Yurt dışında açılan Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri, Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği bölgesel ve küresel açılımın yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu uluslararası gelişmenin bir sonucu olarak, Saraybosna Türk Kültür Merkezinin girişimleri ile Bosna-Hersek'teki birçok kantonda Türkçe, seçmeli yabancı dil dersi olarak kabul edilmiştir. 2011-2012 eğitim öğretim yılı itibariyle Zenica-Doboj (Zenitsa-Doboy), Hersek-Neretva ve Bosna-Podrinye kantonlarında 6. sınıftan 9. sınıfa kadar ikinci seçmeli yabancı dil olarak Türkçe öğretilmektedir.

Yunus Emre Enstitüsü; her yılın ocak, mayıs ve eylül aylarında Türk Kültür Merkezlerinde gerçekleştirdiği uluslararası ölçekteki Türkçe Yeterlik Sınavı’nın (TYS) dördüncüsünü tamamladı.

Geçtiğimiz hafta Japonya’dan Makedonya’ya, Afganistan’dan Arnavutluk’a 14 ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen sınava yüzlerce aday katıldı.

TYS’ye girenlerin birçoğu Türkiye’de üniversite eğitimi almak isteyen kişiler. Bunların yanında Türk şirketlerinde çalışmak için Türkçe bildiğini belgelemek isteyenlerin sayısı da az değil.

YTB, Türkçe öğretiminde oldukça başarılı faaliyetler gerçekleştiren Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER) ile uluslararası öğrencilere yönelik Türkçe öğretimi için işbirliğine devam ediyor. Her geçen gün sayıları artan Türkçe Öğretim Merkezleriyle işbirliğini güçlendirmek ve sorunlara birlikte çözüm aramak için geçen yıl Antalya'da bir çalıştay düzenlenmiş ve bu çalıştayla birlikte Uluslararası Öğrencilere Türkçe öğretim sürecinde hem nitelik hem de nicelik anlamında büyük bir artış sağlanmıştı. Geçen yılki çalıştay sonuçlarından alınan güçle bu yıl da belirli temalar çerçevesinde geniş katılımlı yeni bir çalıştay düzenlendi.

Türk Dil Kurumu (TDK), vatandaşlardan gelen önerileri değerlendirerek, "kendi fotoğrafını çekmek" anlamına gelen "selfie"ye Türkçe karşılık olarak "özçekim"i seçti. Alınan bilgiye göre, TDK Bilim Kurulu bugünkü toplantısında "selfie" sözcüğünün Türkçe karşılığını "özçekim" olarak belirledi. Yabancı sözlere karşılıklar bulma çalışmalarına geniş katılımı sağlamak ve konuya katkısı olabilecek herkesin görüşlerini alabilmek amacıyla yapılan çalışma sonucunda TDK, "selfie"ye en çok önerilen "özçekim", "kendiçekim", "görçek", "kendinçek" ve "bakçek" sözcüklerini yine vatandaşa sorarak seçmişti.

“Benim iki vatanım var. Biri üzerinde gezip dolaştığım topraklar diğeri ise üzerinde konuştuğum dil. Ben bir yazar olarak her iki vatanımın hudutlarında nöbet tutmak istiyorum.”

Albert Camus

Türkçeyi, Türk kültürünü ve sanatını tanıtmak Türkiye’nin diğer ülkelerle dostluğunu geliştirmek, kültür alışverişini gerçekleştirmek gibi amaçlarla kurulan Yunus Emre Enstitüsü, çalışmalarına hızla devam ediyor.
Enstitü, yurt dışındaki Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri aracılığı ile her yıl binlerce kişiye Türkçe öğretirken ülkemizi ve insanımızı yakından tanıyan gönül dostları da kazandırıyor. Yunus Emre Enstitüsünün Türkçeye dair yürüttüğü projelerden biri de iş ve eğitim hayatında uzun zamandır eksikliği hissedilen Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS).

RizVN Login
Scroll to top