Tags: TYS   MEB   PICTES   Türkçe Dil Yeterliği   Ölçek Geliştirme   ölçme değerlendirme  

Suriyeli çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PICTES) Projesi” nin Sınav Sistemi ve Materyallerinin Geliştirilmesi faaliyeti kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği “Türkçe Yeterliklerine Göre Yönelik Program ve Ölçek Geliştirme Çalıştayı” 14-17 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

“Türkiye’de geçici koruma altında bulunan ve Türk okullarında eğitim gören Suriyeli çocukların Türkçe Dil Yeterliklerine yönelik ölçek ve program geliştirmek üzere Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanı Hüseyin GÜÇ ve Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Emin GÜNAYDIN, PICTES Yönetimi Ofisinden uzmanlar, proje kapsamında istihdam edilen Türkçe öğreticiler ve yabancılara Türkçe öğretimi konusunda uzman akademisyenlerin bir araya geldiği çalıştayda, 6-10 yaş (A1-A2), 11-15 yaş (A1-A2-B1) ve 16+ (A1-A2-B1-B2-C1) olmak üzere 3 gruba yönelik kazanımlar belirlendi. Belirlenen kazanımlara örnek teşkil edecek sorular oluşturuldu.Geçici Koruma Altındaki Suriyeli öğrencilere yönelik yapılacak olan “Türkçe Yeterlilik Sınavı”, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliği ile merkezi olarak 23 ilde gerçekleştirilecek. Çalışma esnasında elde edilen veriler raporlaştırılarak yayınlandı. Aşağıda raporda yer alan "Ön Söz", "Sunuş" yazıları ve ilgili rapor dosyasının pdf versiyonu bulunmaktadır.

ÖN SÖZ

Dil, insanların duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak ve birbirleriyle iletişim kurmak amacıyla kullandıkları sesli ya da yazılı göstergeler dizisidir. Dil, en basit anlamıyla bir bildirim aracıdır. Bu bakımdan birçok sözcük ve şekillerden kurulmuş olan dilin, yapı ve işleyişinin ayrıntılarına inildikçe toplum ve kültür varlığına hizmet eden çok yönlü ve derin anlama sahip olan bir sistem olduğu görülür.

Dünyadaki bilim, kültür, sanat ve teknoloji alanlarındaki hızlı değişimler ve gelişmeler insanlık için her zaman olumlu sonuçlar doğurmamıştır. Özellikle Ortadoğu’da halen süren savaş ve iç karışıklık milyonlarca insanın doğduğu toprakları terk etmesine neden olmuştur. Tarih boyunca Anadolu, sıkıntıda olan ve yardım isteyen her insana kapılarını açmış ve Türk misafirperverliğini tüm dünyaya göstermiştir.

Ülkemize yerleşen ve büyük çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu bu topluluk, ülkemizin kültür uygarlığına yenilikler katmıştır. Bu topluluğun dinamiklerinden doğru bir şekilde yararlanabilmek için bu toprakların özüne uygun bir şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda eğitim ve öğretim hakkının evrensel olduğu bir dünyada, savaş mağduru Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunda en önemli sorunlardan bir tanesi de dil ve kültür bakımından uyum sürecidir.

Suriyeli çocukların ülkemizdeki eğitim ve öğretim kademelerine uygun bir şekilde entegre edilmesini ve Türkçe Dil Yeterliklerinin doğru ve standart bir şekilde ölçülmesini hedefleyen bu çalıştay amacı itibarıyla büyük bir önem arz etmektedir. Çalıştay sürecini yürüten ve katkı sağlayan Genel Müdürlüğümüz personeline, akademisyenlere ve tüm katılımcılara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Doç. Dr. Bayram ÇETİN

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü

 

SUNUŞ

Dünyadaki dil sayısının 6000 olduğu kabul edilmektedir. Konuşulan dil sayısının ise 3000 civarında olduğu bilinmektedir. Bununla beraber diller arasında en fazla 80 tanesinin bir edebiyata sahip olduğu düşünülünce Türkçenin kıymeti ve büyüklüğü çok açık bir şekilde anlaşılmaktadır.

Dünyanın en yaygın dilleri arasında yer alan Türkçe, duygu ve düşüncelerimizin ifadesi ve iletişim aracı olmanın da ötesinde hayatımızın tam merkezinde aklımız ve kalbimiz olarak duruyor. İmparatorluklar mirası ve medeniyetler temeli olan dilimize hak ettiği ilgiyi göstermek boynumuzun borcudur. Bu şuurla Türkçeye hizmet için yapılan her çalışmaya özel önem veriyoruz. Bu hassasiyetimizin neticesi olarak 14-17 Aralık 2017 tarihleri arasında “Türkçe Dil Yeterliği Sınavı” kapsamında “Türkçe Dil Yeterliklerine Yönelik Program ve Ölçek Geliştirme Çalıştayı”nı gerçekleştirdik.

Türkçe dil yeterliklerinin belirlenmesi ve ölçülmesi, sığınmacı sorunlarının çözümünden öğretim uygulamalarına, ticari ilişkilerden kültürel etkileşime kadar her alanda hayati önem taşıyor. Bu nedenle katılımcı akademisyenlerimizden eğitim sorumlularımıza, Türkçe öğretmenlerimizden teknik personelimize kadar herkesi, çalışmanın heyecanı ve Türkçe sevgisiyle dolu görmekten büyük bir mutluluk duyduk.

“Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve Metni”ni esas alarak Türkçeye ait yeterliklerin belirlenmesi, özgün bir sınav çerçeve programı oluşturulması ve örnek sorular geliştirilmesine katkılarından dolayı;

• Bu çalışmanın mimarları Doç. Dr. Mustafa KURT ve Doç. Dr. Nezir TEMUR başta olmak üzere tüm akademisyenlerimize,

• Üstün gayretle çalışan Ölçme Değerlendirme Uzmanı Eray SELÇUK ve Millî Eğitim Uzman Yardımcısı Mehmet YILMAZ’a,

• “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi”nde yer alan personele,

• Geçici Eğitim Merkezlerinde, Genel Müdürlük bünyesinde ve Bakanlık okullarında gö-revli olup katkıda bulunan öğretmenlerimize, yönetici ve idarecilerimize teşekkür ediyoruz.

İlk etapta 390.000 öğrenciyi kapsayan “Türkçe Dil Yeterliği Sınavı”na yönelik çalışmamızın Türkçe dil yeterliklerinin belirlenmesi ve ölçülmesi noktasında faydalı olmasını diliyoruz.

Hüseyin GÜÇ

Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanı

TÜRKÇE DİL YETERLİKLERİNE YÖNELİK PROGRAM VE ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI (RAPOR)