TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına anadilleri olan Türkçeyi öğretmek için ihtiyaç duyulan öğreticileri yetiştirmek üzere Akdeniz Üniversitesi (Antalya), Hacettepe Üniversitesi (Ankara), Necmettin Erbakan Üniversitesi(Konya), Sakarya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversitesi (İstanbul) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde geliştirilen “YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI"nı ilan etmekten mutluluk duymaktayız.

Çocuklarımıza anadillerinde okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerilerini kazandırmayı ve Türk kültürünü yurt dışında yaşayan yeni nesillere tanıtacak eğiticileri yetiştirmeyi planlayan program, yurt dışında yaşayan eğitim sevdalısı vatandaşlarımızın başvurusuna açılmıştır.

Sağlanan İmkânlar

 • Aylık 1500 TL Burs
 • Barınma Desteği
 • Eğitim Harcı Desteği
 • Yılboyu Sosyal, Kültürel ve Akademi Programlarına Katılım
 • Staj Olanakları
 • Genel Sağlık Sigortası Prim Desteği

Üniversitelerin modern ve doğayla iç içe kampüslerinde uzman akademisyenler eşliğinde gerçekleşecek olan programa kabul edilen öğrenciler, yıl boyu sürecek akademik eğitim yanında programı destekleyici çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere katılma imkanı da bulacaklardır. Program içeriğinde yer alan staj programı ile öğrenciler yapacakları stajlarla aldıkları eğitimi Türkiye’de veya yurt dışındaki eğitim kurumlarında pekiştirme fırsatına sahip olacaklardır.

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı, üniversite eğitimini Türkiye’de veya yurt dışındaki bir ülkede tamamlamış olan ve halen oturum veya vatandaşlık hakkına sahip olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kartlıların başvurusuna açıktır. Programa kabul edilecek adayların, mezuniyetleri sonrasında yaşadıkları ülkelere dönerek, bulundukları ülkelerdeki Türk çocuklarına anadillerini öğretme konusunda roller üstlenmeleri beklenmektedir.

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı, iki yarıyıl ders dönemi ve adayın kendi ülkesindeki bir eğitim kurumunda tamamlayacağı iki yarıyıldan oluşan staj ve tez dönemini kapsayacak şekilde dört yarıyıldan oluşmaktadır. Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na kabul edilen öğrencilerin üniversite eğitim harçları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, öğrencilere aylık 1500 TL burs ve barınma desteği imkanı sunulacaktır.

Programa kabul edilecek adayların mezuniyetleri sonrasında yaşadıkları ülkelere dönerek, bulundukları ülkelerdeki Türk çocuklarına anadillerini öğretme konusunda roller üstlenmeleri beklenmektedir.

Programla ilgili sorularınızı This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderebilirsiniz.

BAŞVURU YAP

Program İçeriği

Programın içerdiği konular

HAZIRLIK DERSLERİ (Gerekli görülmesi durumunda)

ÖNERİLEN ZORUNLU DERSLER

I. YIL

GÜZ

BAHAR

Dil Öğretim Yöntemleri

Dil Becerilerinin Öğretimi

Göç ve Uyum Sorunları

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Türkçe Dil Bilgisi

Seminer

ÖNERİLEN SEÇMELİ DERSLER

GÜZ

BAHAR

Seçmeli I

Seçmeli III

Seçmeli II

Seçmeli IV

II. YIL

TEZ

TEZ

 

1. GRUP: ALAN BİLGİSİ VE EĞİTİMİNE YÖNELİK SEÇMELİ DERSLER
Türkçe Eğitiminde Materyal Tasarımı
Dil Eğitiminde Metin Kullanımı
Dil Becerilerinin Ölçülmesi
Karşılaştırmalı Dilbilim
Dil ve Kültür
Kültürlerarası İletişim
Dil Edinimi
Çocuk Edebiyatı

2. GRUP: TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ SEÇMELİ DERSLER
Karakter ve Değerler Eğitimi
Genel Türk Tarihi ve Öğretimi
Türkiye’nin Sosyo-Politik Durumu
Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi

3. GRUP: YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARININ SOSYAL PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİNE VE SORUNLARINA YÖNELİK SEÇMELİ DERSLER

 • Sosyal Pedagoji
 • Toplumdilbilim
 • Sosyal Psikoloji

Başvuru
Kimler, nasıl başvuru yapabilir?

 • Türkiye vatandaşları için ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç gibi ülkelerden birinde oturum hakkına sahip olmak ya da çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi olmak,
 • 40 yaşından gün almamış olmak,
 • Türkiye veya yurt dışındaki bir üniversiteden eğitim bilimleri ya da sosyal bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olmak,
 • Yeterli düzeyde akademik Türkçe bilgisine sahip olmak,

Not: Bu gruptaki öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelerden almış oldukları diplomalar, yabancı dil belgesi sayılacak ve bunlardan ALES puanı istenmeyecektir. Öğrenilerden programa kayıt oldukları tarihten itibaren iki(2) yıl içerisinde diploma denklik belgelerini sunmaları istenecektir.

Nasıl Başvurabilirim?

 • Sitede yer alan Online Başvur butonuna tıklayınız.
 • Sisteme üye olunuz.
 • E-posta kutunuza gelen e-posta ile üyelik aktivasyonunuzu gerçekleştiriniz.
 • Sol menüdeki gerekli bilgileri doldurunuz.
 • "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı"na tıklayınız ve gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayınız.

 

Başvuru Ekranında Talep Edilen Bilgi ve Belgeler

 • Başvuru Formu
 • Özgeçmiş
 • Türk vatandaşları için nüfus cüzdanı/pasaport ve oturum belgesi
 • Türk vatandaşı olmayanlar için ilgili ülke pasaportu/kimlik belgesi ve Mavi Kart
 • Çifte vatandaşlar için nüfus cüzdanı ve ilgili ülke pasaportu
 • Lise Diploması
 • Lisans Diploması
 • Lisans not belgesi (transkript)
 • Yüksek lisans diploması (varsa)
 • Niyet mektubu
 • Üniversite Tercih Bilgileri

 

İmkânlar

 • Aylık 1500 TL Burs
 • Barınma Desteği
 • Eğitim Harcı Desteği
 • Yılboyu Sosyal, Kültürel ve Akademi Programlarına Katılım
 • Staj Olanakları
 • Genel Sağlık Sigortası Prim Desteği

Program Takvimi

Başvuru ve program tarihleri

Başvuru Tarihleri
Başvurular 22 Nisan - 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Değerlendirme
Başvuru değerlendirilmeleri ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakat olmak üzere üç aşamalı bir şekilde yapılır.

Ön inceleme ve uzman değerlendirmesi neticesinde, akademik anlamda yetkin ve programın amacına uygun nitelikteki adaylarla mülakat gerçekleştirilir.

Mülakatlar neticesinde uygun görülen adaylar burslandırılır.


Sonuçların İlanı
Sonuçlar Ağustos 2019 tarihinde ilan edilecektir.


Derslerin Başlaması
Dersler Ekim 2019 tarihinde başlayacaktır.

 

Yükümlülükler

Adayların sorumlulukları

 • Aday, başvuru ve evrak teslimi aşamasında sunduğu bütün bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur.
  Başvurusu uygun görülen aday, burs ödemeleri başlamadan önce bursluluk taahhütnamesi imzalar.
  Programı bitiren öğrenciler, hazırladıkları tez, proje veya raporlarını Başkanlığa sunarlar.

Daha fazla bilgi: www.ytb.gov.tr

Yorum ekle


RizVN Login
Scroll to top