Türkçe, Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretmeni İlanı, Türkçe Okutmanı İlanı, Yunus Emre Enstitüsü Personel Alımı İlanı, Türkiye Maarif Vakfı Personel Alımı İlanı, Türkoloji Bursları, Türkçe Yaz Okulları, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programları  gibi Türkçeyle ilgili her türlü duyurulara bu sayfada yer verilmektedir...

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI (EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ/UZAKTAN EĞİTİM) DÜZENLİYOR.

*Program kontenjanı 50 kişi ile sınırlı olup kontenjanın dolması halinde ilan yayından kaldırılacaktır.

**Staj/uygulamalar aşağıda belirtilen tarih aralığında kursiyerin 30 saatlik aktif katılımcı/gözlemci olarak ders ortamına girmesi şeklinde olacaktır.

*** Videolar üzerinden anlatılacak dersler ve sisteme yüklenen ders içeriklerini kapsayan test usulü online olarak sınav yapılacaktır. 70/100 alanlar başarılı sayılarak sertifika almaya hak kazanacaktır.

Ankara Üniversitesi TÖMER Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı düzenleyecektir. 

Programın Hedef Kitlesi

Yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenler, ( mesleki yeterliliklerine katkı sağlamak amacıyla). Yabancı dil olarak Türkçe öğretmeyi hedefleyen üniversite mezunları ya da üniversite son sınıf öğrencileri.

Programın İçeriği ve Amacı

Ankara Üniversitesi TÖMER’deki uygulamalar çerçevesinde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik kuramsal ve uygulamalı bilgileri vererek bu konuda yeterlilik kazandırmak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Bursu" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursu" 2019 - 2020 eğitim yılı başvuruları başlamıştır.

VGM tarafından, gerekli şartları taşıyan ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

Başvuru tarihleri ve aşağıdaki gibidir.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından 14 Eylül 2019 tarihinde  yurt dışında Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde ve Türkiye'de Ankara'da Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) yapılacaktır.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından uluslararası ölçekte gerçekleştirilecek sınava Türkçe öğrenen ya da Türkçe seviyesini ölçmek isteyen herkes katılabiliyor.

Başarılı olan adaylar Türkçe Yeterlik Belgesi almaya hak kazanıyor.  

Türkçe Yeterlik Sınavı; Okuma 25, Dinleme 25, Yazma 25, Konuşma 25 olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Sınavda her bir beceri alanından en az % 50 (12.5 puan) oranında başarı sağlamak koşulu ile toplamda 55-70 arası puan alan adaylara B2, 71-88 arası puan alan adaylara C1, 89-100 arası puan alan adaylara ise C2 Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir. 

Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz-23 Ağustos 2019

Sınav Tarihi:  14 Eylül 2019

Sınav Saati: 10.00

Yunus Emre Enstitüsü tarafından 2019-2020 öğretim yılında yurt dışındaki üniversitelerde çalışmak üzere öğretim elemanı görevlendirilecektir.

Yunus Emre Enstitüsü ile Yükseköğretim Kurulunun eşgüdüm içerisinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında,

  • Türkiye’de Türkçe Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Türkoloji Bölümlerinde çalışan,
  • Ek-3'te bulunan "Görevlendirme Yapılacak Ülke ve Üniversite Listesi ile Başvuru Şartları" şartları taşıyan öğretim elemanları

2019-2020 öğretim yılında yurt dışındaki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı / Türkoloji Bölümlerinde görevlendirileceklerdir.

RizVN Login
Scroll to top