İstanbul Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı

İstanbul Üniversitesi 2012'den beri uygulamakta olduğu Yabancı Öğrenci Sınavını bu yıl 35 farklı ülkede gerçekleştirecek. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ve yabancılara İstanbul Üniversitesi'nde okuma imkanı sağlayan sınavın sonucu Türkiye'de İstanbul Üniversitesi haricinde 81 üniversite tarafından da kabul ediliyor. Adaylar sınav sonuçlarını isterlerse başka üniversitelere başvurularda da kullanabilmektedir.
Sınavın 16 Mayıs 2015 tariihinde gerçekleştirilecek. Sınav Yunus Emre Enstitüsü ile yapılan protokol çerçevesinde Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinin bulunduğu ülkelerde Enstitü ile işbirliği halinde tanıtılarak, gerçekleştiriliyor. Diğer ülkelerde Büyükelçilik ve Başkonsolosluklar, Eğitim Ataşeliklerinin himaye, destek ve yardımlarıyla gerçekleştiriliyor.

İÜ Yabancı Öğrenci Sınavı hakkında detaylı bilgi ve başvuru sayfasına http://yos.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Eğitim Teknolojileri Konferansı - 21 Mart 2015

21 Mart 2015 tarihinde Beykent Üniversitesi, Ayazağa-Maslak Yerleşkesinde  gerçekleştirilecek olan konferans Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği IT Komisyonu tarafından organize edilmektedir.

"Eğitim Teknolojileri Konferansı"nda 250'ye yakın sunum yapılacak. Konu başlıklarını incelediğimizde Türkçeye dair sadece 6 sunum yapılacağını görüyoruz.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu - Varşova

 

Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, Slav Dillilere Türkçe Öğretimi

Amaç

XIX. yüzyılda dünyada müstakil bir bilim alanı olarak ortaya çıkan Türkoloji çalışmaları, XX. yüzyılda farklı alanlara açılmış, XXI. yüzyılda ise disiplinler arası bir hüviyet kazanarak gelişimini sürdürmektedir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra ivme kazanan Türkçenin öğretimi, 1990’lı yıllardan itibaren dünyadaki siyasi gelişmelere paralel olarak farklı coğrafyalarda daha fazla talep gören bir saha haline gelmiştir. 2000’li yıllardan itibaren hem Türkiye’de hem de farklı coğrafyalarda yabancılara Türkçe öğreten kurumların sayısında talepler doğrultusunda artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu çerçevede Türkiye içerisinde pek çok üniversitede yabancılara Türkçe öğretim birimleri kurulmuş, yabancılar için Türkçe öğretim kitapları yazılmış ve yazılmaya da devam etmektedir.

Türkiye Burslusu öğrenciler için Destekleyici Türkçe Programı

Türkçe hazırlık eğitimini tamamlayarak lisans veya lisansüstü eğitimini sürdürmekte olan Türkiye Burslusu öğrencilerin Türkçe okuma ve yazma becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli illerde Destekleyici Türkçe Programı düzenlenmesi planlanmaktadır. Türkiye Bursları sponsorluğunda Türkçe öğretim merkezleri tarafından düzenlenecek olan programlar ücretsiz olacaktır.

17 Ocak 2015'te Türkçe Yeterlik Sınavı Yapılacak

Dünyada Türkçe öğretimi konusunda lider kuruluş Yunus Emre Enstitüsü 17 Ocak 2015 tarihinde uluslararası ölçekte Türkçe Yeterlik Sınavı yapacak. Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinin bulunduğu ülkelerde ve Ankara'da eş zamanlı gerçekleştirilecek sınava Türkçe seviyesini öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

Özellikle Türkiye’de üniversite eğitimi almak isteyen yabancıların ve yurt dışında yabancı okullarda eğitim almış Türk vatandaşlarının girdiği sınav, temel dil becerilerine yönelik bölümlerden oluşuyor.

Başarılı olan adaylar başarı durumlarına göre 2 yıl geçerli Türkçe Yeterlik Belgesi almaya hak kazanıyorlar. Adaylar bu belgeyle Türkiye’deki üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf olabiliyor.

Top