Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu

I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Teknoloji Tabanlı Öğretim

“I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu” 22-23 Aralık 2014 tarihleri arasında Yunus Emre Enstitüsü ile Türk Dil Kurumunun ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Yunus Emre Vakfına bağlı olarak kurulan Yunus Emre Enstitüsü, kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve uygulamaları yürütmektedir. Enstitü, kuruluş amaçları doğrultusunda Türk kültürünün, tarihinin, dilinin ve edebiyatının daha iyi tanıtılması ve öğretilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, farklı kurumlarla işbirliği yaparak bilimsel çalışmaları desteklemek ve ortaya çıkan sonuçları çeşitli yayınlar vasıtasıyla kamuoyuna duyurmak amacına yönelik faaliyetler yürütmektedir.

 

Mezkûr amaçlar doğrultusunda Türk Dil Kurumu ile birlikte Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine bilimsel zemin oluşturacak tematik sempozyumlar düzenlenmesi planlanmıştır.  Bu çerçevede 22-23 Aralık tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan  “I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu”nun teması “Teknoloji Tabanlı Öğretim” olarak belirlenmiştir. Sempozyumda, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde teknolojinin kullanımı, web tabanlı öğretim, mobil uygulamalar, web tabanlı Türkçe öğretiminde yaklaşım, yöntem ve teknikler, web tabanlı dil öğretiminde dört temel dil becerisi ve elektronik içerikler, dil öğretiminde bilgisayar oyunlarından yararlanma, 3D simülasyon uygulamaları ve Türkçe öğretimi, web tabanlı sözlükler, web tabanlı Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme gibi konular ele alınacaktır.

 

Başvuru Formu

 

Sempozyum Ortakları

Türk Dil Kurumu

Yunus Emre Enstitüsü

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN - Türk Dili Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ - Yunus Emre Enstitüsü Başkanı

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı

Ali KARAÇALI - Türk Dili Kurumu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Şeref ATEŞ - Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı

Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ - Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kolu Üyesi

Prof. Dr. Şeref BOYRAZ - Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kolu Üyesi

Doç. Dr. Mustafa BALCI - Yunus Emre Enstitüsü Merkez Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜLTEKİN - YETEM Müdürü

Sempozyum Sekreteryası

Işıl İrem ALTUN -  Türk Dil Kurumu, Uzman

Kerim SARIGÜL - YEE Sınav Birimi Sorumlusu

Mustafa KAYIHAN - YEE Türkoloji Birimi Sorumlusu

Kürşat ARAMAK - YEE Türkçe Eğitim Birimi, Uzman Yardımcısı

Dilek KOCAYANAK  YEE Sınav Birimi, Uzman Yardımcısı

Nursel TAN ELMAS - YEE Sınav Birimi, Uzman Yardımcısı

Gül GÖNÜLTAŞ - YEE Türkçe Eğitim Birimi, Uzman Yardımcısı

Ayşe YORULMAZ - YEE Türkçe Eğitim Birimi, Uzman Yardımcısı

Metin IŞIKOĞLU - YEE Sınav Birimi, Uzman Yardımcısı

Selçuk DOĞAN - YEE Sınav Birimi, Uzman Yardımcısı

Memur Şule KORKMAZ - YEE Türkçe Eğitim ve Sınav Merkezi

Katılım Şartları

1. Bildiri dili Türkçe ve İngilizcedir. Özet kısmı Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. 

2. Sempozyuma başvuru, tam metin üzerinden olacaktır.

3. Sempozyuma başvuru tarihi 30 Eylül 2014 – 28 Kasım 2014 olarak belirlenmiştir.

4. Bildiriler, Türkçe ve İngilizce özetleriyle birlikte yazım kuralları bölümünde istenen biçimde en geç 28 Kasım 2014 tarihine kadar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine bildiri metni gönderme formu aracılığıyla gönderilmelidir. 28 Kasım 2014 tarihinden sonra gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

5. Yazıların tüm sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.

6. E-posta mesajı ya da e-posta eki aracılığıyla gönderilen iletiler dikkate alınmayacaktır.

7. Sempozyuma birden fazla yazarlı bildiri ile katılanlardan sadece birinin ulaşım ve konaklama masrafı karşılanacaktır. 

8. Sempozyuma dinleyici olarak katılmak için herhangi bir başvuruda bulunmak ya da ücret yatırmak gerekmemektedir. Ancak bildiriyle katılanlara sağlanacak imkânlar, dinleyicilere sunulamamaktadır. “Katılım belgesi” yalnızca bildiriyle katılanlara verilmektedir.

