Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçe'nin bilim, sanat, edebiyat ve öğretim dili olarak özleşmesi, gelişmesi, her alanda doğru, güzel ve etkili kullanılması amacıyla stratejik plan hazırladı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kurum bu çerçevede bilim, sanat ve spor dallarındaki yabancı terimlerin Türkçe karşılıklarının bulunacağı 10 farklı sözlük hazırlatacak. Türkçe'nin bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 2017'ye kadar çok sayıda ilke imza atılacak. Sözlükler üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı, çağdaş Türk lehçeleri, Türkçe'nin eğitimi öğretimi ve dil bilim bölümleri başta olmak üzere bilim adamlarıyla yeterli sayıdaki uzman ve idari personelden oluşacak çalışma grupları tarafından hazırlanacak.

 

Sözlük Kolu kurdular

Stratejik Plan çerçevesinde kurulan Sözlük Koluyla çalışmalara başlayan TDK, ayrıca yine bu plan kapsamında çok sayıda yeniliği hayata geçirmeyi planlıyor.

Türk dilinin çeşitli dönem, alan ve konularına yönelik 200 eser yayımlayacak kurum, Türk dilinin tarihi ve çağdaş dönemlerine ait kaynak eserler ve bu eserler üzerinde yapılan incelemeler, araştırmalarla genel Türk dil bilimi konularında eserler de basacak.

Her yıl 10 ulusal ve uluslararası kongre, seminer, çalışma toplantısı, bilgi şöleni ve ilmi toplantı düzenleyecek TDK, Türk dili alanında kurum dışında yürütülen bilim araştırmalarından, belirlenen ölçütlere uygun bulunanları destekleyecek.

Türk İşaret Dili Eğitim Sistemi oluşturulacak

Türk dili alanında öğrenim gören lisans öğrencilerine karşılıksız burs da verecek kurum ayrıca Türk İşaret Dili Sözlüğü de hazırlayarak, Türk İşaret Dili Eğitim Sistemi oluşturacak. TDK bünyesinde belirlenen kelimelerin standart olarak kayıt altına alınması için gerektiğinde stüdyo kurulacak.

Bilgisayar yazılımı geliştirilecek

Uzaktan öğretim yoluyla yabancılara Türkçe öğretimi yazılımı tamamlanacak. Türkçe'nin bir yabancı dil olarak dünyanın herhangi bir yerinde ve istenilen zamanda uzaktan öğretim yöntemi kullanılarak öğrenilmesini sağlamak amacıyla çağdaş eğitim ve dil bilim yöntemleri çerçevesinde yabancı dil eğitim ve öğretim yöntemlerinin araştırılması, belirlenen yabancı dil öğretim yönteminin genel ağ ortamı ve bilgisayar üzerinden kullanılmasını kolaylaştıracak bir yazılım geliştirilecek.

Aynı zamanda farklı kültürlerin temel düşünce, bilim ve sanat eserleri Türkçe'ye çevrilecek. Çevrilecek eserlerin ve çeviriyi yapacak uzmanların belirlenmesi için bilim insanlarından oluşan bir seçici kurul oluşturulacak.

Eğitici kısa filmler yapılacak

Halkın her kesiminin günlük hayatta dili doğru kullanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. İşbirlikleri veya hizmet alımı yoluyla eğitici kısa TV filmleri hazırlatılacak, ulusal ve yerel yayın yapan kuruluşlarda bunların yayınlatılması sağlanacak.

Türk dili edebiyatına ait eski dönemlerde yayımlanan eserler, belirlenen öncelikler doğrultusuna yeni Türk alfabesine aktarılacak ve yayımlanacak. TDK'nın kuruluşundan bu güne tarihini konu alan bir belgesel ile Orhun Yazıtları belgeseli hazırlatılacak. Ayrıca kurumun fiziksel ve teknolojik donanımı güçlendirilecek.

RizVN Login
Scroll to top