Yunus Emre Enstitüsü tarafından 2019-2020 öğretim yılında yurt dışındaki üniversitelerde çalışmak üzere öğretim elemanı görevlendirilecektir.

Yunus Emre Enstitüsü ile Yükseköğretim Kurulunun eşgüdüm içerisinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında,

  • Türkiye’de Türkçe Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Türkoloji Bölümlerinde çalışan,
  • Ek-3'te bulunan "Görevlendirme Yapılacak Ülke ve Üniversite Listesi ile Başvuru Şartları" şartları taşıyan öğretim elemanları

2019-2020 öğretim yılında yurt dışındaki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı / Türkoloji Bölümlerinde görevlendirileceklerdir.

Bu kapsamda Yunus Emre Enstitüsü 10 farklı ülkeye 28 Öğretim Elemanı görevlendirecektir, görevlendirileceği ülkeler şöyle:

AFGANİSTAN

CEZAYİR

ETİYOPYA

GAMBİYA

HİNDİSTAN

KATAR

MOĞOLİSTAN

PAKİSTAN

SENEGAL

SUDAN

 SON BAŞVURU TARİHİ: 25.08.2019

Bu kapsamda görev almak isteyen öğretim elemanlarının Ek-1 Başvuru Dilekçesini (ıslak imzalı ve taranmış) hâlini ve Ek-2 Özgeçmiş Formunu 25.08.2019 gününe kadar https://turkoloji.yee.org.tr/adresine ilgili formları yükleyip istenilen bilgi ve belgeleri doldurarak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Ekler:

EK-1: Başvuru Dilekçesi

EK-2: Özgeçmiş Formu

EK-3: Görevlendirme Yapılacak Ülke ve Üniversite Listesi ile Başvuru Şartları

 

Başvurular için : https://turkoloji.yee.org.tr/

 

Açıklamalar:

Öğretim elemanlarının özgeçmişleri, Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek olup görevlendirilmesi uygun bulunanlara e-posta ile bilgi verilecektir.

Komisyon tarafından değerlendirmeleri olumlu sonuçlanan öğretim elemanları, bağlı oldukları üniversitelerden izin almaları hâlinde görevlendirileceklerdir.

Sadece herhangi bir devlet üniversitesinde halihazırda kadrosu bulunan öğretim elemanlarının / akademisyenlerin başvuruları kabul edilecektir.

Öğretim elemanlarının yurt dışı görev harcırahları (hafta sonları, ilgili ülkede bulunulduğu sürece resmi ve dini bayramlar dâhil günlük 80 ABD Doları) ve öğretim elemanlarının görevlendirme başı gidiş ve görevlendirme sonu dönüş ulaşım giderleri Yunus Emre Enstitüsü tarafından karşılanacaktır.

 

Yunus Emre Enstitüsü

Tel: (0312) 309 11 88

Faks : (0312) 309 16 15

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RizVN Login
Scroll to top