1. Aktiviteler ya da görevler bir gerçek yaşam bağlamı etrafında tasarlanmalıdır ve açık bir iletişimsel amacı olmalıdır.

2. Sayfalar dil öğrenme aktivitelerinde bağlamı oluşturmada, öğrencileri motive etmede ve açıkça belirlenmiş dil öğrenme amaçlarına ulaşmada dilsel ve bilişsel destek sağlama konusunda öğretmenlere destek olmalıdır.

3. Etkileşimli tahta tabanlı materyallerin tasarımında temel amaç hedef dil öğrenimini arttırmak olmalıdır, sadece dersleri daha ilginç ve eğlenceli yapmak değil. Diğer bir deyişle, sadece öğrenci merkezli değil ayrıca öğrenme merkezli de olmalıdır.

4. Etkileşimli tahta tabanlı aktiviteler hazırlarken öğretmenler etkileşimli tahtanın entegrasyonunun geri dönüş ve etkinlik açısından kişisel bedelini ölçmelidirler. Diğer bir deyişle, kendilerine aynı aktivite başka şekillerde, başka yollarla daha kolay uygulanabilir miydi diye sormalıdırlar.

5. Sayfalar nasıl ve ne amaçla kullanılmaları gerektiğine dair yönergeleri içermelidirler. Aktivitenin amacı hakkında kısa bir açıklama, dil öğrenme amaçları ve aktivitenin nasıl uygulanması gerektiği her sayfanın başında bir genel açıklama sayfasında toplanabilir. Böylece, sayfalar diğerleriyle çok daha kolay bir şekilde paylaşılabilir.

6. Sayfalar çok miktarda görsel işitsel ve dokunsal girdi içermelidir. (örn. gömme ses video ve görüntü dosyaları). Ancak, bilişsel aşırı yüklemeden kaçınmak için sergilenen uyarıcı miktarının dengelenmesi önemlidir. (örn. Bir sayfaya gereğinden fazla görsel ekleme).

7. Etkileşimli tahta yazılım araçları materyallere fiziksel ve bilişsel etkileşim elementleri eklemek için uygun bir şekilde kullanılmalıdır. (örn. sürükle ve bırak, sakla ve göster araçları, göster ve tıkla programlama).

8. Sayfalar öğrenci deneyimine ve keşfine yeterli yer bırakmak için öğrenci katkı ve fikirlerine yer vermelidir. Örneğin, yönerge ve içeriğe yeniden ulaşmaya imkân sağlayarak veya açık uçlu sorular bulundurarak.

9. Sayfa tasarımı öğrenci özerkliğini de desteklemelidir, bu örneğin öğrencilerin okul dışında bağımsız bir şekilde kullanabileceği web kaynaklarının bağlantıları verilerek veya yeni bilgi çağında öğrenciler tarafından kullanılacak önemli çalışma becerileri ve dil öğrenme stratejilerine açık referanslar verilerek yapılabilir.

10. Sayfalar sadece telif hakkı olmayan materyaller kullanmalıdır, aksi takdirde kullanım izni telif hakkı sahipleri tarafından sağlanmaktadır. Yazının devamında telif hakkı meseleleriyle ilgili daha fazla bilgi verilmektedir.

 

Kaynak: http://www.itilt.eu

RizVN Login
Scroll to top