Akıl Yaşta Değil Baştadır - Akılbek Kanatov

          Aklın yaşla ilgisi yoktur. Yaş ilerledikçe, insanın zeka seviyesi artmaz. Yaş ilerledikçe bir takım tecrübeler oluşur, ama insan için sadece tecrübe de yeterli değildir. 
          Bir problem karşısında zeki bir genç sadece mantığını kullanarak çözüm yolunu ararken; yetişkin bir insan sahip olduğu tecrübeler doğrultusunda çözmeye çalışır. Ama her yaşlı insan da tecrübeli değildir. Aptal bir insan ne kadar yaşlanırsa yaşlansın tecrübe sahibi olamadığı için mantıklı, sağlıklı kararlar veremez. İnsan ne kadar tecrübeli olursa olsun üstün zekâlı bir çocuktan daha sağlıklı kararlar veremez. Çünkü çocukta doğuştan gelen bir ayrıcalık, yetenek var, normal bir insan sorunu tek bir yöntemle çözerken, zekî çocuk olaya farklı açılardan da bakabildiği için hem daha sağlıklı kararlar verir; hem de verdiği kararlar daha doğru olur. Yaşlı insanların küçük çocuklara “sen ne anlarsın, henüz küçüksün!” şeklinde tavır takınmaları çok yanlıştır. Yaş her zaman bir üstünlük göstergesidir demek aslında cehaletin göstergesidir. Oysa ki gençleri daha fazla ciddiye almak gerekir, çünkü vatan gelecek nesillere emanet. Eğer gençlere böyle yanlış davranışlar da bulunulursa onlar da yaşlıların daha akıllı olduklarını sanarak gelecek nesillerimize böyle aktaracaklar, o şekilde davranacaklar.
          Yaş sadece belirli avantajlar getirir, bunların en önemlisi tecrübedir. Fakat tecrübeli olmak her konuda doğru yolu bulmak anlamına gelmez. Doğru yolu bulma aşamasında en büyük yardımcı kişinin aklıdır.


12.01.2010
Akılbek Kanatov (Türkçe öğreniminde 4. ay)
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Öğrencisi
Okuman: Kerim Sarıgül
 
Top