200 TL

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Bildiri özetlerinin toplanması 16 Aralık 2019
21 Mart 2020
Kabul edilen bildirilerin duyurusu 03 Nisan 2020
Tam metinlerinin son gönderilme günü 03 Temmuz 2020
Katılım ücretlerinin son yatırılma günü 15 Mayıs 2020
Bilgi şöleni ve çalıştay etkinliğinin izlencesinin açıklanması 29 Mayıs 2020
Bilgi şöleni ve çalıştayın düzenlenmesi 11 Haziran 2020
13 Haziran 2020

 günaylarında olacaktır.