Yurt dışında açılan Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri, Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği bölgesel ve küresel açılımın yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu uluslararası gelişmenin bir sonucu olarak, Saraybosna Türk Kültür Merkezinin girişimleri ile Bosna-Hersek'teki birçok kantonda Türkçe, seçmeli yabancı dil dersi olarak kabul edilmiştir. 2011-2012 eğitim öğretim yılı itibariyle Zenica-Doboj (Zenitsa-Doboy), Hersek-Neretva ve Bosna-Podrinye kantonlarında 6. sınıftan 9. sınıfa kadar ikinci seçmeli yabancı dil olarak Türkçe öğretilmektedir.

Yunus Emre Enstitüsü, oluşan bu yeni hedef kitle için farklı bir model geliştirerek yeni öğretim setleri hazırlanmaya karar vermiştir. Bu kapsamda, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ortak kültür ve sosyal birikimden hareketle Boşnakça'da var olan Türkçe ifade, kavram ve kelimelere yer veren "Haydi Türkçe Öğrenelim" seti hazırlanmıştır.

Yunus Emre Enstitüsünün bu çalışması 3 yıl içerisinde yaklaşık 6000 öğrencinin Türkçe öğrenmesine vesile olmuştur. Enstitü, benzer çalışmaları Gürcistan, Romanya, Ürdün, Tunus ve Polonya'da da sürdürmektedir.

RizVN Login
Scroll to top