Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR), dilde yeterlilik seviyesini ölçmek için uluslararası bağlamda geliştirilmiş bir standarttır. Çerçeve Avrupa çapında geniş ölçüde kabul edilmiştir ve dünya çapında her geçen gün daha da yaygın hale gelmektedir.

Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi, Avrupa Konseyi tarafından 1990'larda tüm Avrupa ülkelerindeki dil öğretmenleri arasında işbirliğini sağlama ve ortak standartlarda buluşma amacı doğrultusunda yürütülen çalışmaların sadece bir bölümüdür. Avrupa Konseyi ayrıca, adaylarının dil konusundaki yeterliliğini değerlendirmek isteyen işverenlerin ve eğitim kurumlarının bu konudaki ihtiyaçlarını dikkate alarak hem öğretimde hem de değerlendirmede kullanılmak üzere yayınlamıştır.

 “Common European Framework of Reference for Languages” ifadesi Türkçeye farklı şekillerde tercüme edilmiştir. Örneklerden bazıları:

  • Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programını
  • Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi
  • Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesi
  • Ortak Avrupa Çerçevesi
  • Avrupa Ortak Dil Kriterleri
  • Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı
  • Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni

Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi, dil yeteneğini tanımlayan 6 seviyeden (A1, A2, B1, B2, C1, C2) oluşan uluslararası bir standarttır. Dünya genelinde öğrencilerin dil seviyelerini tanımlamak için kullanılır.

A1, A2 seviyesindekiler “Temel Kullanıcı”; B1, B2 seviyesindekiler “Bağımsız Kullanıcı”; C1, C2 seviyesindekiler ise “Yetkin Kullanıcı” olarak adlandırılmaktadır. Tüm bu seviyeler için kişisel değerlendirme tabloları hazırlanmıştır. Bu tablolara aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla ulaşabilirsiniz…

Kişisel Değerlendirme Tablosu A1- Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

Kişisel Değerlendirme Tablosu A2- Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

Kişisel Değerlendirme Tablosu B1 - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

Kişisel Değerlendirme Tablosu B2 - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

Kişisel Değerlendirme Tablosu C1 - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

Kişisel Değerlendirme Tablosu C2 - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

 

RizVN Login
Scroll to top