Türkçe, Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretmeni İlanı, Türkçe Okutmanı İlanı, Yunus Emre Enstitüsü Personel Alımı İlanı, Türkiye Maarif Vakfı Personel Alımı İlanı, Türkoloji Bursları, Türkçe Yaz Okulları, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programları  gibi Türkçeyle ilgili her türlü duyurulara bu sayfada yer verilmektedir...

"TÜRKÇEYE YER AÇ"

Türkçe Saati Proje Destek Programı Nedir?

Yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerimizin;

Çok dillilik yeteneklerinin

Türkçe dil düzeylerinin,

Sosyal, kültürel ve entelektüel gelişimlerinin,

Türk kültürünün tarihi ve edebi zenginliklerine dair bilgi seviyelerinin,

Bu kültürel zenginliğin bilinciyle yaşadıkları ülkelerin toplumlarında öz güvenli, başarılı ve çok dilli bireyler haline gelme süreçlerinin desteklenmesi maksadıyla haftalık 2 ya da 3 saatlik bir Türkçe öğretimi faaliyeti içeren eğitime teşvik programıdır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi TÖMER (NEVÜ TÖMER) tarafından Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı gerçekleştirilecektir. Program 10 Haziran 2019 tarihinde başlayacak. Sertifika programına fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Dilbilim, Türk Halk Bilimi, Yabancı Diller bölümlerinde son sınıfta okuyan öğrenciler veya mezunlar katılabilir.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (İMÜ TÖMER) 

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2019 

Türk dili ve kültürüne duyulan ilginin artmasıyla yabancılara Türkçe öğretimi önemli ve gelişen bir bilim dalı olmaya başlamıştır. Ülkemizin dünya ölçeğinde önemli bir figür haline gelmesi, sahip olduğumuz derin maddi ve manevi kültür varlığımız ve dünya geneline yayılmış geniş Türkçe konuşan toplulukların varlığı bu ilgiyi gün geçtikçe daha ileriye taşımaktadır. Elbette bu ilgiyi karşılamak, modern ve bilimsel yöntemlerle bu ihtiyaca cevap vermek de yüksek eğitim kurumlarımızın amaçları arasındadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İMÜ TÖMER) olarak bu önemli görevde üzerimize düşeni yerine getirmek amacıyla, ülkemizin çeşitli üniversitelerinde uzun yıllardır yabancılara Türkçe öğretimi konusunda uzmanlaşmış akademik kadrodan oluşan bir ekiple sertifika programı düzenliyoruz.

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına anadilleri olan Türkçeyi öğretmek için ihtiyaç duyulan öğreticileri yetiştirmek üzere Akdeniz Üniversitesi (Antalya), Hacettepe Üniversitesi (Ankara), Necmettin Erbakan Üniversitesi(Konya), Sakarya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversitesi (İstanbul) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde geliştirilen “YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI"nı ilan etmekten mutluluk duymaktayız.

Çocuklarımıza anadillerinde okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerilerini kazandırmayı ve Türk kültürünü yurt dışında yaşayan yeni nesillere tanıtacak eğiticileri yetiştirmeyi planlayan program, yurt dışında yaşayan eğitim sevdalısı vatandaşlarımızın başvurusuna açılmıştır.

Ankara Üniversitesi TÖMER Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek Ders Ücretli Türkçe Öğretim Elemanı Alımı Hakkında Duyuru

Ankara Üniversitesi TÖMER, Adana, Gaziantep, İstanbul ve Şanlıurfa şehirlerinde görevlendirilmek üzere ek ders ücretli Türkçe öğretim görevlisi alacaktır. Başvuru, sınav süreci ve çalışma koşullarıyla ilgili bilgiler ayrıntılı olarak aşağıda verilmiştir:

Başvuru Koşulları:

* Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği, Dilbilim, Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinin dört yıllık lisans programlarından mezun olmak

* “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Sertifikası”na sahip olmak (tercihen)

RizVN Login
Scroll to top