Giyim kuşamına özen göstermişşık ve süslü kıyafetleriyle dikkat çeken insanlar hakkında sık sık”iki dirhem bir çekirdek”sözü kullanılır.
Bu yakıştırmaağırlık ölçüsü olarak okkanın kullanıldığı eski devirlerden kalmadır.Belki biliyorsunuzbir okkabugünkü ölçülerle 1283 gram tutar.Okkanın dört yüzde birinedirhem adı verilir(Şimdiki gram ile aynı birim olduğunu sanarak gram diyecek yerde dirhem denilmesi hatalıdır.).Dirhemdaha ziyade hassas teraziler için kullanılan bir ölçüdür.Ancak sarraflardirhemden daha hassas ölçümler için bir ağırlık birimi daha kullanırlar.Buna çekirdek denir ki toplam 5 santigram karşılığıdır.

Eski devirlerin en kıymetli parası olan bir Osmanlı altınıtoplam iki dirhem bir çekirdek ağırlığa sahiptir.Bu durumda süslenmiş kimselereiki dirhem bir çekirdek yakıştırmasında bulunanlarmecaz yoluyla onlara altın demiş olurlar ki bizce pek zarif bir nüktedir. 

RizVN Login
Scroll to top