Sempozyum Yeri

Türk Dil Kurumu, Atatürk Bulvarı No: 217, Kavaklıdere / ANKARA  (TDK Konferans Salonu)

Ulaşım ve Konaklama

Katılımcıların ulaşım, konaklama ve iaşeleri Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından karşılanacaktır. Birden fazla yazarlı bildiri ile katılanlardan sadece birinin ulaşım ve konaklama masrafı karşılanacaktır.

Ele Alınacak Konular

•            Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Mobil Uygulamaları

•            Yabancılara Türkçe Öğretiminde Etkileşimli Z-Kitap Uygulamaları ve Akıllı Tahta Kullanımı

•            Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılacak Programlar

•            Web Tabanlı Uzaktan Türkçe Öğretimi, Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler

•            Türkçenin Web Tabanlı Öğretiminde Dört Temel Dil Becerisi (Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma)

•            Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Bilgisayar Oyunlarının Kullanımı

•            Web Tabanlı Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

•            Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Web Tabanlı Sözlük Çalışmaları 

•            Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kısa ve Uzun Metrajlı Filmlerden Yararlanma

•            3D Simülasyon Uygulamaları ile Türkçe Öğretimi

•            Elektronik Ortamda Kullanılabilecek Etkinliklerin Özellikleri ve Çeşitliliği

Bildiri ve Poster Hazırlama

Bildirilerle İlgili Genel Açıklamalar

Sempozyumumuza başvuracak sayın üyeler, bilindiği gibi bildiriler Sempozyum sonrası basılmaktadır. Basım öncesi bildiriler tek tek okunmakta, gereken tashihler yapılmaktadır. Bu bakımdan bildirilerin geciktirilmeden basılması için bazı hususların hatırlatılmasında yarar görülmüştür.

Bildiri Tam Metni Hazırlama ve Sunum Kuralları

1. Bildiride Türk Dil Kurumunun “Yazım Kılavuzu”na uyulmalı,

2.Bildiri daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede sunulmamış olmalı,

3. Bildiri 15 dakikalık süreyi aşmayacak şekilde düzenlenmeli,

4. Bildirilerde kaynak gösterme APA atıf stilinin 5. edisyonuna (American Psychological Association, 5th edition)  göre yapılmalıdır. Farklı bir kaynakça sistemi ile hazırlanan bildiriler yayımlanmayacaktır.

5. İlk sayfanın altında (dipnot olarak) bildiri sahibi, görevli olduğu kurumu belirtmeli ve istenirse genel ağ adresi yazı tipi Times New Roman 10 punto büyüklüğünde yazabilir.

Poster Hazırlama ve Sunum Kuralları

•  Arzu edenler posterle sunum yapabilirler. Posterler yukarıda açıklanan kurallara göre yazılmalıdır.

•  Posterlerin ebadı 90x100 cm ölçülerinde olmalıdır.

• Posterler kongre süresince sergilenecektir. Posteri sunacak kişi sunum günü posterinin başında belirlenen saatte bulunmalıdır. Posterlerin asılması için gerekli malzeme, poster alanında görevliler tarafından sağlanacaktır.

Önemli Tarihler

28 Kasım 2014- Tam metinlerin gönderilmesi için son gün

9 Aralık 2014 - Kabul edilen bildirilerin katılımcılara duyurulması

22-23 Aralık 2014 - “I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Teknoloji Tabanlı Öğretim”

İrtibat

Telefon: +90 (312) 309 11 88 (Yunus Emre Enstitüsü)

Telefon: +90 (312) 457 52 00 (Türk Dil Kurumu)

E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yorum ekle


Top